de 7 utviklingstrinn av Vekten

Vekten: Fra pleaser til ubetinget kjærlighet

7: kosmisk kjærlighet; elsker ubetinget alt & alle; i balanse med universet; partner til alle, bringer fred & skjønnhet til menneskeheten, kjærlighetsgud/inne,

6: benådet kunst(ner), perfekt partner, harmoni i tanker og handling, behersker balanseprinsippet; formulerer & lever i samsvar med partnerskap & relasjonens grammatikk, virker harmoniserende på andre,

5: selvreflektert, utpreget estetisk sans, kunstnerisk, balansert, partnerskap som terapi, har forstått at partneren er en part (=del) av seg selv, fredsmegler, edel, jeg & deg i balanse; komplementerende

4: diplomatisk, elegant, attraktiv, partnerskaplig innstilt, inkluderende, (med-)delende

3: opportunistisk, aggressiv tenker (uten å handle), parfymert, artifisiell, snillisme, pleasing, billig romantikk; venter på prinsen på den hvite hesten, nyresykdommer,blasert; konfliktsky, pseudo-harmonisk

2: overestetisert; ubestemt, vag, svak, sminker sannheten, «make up» (= bostavelig, late som), avveier alt /vipper frem og tilbake, tenker seg selv i senk, feighet

1: dekadent, inaktiv, handlingsvak; pseudoharmoni, hyggelig, gjerningsmann fra skrivebord (undertegner dødsdom uten å gjøre hendene skitne), fraværende ”jeg”, helt energiløs

 Copyright Olaf Rademacher, 2014

de 7 utviklingstrinn av Stenbukk-prinsippet

Stenbukk: Fra fariseer til åndelige mester

2f4309f478eb1fabd7c57b533a60050f.jpg

7: åndelig mester, i ett med skjebnen, formulerer kosmiske lovmessigheter, kosmisk autoritet , ER objektiviteten,

6: i ett med sitt kall, tar overordnet ansvar (samfunn, menneskeheten), utkrystalliserer sannhet, klar som krystall, hjelper andre å finne sitt kall/sin oppgave, ser det essensielle, konsentrert om sin kjernenatur, forstår sitt karma, den karmiske lov, overordnet etikk, Yoga-mester, kjenner og formidler Livets grammatikk, det subjektive & det objektive har blitt ett,

5:  klar (som den kalde luften på fjellet), rene motiver, krystall, disiplin, modenhet, virkelig voksen, konsentrert, objektivitet, ekte autoritet, yoga, when the going gets tough, the tough get going, displin til lykke, rettferdig dommer, ekte autoritet, utholdenhet, tydelig leder,

4:  tar ansvar for sitt liv, det subjektive blir skilt fra det objektive, rettferdighet, alvorlig, rak i ryggen, sterk immunsystem, displinert, bevarende, konsentrert, barnet & den voksne kommer i balanse, kjenner og aksepterer grenser (sine egne og andres), fjellfører, systematisk,

3: sta, begrenset og begrensende, går rask i selvforsvar, for streng, (meg seg selv og andre), ueberautoritaer, stengt for input, firkantet, kategorisk, Tante Sofie, reumatisk, stiv, mye dårlig samvittighet (uten at det har hold i realiteten), moraliserende (moral-politi), låst i fortiden, formelt, upersonlig, ueberansvar,

2: dømmende (seg selv og andre), tungt, ufølsomt, rigid, selvrettferdig, gjerrig, skyldfølelse, "født gammel", i motstand mot alt, bærer for mye ansvar som ikke er ”eget”, bremser alt,

1: depresjon, kald, hard, ubarmhjertig, kronisk syk, straff-ende, erkekonservativ

 

copyright Olaf Rademacher, 2014

de 7 utviklingstrinn av Skytte-prinsippet

Skytten: Fra Lykkepiller til Visdom

7: visdom, komplett Selv-utviklet, 100 % i samsvar med sin visjon & misjon, total lykkelig uansett omstendigheter, subjektivitet og objektivitet har blitt ett, religiøsitet uten «-isme» og bestemt trosretning,

6: store overordnede visjoner, handler ut i fra det store bildet, finner betydning i alt, Zen bueskytter som treffer målet uten å sikte, ser (genuint) det positive i alt, vet at Alt i Livet i siste konsekvens eren velsignelse og har en mening, spirituell veileder (uten egen agenda), syntese, hjelper andre mennesker å komme i kontakt med sine egne visjon, misjon & mening, «beyond therapy», inspirerer andre, har søkt OG funnet,åndelig veileder (ekte «guru»),

