de 7 utviklingstrinn av Jomfru-prinsippet

Jomfru: Fra vask tvang til kosmisk bevissthet

7: i kosmisk tjeneste; guddommelige lege; altomfattende bevissthet, super-mind(-full), realisering av det guddommelige på jorden, det «altomsluttende», Demeter (gudinne av den kultiverte natur), det realiserte potensialet,

6: helbredelse, formidler av Livets grammatikk, mester i det å vite hva som passer (på alle plan); universell forfatter, bevissthetsarbeider, helhetsmedisiner, ekspert på helhetlig ernæring, drømmearbeid, brobygging mellom himmel og jord (begge veier !), læremester,

5: fornuften og det irrasjonelle kommer i balanse; genuin beskjedenhet; fremragende vitenskap, fredsmekler som kan forsone motparter, utmerket pedagog, hjelper andre med å bevisstgjøre seg Selv; helhetlig økonom; realitet og fiksjon møtes, renhet («pure»), flyt i hverdagen,

4: ordenssans, økonomisk klok, pedagogisk, nøktern, god strateg, psykoanalytiker; beredskap til kompromiss, flittig/ arbeidsom, smart, sakkyndig, selektiv,

3: den indre kritiker, smålig, snever, bare det bevisbare gjelder, guvernante, gml. jomfru, inntørket, grå mus, kortsiktig, kjedelig, uten drømmer; frigid; klinisk, steril, sarkastisk, redd, må forbli uskyldig («ikke min feil») , redd for å gjøre feil, tilpasser seg til selvutslettelse, hodestyrt, byråkrat, overforsiktig,

2: kontrollfreak, pedantisk, veldig engstelig, trangsynt, overkritisk (mot seg selv og andre); desillusjonert, arbeidsnarkoman, hypokonder, overrasjonell,

1: fobisk, angst for absolutt alt, vasketvang, Kafka-realitet

 

Copyright Olaf Rademacher, 2014