de 7 utviklingstrinn av Vekten

Vekten: Fra pleaser til ubetinget kjærlighet

7: kosmisk kjærlighet; elsker ubetinget alt & alle; i balanse med universet; partner til alle, bringer fred & skjønnhet til menneskeheten, kjærlighetsgud/inne,

6: benådet kunst(ner), perfekt partner, harmoni i tanker og handling, behersker balanseprinsippet; formulerer & lever i samsvar med partnerskap & relasjonens grammatikk, virker harmoniserende på andre,

5: selvreflektert, utpreget estetisk sans, kunstnerisk, balansert, partnerskap som terapi, har forstått at partneren er en part (=del) av seg selv, fredsmegler, edel, jeg & deg i balanse; komplementerende

4: diplomatisk, elegant, attraktiv, partnerskaplig innstilt, inkluderende, (med-)delende

3: opportunistisk, aggressiv tenker (uten å handle), parfymert, artifisiell, snillisme, pleasing, billig romantikk; venter på prinsen på den hvite hesten, nyresykdommer,blasert; konfliktsky, pseudo-harmonisk

2: overestetisert; ubestemt, vag, svak, sminker sannheten, «make up» (= bostavelig, late som), avveier alt /vipper frem og tilbake, tenker seg selv i senk, feighet

1: dekadent, inaktiv, handlingsvak; pseudoharmoni, hyggelig, gjerningsmann fra skrivebord (undertegner dødsdom uten å gjøre hendene skitne), fraværende ”jeg”, helt energiløs

 Copyright Olaf Rademacher, 2014

De 7 utviklingstrinn av Vannmann prinsippet

               Vannmann: Fra nervesykdom til Mennesket

7: All-omfattende humanitet, kosmisk bevissthet; visdom , åndelig kanal for det guddommelige (ekte kanalisering), med hodet i himmelen, dans med planetene; plukker opp signalene fra himmelen (på bølgelengde med kosmos), ser fremtiden, u-delbar (in-dividere) forbundet med alt og alle, master(ess) of the options

6: ekte frihet, den gudommelige narren, genialt (Einstein/Niels Bohr etc.), full «individuasjon», superhjerne, ser i fremtiden, den store over- & utsikten, menneske-venn (av alle !); kan stille seg fritt inn på alle bølgelengder; antenner mot himmelen, fremdriver evolusjonen & kollektivt utvikling, topp astrolog, hjelper andre å utvikle sin originalitet, hjelper andre å befri seg selv, like-gyldighet (det ene er like gyldig som det andre), mindfullness mester

5: genuint original-kreativ, ukonvensjonell, innovativ, oppfinner, samfunnsvisjoner (arkitekter), unikt, gjenkjenner det som er enestående i seg selv og andre, foran sin tid, oppfinnsom, positivt ”detached; ser Livets fenomener fra fugleperspektivet, ego og Selvet begynner å komme i balanse, mind-full, hjerte og hode kommer i balanse, ekte venn, gruppe ånd/ åndelig fellesskap; humanitær leder,

4: vennskap, spontanitet, gruppe-bevissthet, revolusjonær, morsomt, humor, progressivt, revolusjonær, astronom, individuelt, lik blant like, pilot (styre andre i luften)

3: nervøsitet, mangel av kontinuitet, klassens klovn, eksentrisk, urolig, hopper fra det ene til det andre, ateist, ned-latende (bor i elfenbenstårnet); opphengt i venners meninger; liksom-spådom: teletorget (Laila, medfødte evner, spår din fremtid for 29, 90 kroner/ minutt), dårlige overraskelser, uten bakkekontakt, tankespinn, humbug-astrolog eller clairvoyant

2:  anarkistisk, i opposisjon mot alt, utstøtt, sprø, virrer, bryr seg ikke, nervesykdom; falsk venn; hektet på Internett & gaming, fortapt i verdensrommet, «spac´a», ulykkesfugl> tiltrekker seg ulykker,

1: galskap; anarki, uten sentrum, kretser rundt sin egen periferi, terrorist, ingen kontakt med sitt hjerte, i lukket avdeling/psykiatri

copyright, Olaf Rademacher, 2014

de 7 utviklingstrinn av Stenbukk-prinsippet

Stenbukk: Fra fariseer til åndelige mester

2f4309f478eb1fabd7c57b533a60050f.jpg

7: åndelig mester, i ett med skjebnen, formulerer kosmiske lovmessigheter, kosmisk autoritet , ER objektiviteten,

