de 7 utviklingstrinn av Vekten

Vekten: Fra pleaser til ubetinget kjærlighet

7: kosmisk kjærlighet; elsker ubetinget alt & alle; i balanse med universet; partner til alle, bringer fred & skjønnhet til menneskeheten, kjærlighetsgud/inne,

6: benådet kunst(ner), perfekt partner, harmoni i tanker og handling, behersker balanseprinsippet; formulerer & lever i samsvar med partnerskap & relasjonens grammatikk, virker harmoniserende på andre,

5: selvreflektert, utpreget estetisk sans, kunstnerisk, balansert, partnerskap som terapi, har forstått at partneren er en part (=del) av seg selv, fredsmegler, edel, jeg & deg i balanse; komplementerende

4: diplomatisk, elegant, attraktiv, partnerskaplig innstilt, inkluderende, (med-)delende

3: opportunistisk, aggressiv tenker (uten å handle), parfymert, artifisiell, snillisme, pleasing, billig romantikk; venter på prinsen på den hvite hesten, nyresykdommer,blasert; konfliktsky, pseudo-harmonisk

2: overestetisert; ubestemt, vag, svak, sminker sannheten, «make up» (= bostavelig, late som), avveier alt /vipper frem og tilbake, tenker seg selv i senk, feighet

1: dekadent, inaktiv, handlingsvak; pseudoharmoni, hyggelig, gjerningsmann fra skrivebord (undertegner dødsdom uten å gjøre hendene skitne), fraværende ”jeg”, helt energiløs

 Copyright Olaf Rademacher, 2014