de 7 utviklingstrinn av Løve-prinsippet

                                                               Løve: Fra falsk konge til ubetinget kjærlighet

7: ett med universets senter; gudommelig kreativitet; solar kraft: gir til alle uten å forbruke seg selv; gudommelig hjertekraft; i flyt med det evige her & nå; det personlig-subjektive ego og det objektiv-transpersonlige Selv har blitt ett; ubetinget kjærlighet, meditasjon, JA til Alt

6: den ekte kongen; grenseløst giverkraft, stort hjerte, lekende skaperglede; 100 % til stede; hviler i sitt senter, hersker over sitt liv, karisma; som en sol for andre

5: godt sentrert; kjenner sin identitet, elsker Livet; elsker å leve sitt liv; generøs, genuin giver; gleder seg selv; utstråling; varmekilde; Livet som lek; hjelper andre å finne sitt senter og kreative kraft; god leder; fruktbar kreativitet

4: selvbevissthet, kraftfull, leve og la leve, modig, vet hvem man er, uttrykksfullt,  emosjonell, ekte stolthet, selvsikkerhet, viljestyrke, vital, maskulin, leken

3:  subjektivt fiksert på sine egne ønsker, trenger hele tiden bekreftelse på sin viktighet (applaus fra fotfolket!), må alltid være best & størst, bråkete, over-sexed (alltid på rypejakt), playboy; kongen på haugen, «ut-festet», overidentifisert; overmot, falsk stolthet

2: maktmennesker, bortskjemt (kongebarnet), den falske kongen (i eventyr), oppblåst, utnytter de svake, drama-queen, hjerteproblemer

1: super-egoist, jeg-fiksert (universet snurrer bare rundt meg), Nero-syndrom; kolerisk, tyrannisk

 

Copyright Olaf Rademacher, 2014