O.M.eg

Olaf Rademacher har studert på Universitet Muenchen, University of California og Institute of Transpersonal Psychology. B.A. i Kommunikasjons Vitenskap og M.A. Psykologi. Han har driver O.P.P., Oslo Instiutt of Potensial Psykologi og A.P.P., Akademi for Potensial Psykologi, EkviLibrium, Institutt for Par-terapi. Empirisk erfaring samlet gjennom 40 000 + timer 1:1 terapi, seminarer, konstellasjoner og foredrag. O.P.P. er lokalisert på Uranienborg  i Oslo..

Contact: Olafsolarson@gmail.com, mob. 97186344