C U R R I C U L U M

Hvert år tilbys det fem moduler for hvert årstrinn. For å tydeliggjøre nivået, er trinnene markert 101-105  trinn = år I, 201-205 trinn = år II, 301-305 trinn = år III. For sertifisering trenger studenten å ta fem moduler for hvert trinn, 15 moduler totalt. Modulenes tema er veiledende, men rommer en viss fleksibilitet. Akademiet forbeholder seg muligheten til å variere modulenes innhold i samsvar med det enkelte kullets behov. Uansett variasjoner kommer alle studenter til å få utbytte av hele spekteret av stoffet.  

For å skape kontinuitet og maksimalisere A.P.P.læringseffekten, har vi lagt opp til et variert program av korte og læringsrike inter-modulære A.P.P.enings. Alle A.P.P.enings er åpne for akademiets studenter, uansett årgang, og inngår i curriculumen/læreplanen. For nærmere beskrivelse se nederst.

I. Fundamenter 101-105

101 Introduksjon til Potensial Utvikling

Et nytt kull, en ny lykke! Alle grupper har sin dynamikk, potensialer og særegen alkymi. For å bygge opp maksimalt momentum setter vi clutchen rett på gir: vi introduserer potensialutviklingens grunnleggende prinsipper, konsepter og instrumenter i teori og praksis. Vi oppdager universalnøkler i alle terapeutiske sammenhenger, får et første innblikk i betydningen av familiesystemet for psykens utforming, og studentene får smake på sine første konstellasjoner. Velkommen til en psykt spennende reise gjennom kosmos og psyken!

102 Familiesystem og Psyke: Uten røtter, ingen vinger

Familiesystemet representerer en av de gyldne nøklene til individets psyke. Mainstream psykologi fokuser primært på barndom pg relasjonen til foreldrene. Så viktig som oppveksten er for menneskets utvikling, representerer den likevel kun toppen av isfjellet. Under overflaten skjuler det seg et hav av sår og traumer fra tidligere generasjoner. Uten å ha forfedrenes forviklinger med på skjermen, venter man ofte forgjeves på de vesentlige terapeutiske gjennombruddene. I samsvar med potensialpsykologiens grunnleggende filosofi betyr dette samtidig at forløsningen av tidligere generasjoners traumer vil komme til å sette fri et hav av kraftpotensialer som individet kan ta i bruk i sitt her og nå.

103 Terapeutiske Redskap: Den indre software

En av A.P.P.-utdannelsens primære målsetninger er å utstyre sine studenter med en rik og variert terapeutisk redskapkasse. Denne modulen introduserer noen av de mest vesentlige instrumenter for arbeidet med klienter. Fundamentale modeller av den menneskelige psyken presenteres, og grunnleggende begrep i skjæringspunktet mellom kosmos og psyke avklares. Vi identifiserer delpersonligheten av «den indre terapeuten« som et avgjørende moment i alle personlige og terapeutiske utviklingsprosesser. 

 

 

 

104 Livets lover: Problem og potensiale

Uten at man kjenner livets overordnede lovmessigheter, er det verken mulig å jobbe effektivt med seg selv eller virkelig fungere som terapeut. Kurset belyser prinsippene som styrer menneskets liv og hvordan man kan bruke denne grunnleggende grammatikken med gevinst for sin egen og den terapeutiske prosessen.

105 Persona psykologi: Individets 12 delpersonligheter

Hvert mennesket blir født med 12 delpersonligheter/personas. For at et individ skal kunne bli helhetlig lykkelig, må alle tolv personas bli utviklet parallelt. Ligningen lyder helt enkelt: P1+ P2+ P3+ P4+ P5+P6+ P7+P8 +P9+P10+P11+P12 = HELhet. Alle problemer som et menneske møter i løpet av sitt liv, kan føres tilbake til ett eller flere personas som er deprimert, bokstavelig talt; nedtrykt. Modulen introduserer innfallsvinkler og teknikker som fremmer evolusjonen av hver enkelt av dem.

 

106 Livsstil-coaching: Livsstilssykdom og livsstilhendelse 

En av de fremste utfordringene som mennesker i hjelperyrker må forholde seg til i vår tid, er såkalte livsstilsykdommer. Som navnet tilsier, har mennesker utviklet en livsstil som retter seg mot dem. Det hele har vokst seg til dimensjoner av folkesykdom: diabetes, spiseforstyrrelse, ADHD, utbrenthet, allergi, panikk, avhengigheter og depresjon er bare toppen av isfjellet. Da er det bare rimelig at terapeuter/coacher er i stand til å tilby alternative livsstiler til denne snikende giften som genuint fyller det psykologiske tomrommet som skjuler seg bak fenomenet. Den gode nyheten er: Hvis det finnes livsstilssykdommer, finnes det også livsstilshelse. Denne modulen avdekker livsstilssykdommens underliggende årsak og peker mot løsninger som fremmer langsiktig livsstilshelse.