5: virksom terapeut, visjonært, ekte filosof (filo=elsker sofia=visdom) ; begeistring (geist=ånd), entusiasme, kan tyde livet (be=tydning) & sine symboler, lever sitt liv i samsvar med en overordnet mening, med ett ben i det subjektive & ett i det objektive, brobygger mellom det personlige & det trans-personlige,

4: satser på selvutvikling, går i terapi, på et genuint søken, utvikling av ekte tro, positiv innstilt, tolerant, målrettet (pilen peker oppover), suksessfullt, jovialt (fra =jupiter), ekspansivt, målsetninger er forbundet med et mer transpersonlig mening, grunnleggende optimisme

3: jet-setter, bedrevitende (alle har lov til å ha min mening), overtroisk, pseudo-søkende, blind positiv tenking, no-problem mentalitet, glemmer detaljer, ønsketenkning, leverproblemer, falsk guru, flukt i ytre reiser, «akademisk» filosof,

2: arrogant, patetisk, teatralsk, overflatisk, pseudo- religiøs (tro uten erfaring), blind mål fiksering, totalitær, eksessivt, lykkepiller, gambling/lykkespille (jakt etter lykken), låst i sin tro på systemet,

1: oppblåst; foraktende, korsfarer (tvinger sin tro på andre med vold), inkvisisjon, misjonær som frelser med vold.

Copyright Olaf Rademacher, 2014

 

de 7 utviklingstrinn av Jomfru-prinsippet

Jomfru: Fra vask tvang til kosmisk bevissthet

7: i kosmisk tjeneste; guddommelige lege; altomfattende bevissthet, super-mind(-full), realisering av det guddommelige på jorden, det «altomsluttende», Demeter (gudinne av den kultiverte natur), det realiserte potensialet,

6: helbredelse, formidler av Livets grammatikk, mester i det å vite hva som passer (på alle plan); universell forfatter, bevissthetsarbeider, helhetsmedisiner, ekspert på helhetlig ernæring, drømmearbeid, brobygging mellom himmel og jord (begge veier !), læremester,

5: fornuften og det irrasjonelle kommer i balanse; genuin beskjedenhet; fremragende vitenskap, fredsmekler som kan forsone motparter, utmerket pedagog, hjelper andre med å bevisstgjøre seg Selv; helhetlig økonom; realitet og fiksjon møtes, renhet («pure»), flyt i hverdagen,

4: ordenssans, økonomisk klok, pedagogisk, nøktern, god strateg, psykoanalytiker; beredskap til kompromiss, flittig/ arbeidsom, smart, sakkyndig, selektiv,

3: den indre kritiker, smålig, snever, bare det bevisbare gjelder, guvernante, gml. jomfru, inntørket, grå mus, kortsiktig, kjedelig, uten drømmer; frigid; klinisk, steril, sarkastisk, redd, må forbli uskyldig («ikke min feil») , redd for å gjøre feil, tilpasser seg til selvutslettelse, hodestyrt, byråkrat, overforsiktig,

2: kontrollfreak, pedantisk, veldig engstelig, trangsynt, overkritisk (mot seg selv og andre); desillusjonert, arbeidsnarkoman, hypokonder, overrasjonell,

1: fobisk, angst for absolutt alt, vasketvang, Kafka-realitet

 

Copyright Olaf Rademacher, 2014

 

 

 

 

 

de 7 utviklingstrinn av Løve-prinsippet

                                                               Løve: Fra falsk konge til ubetinget kjærlighet

7: ett med universets senter; gudommelig kreativitet; solar kraft: gir til alle uten å forbruke seg selv; gudommelig hjertekraft; i flyt med det evige her & nå; det personlig-subjektive ego og det objektiv-transpersonlige Selv har blitt ett; ubetinget kjærlighet, meditasjon, JA til Alt

6: den ekte kongen; grenseløst giverkraft, stort hjerte, lekende skaperglede; 100 % til stede; hviler i sitt senter, hersker over sitt liv, karisma; som en sol for andre

5: godt sentrert; kjenner sin identitet, elsker Livet; elsker å leve sitt liv; generøs, genuin giver; gleder seg selv; utstråling; varmekilde; Livet som lek; hjelper andre å finne sitt senter og kreative kraft; god leder; fruktbar kreativitet

