I N S P I R A S J O N E N: Motivasjonen for å starte akademiet ble født av en lengsel: Vi ville lage den skolen som vi alltid selv hadde ønsket oss, men som ikke ennå fantes i Norge. Inspirert av 10 gylne år i California, hvor vi kunne boltre oss i et bredt spektrum av høykvalitative akademiske utdannelser i skjæringspunktet mellom psykologi og spiritualitet, kjente vi at tiden var moden for å skape et liknende tilbud her i Norge. Vi hadde en visjon om et mangfoldig utdannelsestilbud som forente de beste selvutviklingredskap - uten skylapper og uten å være låst i en bestemt psykologisk skole eller trosystem. Vi drømte om grupper med selvmotiverte, entusiastiske studenter.Drømmen har blitt en realitet, og i dag driver vi Akademi for Potensial Psykologi ved fire forskjellige lokasjoner – hver og en like enestående som våre studenter og stoffet vi formidler: Ved en urban oase ved Akerselven, i en gammel prestegård i skogens ro, på en liten øy på Sørlandet – for ikke å snakke om vår lushe retreat ved Middelhavet i vintersesongen.   

E I N S T E I N S   E S T I M A T:   Albert Einstein, en av tidenes mest visjonære tenkere, estimerte at mennesket kun tar 10 % av sine medfødte potensialer i bruk. Hvis det stemmer, betyr det at folk flest lever milevis unna sine muligheter. Og det er egentlig ikke noe nytt; den daglige kampen for tilværelsen, som individer, samfunn, verden, taler et tydelig språk om hvor suboptimalt vi lever våre liv. Heldigvis er den gode nyheten like nærliggende: vi har alle et hav av ubrukte gaver og begavelse til gode. Og den nyheten er ikke bare god, men fantastisk inspirerende hvis vi spinner videre på den tanken. Hva er mulig for oss som mennesker hvis vi lærer å logge oss på de gjenstående 90 %? Hvor høyt kan vi da sikte som individer og kollektiv?

O L A F S   O P P D A G E L S E: Det var kanskje den største Eurekaoppdagelsen etter mine snart 100 000 timers arbeid med klienter og studenter. Og muligens den viktigste aha-opplevelse i mitt liv. Det var som om et slør ble revet vekk, og jeg kunne plutselig se gjennom alt det som plager, irriterer og nedtrykker oss mennesker. Den Store-Problem-Illusjonen løste seg opp i røyk og igjen sto følgende innsikt: Problemer er i virkeligheten ingenting annet enn potensialer som ennå ikke har blitt realisert! Det er “Einsteins» 90 %”, det som vi fortsatt har til gode, som er den egentlige kilden til våre såkalte problemer. Uansett om de kler seg ut som fysiske symptomer, psykiske utfordringer, økonomisk trøbbel, partnerskapkriser, mental forvirring, kreative blokkeringer, “vanskelige” barn/tenåringer, whatever - så handler likevel alt vi sliter med, i siste konsekvens kun om det ene; spørsmålet om hvor mange av våre medfødte potensialer vi aktivt lever ut i våre liv. Så lenge 9/10 av våre ressurser, talenter, begavelser ligger i Tornerosesøvnen har vi ett problem. Ja, ett problem, fordi dette er vårt eneste virkelige problem; moren og faren til alt som plager eller pusher oss, nemlig at vi ennå ikke har blitt alt, de 100 %, som vi er ment å være. Det ligger i potensialfrøenes natur å streve mot lyset. Derfor presser potensialene seg opp fra undergrunnen til vi endelig slipper dem fri, inn i livet. Alt av menneskelig lidelse og smerte handler i siste konsekvens kun om det vi ennå ikke er. Derfor er den eneste virkelig virksomme veien til et lykkeligere, heldigere liv en kontinuerlig og bevisst utvikling av sine potensialer.