II. Fordypning 202

Det vitende felt

Studentene introduseres til arbeidet med konstellasjoner, et av de mest fascinerende og effektive terapeutiske redskaper som vi har til disposisjon her på jorden. I arbeidet med det «vitende felt» åpner det seg helt nye perspektiver på ens familiære opprinnelse, og man får mulighet til å tappe fra hittil ukjente kraftkilder fra tidligere generasjoner. Elevene begynner med å sette opp egne konstellasjoner.

Terapeutiske redskaper: Hypnose, transe og visjonsmuskler 

Den terapeutiske redskapkasse utvides med stormskritt. Studenten lærer blant annet å ta klienter med på indre reiser, indusere lett transe, tyder symbolikken av indre bilder og lager grundige anamneser. Grunnprinsippene ved hypnose og dens applikasjon i egen hverdag og terapeutiske settinger formidles. Ikke minst lærer vi om treningen av den «indre visjonsmuskel», det viktigste instrumentet for å kunne transformere effektivt utdaterte indre programmer.

Livsstil-coaching 202: Jobb, yrke og kall

En av de mest populære grunnene for hvorfor folk oppsøker en coach eller terapeut handler om yrkesrelaterte problemer, og det er ikke så rart. Tatt i betraktning hvor stor andel av livet vi tilbringer i våre yrkesliv, er det nesten skremmende hvor få mennesker som virkelig elsker det de jobber med. Flere og flere blir utbrente eller arbeidsnarkomane, og finner verken mening eller inspirasjon i sitt daglige virke. Mange godt voksne som oppsøker terapi, uttaler at de ikke vet ”hva de skal bli når de blir store”. Det virker med andre ord som om mange mennesker er på blåbærtur når det gjelder sitt yrke. Denne livsstil-coaching-modulen tar utgangspunktet i at ethvert menneske har en medfødt evne til å bli lykkelig gjennom utøvelsen av sitt yrke.

Den gyldne skyggen

Alle vitale deler, drømmer og lengsler som individet undertrykker, blir etter hvert til skygger i sjelen. Skyggematerialet akkumulerer seg over tid til en indre vulkan i individets underverden. Før eller senere eksploderer det hele, enten i form av en aggresjon som retter seg utover eller som en autoaggresjon, et destruktivt angrep på sitt eget system. Bak alt det vonde og onde som mennesker bringer frem, står alltid en uforløst skygge. Derfor er arbeidet med den skyggen avgjørende i enhver terapeutisk prosess, og representerer en av de gyldne nøklene for å kunne låse opp noen av individets største vekstpotensialer.

 

 

Sykdom og symptom 

Psykologer & coacher har tilbøyelighet til å delegere kroppen og fysisk sykdom til leger, som om det ikke fantes en sammenheng mellom kropp og sjel. Det motsatte er tilfelle; all sykdom har sin opprinnelse i en uforløst psykologisk tematikk. I denne modulen lærer studenten å lese kroppens symptomer som symbolske veivisere til en veksttematikk. Vi jobber med studentenes symptomer som eksempler og knytter dem både til individets horoskop og familiesystem. Vi belyser folkesykdommer som spiseforstyrrelse, ADHD, diabetes osv. som kollektive skygger, og lærer å låse opp betydningen av både kronisk og akutt sykdom.

Lys og skyggen, polaritetens lov

Man kunne med rette påstå at temaet av den psykologiske «skyggen» er en av nøklene for å kunne låse opp Livet og Selv-utviklingsprosessen . Den fortrengte skyggen er årsaken til mennesket mest destruktive krefter, mens den gjennomlyste skyggen er kilden til individets største vekst - potensialer. I denne sammenheng belyser vi også Polaritetens Lov som det mest grunnleggende av livets prinsipper.

III. Avanserte studier 303 

Intuisjonstrening og orakelkunst: 

Vår dagligdagse bevissthet er bare toppen av isfjellet. Under overflaten ligger det et rikt og uendelig dypt hav av viten, visdom og innsikt, som alle mennesker potensielt har tilgang til. Dessverre får vi verken i barndommen eller voksenlivet systematisk trening som kobler oss til dette fantastiske havet av mer-viten. I denne modulen får studentene formidlet enkle og effektive teknikker for å gjøre nettopp det; å skjerpe sin dype intuisjon, bli kjent med høyre hemisfære av hjernen og ikke minst lære seg orakelkunstens ABC, slik at man er i stand til å spå sitt eget (og sine klienters) liv.

Avhengighet og addictions: 

Flere og flere mennesker er hektet på et eller annet; alkohol, narkotika, piller, arbeid, pornografi, dataspill etc. Samfunnets forståelse av fenomenet er svært begrenset, og dette gjenspeiler seg i et langt fra optimalt tilbud av behandlingsmuligheter. Den gode nyheten er at løsningen er mye nærmere enn man tror. I denne modulen formidles de vesentlige prinsipper og redskaper for at terapeuten skal kunne hjelpe sine klienter å kutte gjennom jungelen av avhengighet.