4: selvbevissthet, kraftfull, leve og la leve, modig, vet hvem man er, uttrykksfullt,  emosjonell, ekte stolthet, selvsikkerhet, viljestyrke, vital, maskulin, leken

3:  subjektivt fiksert på sine egne ønsker, trenger hele tiden bekreftelse på sin viktighet (applaus fra fotfolket!), må alltid være best & størst, bråkete, over-sexed (alltid på rypejakt), playboy; kongen på haugen, «ut-festet», overidentifisert; overmot, falsk stolthet

2: maktmennesker, bortskjemt (kongebarnet), den falske kongen (i eventyr), oppblåst, utnytter de svake, drama-queen, hjerteproblemer

1: super-egoist, jeg-fiksert (universet snurrer bare rundt meg), Nero-syndrom; kolerisk, tyrannisk

 

Copyright Olaf Rademacher, 2014

De 7 utviklingstrinn av Kreps-prinsippet

                              Krepsen: Fra baby-mentalitet til Måne-gudinne

7: Ur- moren, Yin, Gaia (moder jord); går gravid med hele skapelsen; det guddommelige, barnet; måne-gudinne;

6: mottakelig for alle og alt; veileder gjennom psykens indre landskap, i harmoni med månens rytme & kraft, familie-systemisk orden; (er)nærende; morens ubetingede kjærlighet, mor for mange (ikke bare sine egne barn), slektens kraft; i kontakt med forfedrenes (& -mødrenes!) kraft, kan hjelpe andre mennesker å komme i kontant med sine indre visdomskilder; alle mennesker er del av den globale familien

5: Innsiktsfull; sensitiv uten å være spesielt sårbar, mater familias (det moderlige familieoverhodet); hører og ser sine barn; på bølgelengde med kidsa; jordmor; i kontakt med sine indre stemmer; det tredje øret; medfølelse, intutiv, nærende, advokat for moder jord og morsprinsippet/det kvinnelige; kjemper barnets sak, utmerket barne- og familieterapeut

4: dedikert mor, følsom, moderlig, skaper et godt hjem, myk, lyttende, stoler på magefølelsen, inderlig, fortrolig/familiekjær, morskraft, fruktbar-reseptiv, omsorgsfull; det indre vann, indre prosesser, modning; interiør der man føler seg hjemme; leser stemninger

3: umoden, innesluttet, sutrete, masete, gjemmer seg hjemme; den svake muren (som trenger støtte fra sine barn); puppefiksert (maaaaaaaama !); vondt i magen, ukebladet ”Hjemmet”-mentalitet, overbeskyttende mor, symbiotisk; melke-allergi; menstruasjonssmerter

2 føler seg ubeskyttet & sårbar; tar alt personlig, (sårbar) (dette uttrykket har du alt brukt), svak, grinete, naiv, humørsvingninger (følelsesmessig berg- og dalbane), trekker seg tilbake som en eremitt kreps, orker ikke å møte verden/ det offentlige; grenseløs

1 barnslig, oversensitiv, totalt subjektiv; identifiserer seg kun med sine følelser, hjelpeløs, supersårbar, «baby»

 Copyright Olaf Rademacher, 2014

De 7 utviklingstrinn av Tyr-prinsippet

                                                Tyren: Fra Iberiasnegle til transcendent natur

7: det materielle & spirituelle er ett; røtter både i himmelen og på jorden; kosmisk sanseapparat; opplevelse av den transcendente naturen; dyp forbindelse med sin Hara (japansk, bokstavelig «jord-midten»); Gaia/moder jord

6: manifestere det himmelske på jorden; som et fjell som mennesker kan støtte seg til; sans for det skjønne; jordens rikdom; føttene dypt i jorden og hode i himmelen; leser jordens visdom; naturen som religion, skaper paradisiske hager; filantropi; hjelper andre å utvikle sin egenverdi; natur-ånder

5: sansene som inngangsport til det spirituelle; manifestasjons kraft; utpreget sensuell; skaper samhold; kjærlighet til jorden; nærende; utholdenhet; hjelper andre å manifestere; mesterkokk; økonomi i samsvar med økologi; det materielle og det åndelige balanseres; formidabel gjestgiver; naturmenneske(t) (mother nature´s son); sterke røtter