A K A D E M I E T S    A  N S V A R : “Ikke gi folk fisk, men lær dem å fiske” . Som en logisk konsekvens av denne virkelighetsforståelsen, fokuserer utdannelsen på Akademi for Potensial Psykologi på nettopp dette: Hvordan får man tak i de “magiske 90 %” man har til gode? Hva står i veien? Hvordan rydder man veien? Hvilket spesifikt sett av potensialer hører til meg eller min klient? Hvordan kan jeg konkret integrere mine medfødte gaver i hverdagen?  For å adressere disse og relaterte spørsmål har vi gjennom årene utviklet et unikt system. Vi tar i bruk en kombinasjon av det vi oppfatter som “best of”-redskaper når det gjelder utviklingen av menneskets potensialrikdom. Under utdannelsen kommer vi til å forsyne oss fritt fra det rikholdige biblioteket av verdens psykologiske instrumenter, spirituelle redskaper og mentale teknikker. Vi kommer til å sjekke ut gamle taoistiske filosofier, ta inn banebrytende nevropsykologisk forskning fra Stanford, og få opplæring i enkle og effektive transeteknikker. Vi tar imot tips fra en hypnoterapeutisk ringrev som Milton Ericksson, og utvikler en forståelse for hvorfor astrologi er et genialt navigasjonssystem for å skjære gjennom den uoversiktlige psykologiske underskogen. I tillegg krystalliserer vi ut parterapeutiske lov(e)messigheter og låser opp betydningen av tidligere generasjoners psykiske bagasje for individets indre software. Vi er takknemlige for C.G. Jung, Irwin Yalom, Bert Hellinger og Jon Kabatt-Zin sine smarte innspill og inviterer kaliforniske motivasjonscoacher til å gi oss like verdifulle innspill, like mye som vi erkjenner verdien av middelalderens alkymister og mystikere. Videre setter vi oss inn i ernæringsfysiologens siste skrik, lærer å lese livets symboler og tyder fysiske sykdomssymptomer for sine psykosomatiske budskap. Bearbeidelse av gamle traumer er like interessant som arbeidet med drømmer. Vi belyser spiseforstyrrelsens skjulte mønstre og øver oss i å sette opp konstellasjoner. Rumi dikt, tantrisk filosofi, transpersonlig psykologi, intuisjonstrening og sjamanisme er inkludert i curriculumen. Ikke minst kommer du til å se tydeligere og tydeligere at ethvert problem kun er et potensial som venter på sin forløsning. Akademiets læreplan er med det ene benet godt plantet i psykologisk-akademisk kunnskap, og med det andre i spiritualitetens like logiske logikk. Nevrologisk forskning bekrefter virkningsfullheten av denne tilnærmingen: jo mer bevisst et menneske balanserer og tar i bruk begge hemisfærer av hjernen, desto mer helhetlig blir resultatet. I akademiet kommer vi til å skolere begge sider.

M E N I N G E N: Akademiet for Potensial Psykologi har to hovedformål:

1. Individuasjon: Din utvikling til ditt best-mulige-deg, som menneske og individ. Dine 90 %, som du fortsatt har til gode !

2. Utdannelse: Din utvikling til den best-mulige-terapeut/coach/(vei)leder. Klientens 90 %, som de fortsatt har til gode !

Med andre ord: Vi satser på et pose-og-sekk-scenario, en dynamisk win-win som både bringer ut det beste av dine personlige potensialer OG generere en skikkelig kvantesprang i din profesjon som (fremtid) hjelper. Ikke bare fordi vi synes det er hyggelig å tilby pose og sekk (selv om vi gjør det), men også fordi logikken tilsier at du som terapeut-coach kun kan ta dine klienter så langt som du selv har kommet i din utvikling som menneske.

Er du interessert i å være med på en slik reise? Meld deg på ved å klikke på linken under. Har du flere spørsmål, ta kontakt!
Vi inviterer deg gjerne til en samtale her i skogen.