 

Drømmearbeid: Den indre filmen 

Drømmer er språket til sjelens nattside. Menneskets overordnede intelligens, Selvet, snakker til seg selv. Å lære seg å lese drømmens indre film og symbolikk er en fascinerende geskjeft og en del av jobben som enhver terapeut med respekt for seg selv og sine klienter bør kunne. Drømmenes budskap kommuniserer alltid det som individet «mangler» akkurat nå, og som står litt utålmodig på terskelen mellom det ubevisste og det bevisste. Denne modulen formidler de mest grunnleggende prinsippene for drømmearbeidet, både mer tradisjonelle teknikker og superprogressive innfallsvinkler.

 

Lov(e)messigheter: parforholdets grammatikk

Om kjærlighet blir til en oppover- eller nedoverspiral, er ikke et spørsmål om hell. Som navnet indikerer, er partnerskap noe man bevisst må skape. Heldigvis finnes det lov(e)messigheter som orienteringshjelp for å lykkes med denne krevende oppgaven. Uheldigvis kjenner få mennesker (eller terapeuter) til dem. Denne modulen skal forandre på dette dilemma for studenten selv og på sikt for hans/hennes klienter. 

Avanserte Konstellasjon og pPsykogenalogi:

Vi belyser videreførende aspekter av konstellasjonsarbeidet. Vi jobber bl.a. med å integrere astrologiske aspekter i prosessen, lærer hvordan konstellasjoner kan brukes i næringslivet og organisatorisk sammenheng, og eksperimentere med en stor bredde av muligheter for å ta i bruk dette geniale redskap.

Pengenes psykologi: 

Penger er et av samfunnets store skyggetemaer. Det finnes nesten ingen som ikke har et problematisk forhold til penger på et eller annet plan. Selvsagt er litt mer opplyste mennesker klar over at penger ikke bare handler om penger. Men hva det virkelig dreier seg om, ligger fortsatt i mørket for de aller fleste. Denne modulen tydeliggjør sammenhengen mellom penger og individets psykologi. Lærer man seg å gjennomskue de psykologiske prinsippene som står bak og kobler seg til de materielle midlenes mening, er man vesentlig mer fristilt og i stand til å hjelpe sine klienter med deres utfordringer rundt dette betente temaet. 

 

Inter-modulære A.P.P.enings

1. Åpne konstellasjoner: Et åpent tilbud for alle som har lyst å lære mer om konstellasjoner og dynamikken i det vitende felt. I første omgang er dette en arena hvor O.P.P klienter kan få satt opp sine konstellasjoner. Samtidig er det en god mulighet for A.P.P. studenter til å fordype sin erfaring med dette geniale redskapet. Å stå som representant i konstellasjonen eller observere fra utsiden kan være like relevant for ens egen prosess som å få satt opp sin «egen» konstellasjon. I samsvar med resonansloven får individet alltid uansett de A.P.P.lysninger som man objektivt trenger for sitt neste utviklingsskritt (eller sprang). Åpne konstellasjoner er også en glimrende anledning for både A.P.P. studenter og O.P.P. klienter til å ta med venner, partner og interesserte som lenge har lurt på hva vi driver med her i skogen. Kostnadsfritt for alle A.P.P. studenter, 600 kr for alle andre (med eller uten egen konstellasjon). Sjekk A.P.P.enings kalender for datoer.

Supervisjoner: I denne settingen får A.P.P. studenter fra alle trinn anledning til å fordype sin praksis og praktisere sin fordypning. Sammen belyser vi deres «cases». Det kan handle om arbeid med enkeltindivider, par, grupper, organisasjoner, whatever. Vi setter opp konstellasjoner for klient-terapeut-relasjonen, ser på mulige overføringer (transference/ counter-transference) og reflekterer astrologiske aspekter av prosessen. Med andre ord; alt som er relevant for å skjerpe dine evner som best mulig terapeut. Sjekk A.P.P.enings kalender for datoer.

Inspirasjons-A.P.P.enings: Inspirasjon betyr bokstavelig talt innpust. Inspirasjons-A.P.P.enings er ment som nettopp det; et friskt innpust med nye idéer, spennende impulser og utvidende perspektiver. Hver Inspirasjons-A.P.P.ening retter lyskasteren mot et bestemt tidsrelevant tema. For A.P.P.studenter er det også anledning til å invitere med mennesker som er interessert i akademiet.  Sjekk A.P.P.enings kalender for datoer.

Fysisk hel-se for terapeuter og coacher: Fysisk helse er et (u)rimelig underbelyst område i terapi- og coaching-verdenen og blir vanligvis delegert bort til legene og helse(u)vesenet. Å ta bevisst ansvar for sin fysiske hel-se (og som terapeut å lære opp sine klienter til å bevisst gjøre det) er en vesentlig del av en hel-hetlig psykologisk og spirituell utvikling. Akademiet er så hel-dig å ha med Ingvild, en ekspert i huset (bokstavelig talt), som har integrert dette temaet konsekvent over mange år i sitt daglige liv. Gjennom dags-workshops deler Ingvild sine “best of” når det gjelder kosthold/ ernæring, energiøvelser, naturlig regulering av hormonsystemet, grønn helse og flere goodies. Det blir mye hands-on læring, en god blanding av teori og praksis. Hvis du vil lese mer om Ingvilds arbeid, sjekk wildwoods.no.

 

Det tas forbehold om endringer av curriculum