O.fte S.tilte. S.pørmål (O.S.S.)

14334633_165266670585283_780754989_n.jpg

 

Er det mulig å bare ta noen moduler ? 
Det er kun mulig å ta utdannelsen i sin helhet. Dette har vist seg å være mest formålstjenlig for å skape kontinuitet, trygghet og best mulige læringsmoment for gruppen. Skulle det likevel finnes et behov for en midlertidig "time out", skjer det på deltakers eget ansvar. Studieavgiften betales uavhengig fra det jevnt over de første tre årene. Unntakelse er studenter som ønsker å komplementere tidligere utdanninger. 

 

Hva er skolens filosofi i henhold til formidling av stoffet? 
Sammenlignet med akademiske studier er utdanningen som A.P.P. tilbyr, primært praktisk orientert. På engelsk bruker man uttrykket eksperiential og mener: å lære ved å gjøre. Men å gjøre det uten at man har et bevisst forhold til den underliggende grammatikken, er som å fly i mørket. Derfor er formidlingen av stoffet lagt opp som en ping-pong mellom teori og praksis. Teori-praksis-teori-praksis-teori-praksis, osv. Dette gir best mulig læringseffekt.

Terapeutisk, men ingen terapi !

Utdanningen er ingen individuell terapeutisk prosess eller et gruppeterapeutisk program. Studiene veksler mellom teoretisk og empirisk, praktisk arbeid, der vi jobber med studentenes egne prosesser og potensialer som naturlig nærliggende og lærerike eksempler. Studenten bør derfor være klar over at psykologiske prosesser som kan bli satt i gang i modulene ofte ikke kan bli ferdig bearbeidet i løpet av en kurshelg. Til dette formålet tilbyr Akademiet parallelt til utdanningsforløpet muligheter for individuelle sesjoner.

Om du befinner deg på et sted i livet hvor du er psykologisk ustabil og har behov for klinisk oppfølging, må dette ivaretas utenfor rammene av Akademiet for Potensial Psykologi.

HAR DU SPØRSMÅL SOM IKKE FINNES BESVART HER, KAN DU FØLE DEG FRI TIL Å TA KONTAKT MED MEG: olafsolarson@gmail.com eller mob. 97186344

 

15538740_1299876100070843_8966853263970271232_n.jpg

                            LOGISTIKK, ORGANISERING & ADMIN

Hvordan er undervisningslogistikken lagt opp? 

Hvert studieår undervises det 5 moduler à 3 dager for hvert kull. Alle seminarer starter på fredag kl 10-16  og slutter søndager kl 15. På fredager og lørdager holder vi på til kl 16. Seminarene for første, andre og tredje kursår er markert henholdsvis 101-105, 201-205 og 301-305.

Hva skjer mellom modulene ? Inter-modulære A.P.P.enings !

For å skape kontinuitet og maksimalisere A.P.P.læringseffekten, har vi lagt opp til et variert program av korte og læringsrike inter-modulære A.P.P.enings. Alle A.P.P.enings er åpne for akademiets studenter, uansett årgang, og inngår i curriculumen/læreplanen. Her tilbys det åpne konstellasjoner, webinarer, dagens ernæringsliv og andre Fireside Talks og andre A.P.P.enings.

Eksakte datoer blir lagt ut på Akademiets FB side i løpet av sensommeren.

 

ØkoLogos:

Studieavgiften er kr. 35 000 per studie år og kan enten betales i sin helhet (minus depositum) eller deles opp i 12 delbetalinger eller fordelt over to termin, med forfall 15. oktober og 15 mars. Dette skal avtales særskilt med akademiet. Ved påmelding settes inn et depositum av 3300 kroner på konto 1503 92 09559

 

Hvorfor er tolv individuelle terapisesjoner en anbefalt del av studiene?

Inspirasjonen til et tilbud om individuelle timer som akkompagnement til utdannelsesåret, er lånt av noen av verdens mest respekterte terapeuttreninger. Jeg har selv hatt gleden av et slikt opplegg gjennom min psykologiske trening, og har opplevd å få et enormt utbytte av det. Følgende aspekter snakker for et slikt supplementerende tilbud:

  • mulighet for å kunne individuelt bearbeide og fordøye det psykologiske materialet som har kommet opp under modulene (noe som ikke alltid er mulig å ta fullt ut i løpet av en undervisningsmodul)

  • mulighet til å finslipe en mer individualisert læring for den enkelte student

  • mulighet til å få svar på alt man faglig sett lurer på i etterkant av en modul

  • fra år 2: supervisjonsmulighet for studenter som begynner å prøve ut sine nyervervede redskaper med prøvepasienter

Timene avtales i begynnelsen av hvert kursår, senest etter den første høstmodul. Tolv sesjoner er et relativt beskjedent i internasjonal sammenheng . Erfaringen fra tidligere år har vist at en månedlig 1:1 sesjon kan være et akkurat passe kvantum for å få til en optimal lærings- og selvutviklingseffekt.

Hva skjer hvis jeg går glipp av en modul ? 

Logistikken er lagt opp på syklisk vis, slik at alle modulene som trengs for å fullføre utdanningen undervises i prinsippet hvert år, - med forbehold om uforutsette hendelser eller faglige vurderinger. Derfor er det mulig å ta igjen en eventuell tapt modul når denne settes opp for et annet kull.    
Ansvar for deltagelse og eventuelle alternative scenarios ligger hos studenten.

821aa7ae03ac481f3c228a7a6c59c414.jpg

 

 

 

Hvordan kan jeg bruke det jeg lærer hos A.P.P. ? 

Det du lærer hos A.P.P. kommer ikke bare til å gi deg redskapene for å bli den best mulige terapeut, coach, veileder osv. (hvis det er det du ønsker), men også den Best Mulige Deg, på alle mulige plan og måter. I løpet av studiene kommer din forståelse av livet og din plass og mening i det hele til å ta et kvantesprang fremover. Du blir utstyrt med et sett av nøkler som er såpass universelle at du i prinsippet kan låse opp hvilken som helst dør med det. Det finnes ikke et eneste livsområde - uansett om vi snakker om helse, kreativitet, økonomi, relasjoner, you name it - hvor dette instrumentarium ikke kan finne sin anvendelse med stor gevinst. 

 

Hvor ligger utdanningen i spekteret klinisk psykologi og «alternative» tilbud ?

Diskusjonene om det kliniske kontra det alternative virker mot sin hensikt. Meningen med terapeutisk arbeid er å fremme helhetlig helse - fysisk, psykisk og spirituelt - på best mulig vis(dom). Det «best mulige» er alltid å kunne forsyne seg fritt fra hele det terapeutiske spekteret, uansett hva som står på «label'n». A.P.P. tilbyr det beste fra alle mulige terapeutiske verdener.

20393482_861544654011362_7970828473759432704_n.jpg