4: real, jordnær, rolig, koselig, tålmodig, vertskap; god mat & drikke; samler av det skjønne; fredelig; stabil; kan håndtere kapital; produktiv; fredelig; fordragelig, bakkekontakt;

3: treg; ubevegelig; passiv; materialistisk; trangsynt bonde, tett; lukket; utestengende; avvisende; ufleksibel; kapitalist; sikrer seg på alle kanter (forsikringer); redsel for det usikre; penger under madrassen; tjukk (i "hue")

2: supersta; forstoppelse; livredd for tap; vil ikke gi noe fra seg; fastgrodd; svært overvektig; daff (”den som spiser bare kjøtt og pølser hele dagen..”); pengefiksert; trenger hele tiden bekreftelse på sin egen-verdi

1: grådig; fullstappet; overkonsum; feit; grisk; ofrer alt og alle for sin egen gevinst; Iberiasnegle

 copyright Olaf Rademacher, 2014

Introduksjon til de 7 utviklingstrinn av de 12 astrologiske arketypene

                                 Betydningen av hvert enkelt plan 1-7

I. Plan: Den Totale Forviklingen

Det første plan reflekterer arketypens minst utviklede uttrykk. Prinsippet presenterer sine aller verste sider, viser sine styggeste ansikter og mest skremmende masker. Å være støkk på dette plan (n ) oppleves i virkelighet som et helvete på jorden. (Det er forresten like helvete-ish uansett hvilken av det 12 arketyper man peiler seg inn på.) På dette planet hersker komplett mørke i bevisstheten. Polariseringen er totalt. Ratioen mellom utvikling og forvikling er fra 0 til100 %. Med andre ord: plan I suger maksimalt, både for en selv og for alle rundt en.

II.Plan: Tornerose Søvn

Arketypens bevissthet ligger fortsatt i dyp Tornerose søvn. I motsetning til eventyret virker man ikke så veldig søt, heller. Utvikling er det veldig lite snakk om her, det råder først og fremst uforløst ubevissthet. Opplevelsen (eller kanskje heller: nedlevelsen) kjennes kanskje ikke fullt så eksistensiell ut som på plan I, men likevel: det er rimelig lite lys som slipper inn. The shit still hits the fan ved de fleste anledninger arketypen aktiveres.

III. Plan: Forvikling light

På det tredje nivå viser ur-prinsippet seg fortsatt fra sine problematiske sider. Man har tatt noen viktige skritt bort fra arketypens mest håpløse symptomer og dratt seg selv ut av den dypeste sumpen. Man befinner seg likevel fortsatt i forviklingen, er mer ubevisst enn bevisst, nærmere problemet enn potensialet. Tornerose sover fortsatt, men ikke lenger i like dypt hypnotisk søvn. Drømmen av prinsen har begynt å jobbe subtilt i systemet. Man aner at oppvåkningskysset er rett rundt hjørnet (eller på vei opp i tårnet). Man begynner å ane lys i den andre enden av tunnelen. Det skinner inn... fra Plan IV !

IV. plan: Svitsjen

På det fjerde plan skjer svitsjen, omsjaltingen. Det er det store vendepunktet: Tornerose har våknet. Man forlater det primært forviklede og trer inn i UT-viklingen av arketypen.Spiralen begynner å bevege seg oppover. Som så ofte i transformasjons-stadier, vingler man fortsatt frem og tilbake. Det gamle mønsteret, forviklingen, har fortsatt en relativt kraftig dragning bakover, det ligger fortsatt der rett rundt hjørnet. Det nye er at utviklingen kontinuerlig gir impulser som «vil» trekke en fremover. Det som karakterisere dette stadiet er at man begynner å være mer bevisst enn ubevisst. Plan IV handler også om en slags nullstilling, før man kan tar neste sprang oppover, og for alvor inn i arketypens potensiale. Av alle syv nivåer, er IV det videste. Mange mennesker virker å forbli «forever» på plan IV . For å kommer til plan V, trengs det å gjøres en ordentlig utviklings (inn-)sats!

V. plan: Spranget

På det femte plan har man lagt ned en del mil mellom seg Selv om forviklingen. Arketypens forviklede sider virker som et ekko fra fortiden, og man står i liten fare for stygge tilbakefall. Man har på alvor kommet i overskudd, on top of things. Når man er såpass tydelig på pluss-siden, er det naturlig å dele noe av det man selv «eier» av kraft, bevissthet, energi. Man utvikler mentorkvaliteter, man stråler ut av sitt overskudd. Andre mennesker gjenkjenner dette og blir tiltrukket til energien i samsvar med sine egne utviklingstemaer. På plan V befinner man seg i grensesnittet mellom det personligsubjektive og det transpersonlig-objektive. Med ett ben i hver leir, så å si.

VI. plan: Master-plan

Man har tatt skrittet over grensen, fra det personlige inn i det transpersonlige. Ja, det finnes fortsatt en subjektivitet, noe man si jeg til, men den blander seg ikke lenger så massivt inn. Det er primært selvet, det forløste jeg, som styrer sjappa nå. På plan VI er det kallet som står i sentrumet. Apropos sentrum: på dette stadiet har man zoomet seg nær den magiske sirkelens sentrum. Det er det ordet «esoterisk» betyr: den indre sirkelen. På plan VI er oppgaven å bruke enerChi´en -som er forankret i individet, både i mikrokosmos og makrokosmos- for å drive frem den kollektive evolusjonen.

VII. plan: OPPlysing

Ekstase, paradis, altomfattende kjærlighet, opplysning, nirvana, buddha-bevissthet, Gud.Samme hva man kaller det: på dette plan betyr alle ordene egentlig bare en ting, nemlig DET (all-)ENE. Etter en tilsynelatende endeløs vandring gjennom mange liv og alle over (og under- )hode mulige erfaringer, har man nådd frem ved Livets innerste midtpunkt. Dette er individuasjonens høyeste og endelige mål og samtidig universets kjerne(essens). Polariteten er oppløst: subjekt og objekt, inne og ute, makro og mikroksomos, univers og individ, har blitt ett.

PS:Hvis vi relatere dette system til problem-potensial dynamikken, kan man si at plan I viser arketypens mest problematiske sider- rett og slett fordi man er minst i kontakt med prinsippets potensialer. På plan VII derimot- for å se på det ekstreme i den andre enden av forviklings/utvikling-skalaen, finner vi potensialet i sin fulle realiserte form. Problemet har løst seg komplett opp i det store intet og all. Hele skalaen fra I til VII skisserer altså hvordan potensialet, for hvert steg av vekst, skreller av seg mer og mer av sitt problematiske skall.

                                 Intro: La SCALA astrologica

En av de mest berømte operaer i verden heter La Scala og ligger i Milano. Scala betyr trapp eller stige. I det følgende vil jeg lansere ideen om den oppstigende skalaen i astrologien. Nesten alle astrologibøker (& utdanninger) gir et (u)rimelig udifferensiert bilde av arketypenes forskjellige uttrykksformer. Fenomenene sauses sammen til en stor astro(u)logisk lapskaus- noe som gjør at det blir vanskelig for studenten å finne rim og mening i det. Satser man på å sortere symptomene i samsvar med dette skalerte system, fra arketypens dypeste forvikling til dens høyest utvikling, faller plutselig både det ene og det andre astro-logisk på plass.Nedenfor finner du derfor et systematisk overblikk som skalerer hver av de 12 astrologiske arketyper. Jeg har valgt å skape et system på 7 utviklingstrinn for hvert dyrekretsprinsipp : progresjonen går fra Plan I -som står for det mest forviklede og skygge-fylte-, til Plan VII, som viser arketypen mest utviklede og (opp)lys(t)e sider.

                                                            Kort og godt:

                            Plan I-III: arketypens for-viklete sider.

                            Plan IV: svitsjen fra for-vikling til ut-vikling

                            Plan V-VII: arketypens ut-viklete sider

At det finnes 7 chakra er menneskets energi kropp er heller ikke tilfeldig 

At det finnes 7 chakra er menneskets energi kropp er heller ikke tilfeldig 

 

                     Analoge Begrep

plan I-III                        plan IV                    plan V-VII

forvikling                      nullstilling               utvikling

ubevissthet                  nøytral                     bevisst

problemet                    svitsj                        potensialet 

tornerosesøvn             oppvåkningen         våken

Selvsagt kunne man ha differensiert systemet enda mer, f x i 12 plan, eller 22, eller 111. Men for formålet å formidler konseptet av skaleringen, virker 7 som en passe antall trinn. Tross alt er det hele jo kun et modell, noe som skal avbilde virkeligheten. Men en modell er aldri virkeligheten, akkurat som veikartet ikke er landskapet.