6: i ett med sitt kall, tar overordnet ansvar (samfunn, menneskeheten), utkrystalliserer sannhet, klar som krystall, hjelper andre å finne sitt kall/sin oppgave, ser det essensielle, konsentrert om sin kjernenatur, forstår sitt karma, den karmiske lov, overordnet etikk, Yoga-mester, kjenner og formidler Livets grammatikk, det subjektive & det objektive har blitt ett,

5:  klar (som den kalde luften på fjellet), rene motiver, krystall, disiplin, modenhet, virkelig voksen, konsentrert, objektivitet, ekte autoritet, yoga, when the going gets tough, the tough get going, displin til lykke, rettferdig dommer, ekte autoritet, utholdenhet, tydelig leder,

4:  tar ansvar for sitt liv, det subjektive blir skilt fra det objektive, rettferdighet, alvorlig, rak i ryggen, sterk immunsystem, displinert, bevarende, konsentrert, barnet & den voksne kommer i balanse, kjenner og aksepterer grenser (sine egne og andres), fjellfører, systematisk,

3: sta, begrenset og begrensende, går rask i selvforsvar, for streng, (meg seg selv og andre), ueberautoritaer, stengt for input, firkantet, kategorisk, Tante Sofie, reumatisk, stiv, mye dårlig samvittighet (uten at det har hold i realiteten), moraliserende (moral-politi), låst i fortiden, formelt, upersonlig, ueberansvar,

2: dømmende (seg selv og andre), tungt, ufølsomt, rigid, selvrettferdig, gjerrig, skyldfølelse, "født gammel", i motstand mot alt, bærer for mye ansvar som ikke er ”eget”, bremser alt,

1: depresjon, kald, hard, ubarmhjertig, kronisk syk, straff-ende, erkekonservativ

 

copyright Olaf Rademacher, 2014

de 7 utviklingstrinn av Skytte-prinsippet

Skytten: Fra Lykkepiller til Visdom

7: visdom, komplett Selv-utviklet, 100 % i samsvar med sin visjon & misjon, total lykkelig uansett omstendigheter, subjektivitet og objektivitet har blitt ett, religiøsitet uten «-isme» og bestemt trosretning,

6: store overordnede visjoner, handler ut i fra det store bildet, finner betydning i alt, Zen bueskytter som treffer målet uten å sikte, ser (genuint) det positive i alt, vet at Alt i Livet i siste konsekvens eren velsignelse og har en mening, spirituell veileder (uten egen agenda), syntese, hjelper andre mennesker å komme i kontakt med sine egne visjon, misjon & mening, «beyond therapy», inspirerer andre, har søkt OG funnet,åndelig veileder (ekte «guru»),

5: virksom terapeut, visjonært, ekte filosof (filo=elsker sofia=visdom) ; begeistring (geist=ånd), entusiasme, kan tyde livet (be=tydning) & sine symboler, lever sitt liv i samsvar med en overordnet mening, med ett ben i det subjektive & ett i det objektive, brobygger mellom det personlige & det trans-personlige,

4: satser på selvutvikling, går i terapi, på et genuint søken, utvikling av ekte tro, positiv innstilt, tolerant, målrettet (pilen peker oppover), suksessfullt, jovialt (fra =jupiter), ekspansivt, målsetninger er forbundet med et mer transpersonlig mening, grunnleggende optimisme

3: jet-setter, bedrevitende (alle har lov til å ha min mening), overtroisk, pseudo-søkende, blind positiv tenking, no-problem mentalitet, glemmer detaljer, ønsketenkning, leverproblemer, falsk guru, flukt i ytre reiser, «akademisk» filosof,

2: arrogant, patetisk, teatralsk, overflatisk, pseudo- religiøs (tro uten erfaring), blind mål fiksering, totalitær, eksessivt, lykkepiller, gambling/lykkespille (jakt etter lykken), låst i sin tro på systemet,

1: oppblåst; foraktende, korsfarer (tvinger sin tro på andre med vold), inkvisisjon, misjonær som frelser med vold.

Copyright Olaf Rademacher, 2014

 

de 7 utviklingstrinn av Jomfru-prinsippet

Jomfru: Fra vask tvang til kosmisk bevissthet

7: i kosmisk tjeneste; guddommelige lege; altomfattende bevissthet, super-mind(-full), realisering av det guddommelige på jorden, det «altomsluttende», Demeter (gudinne av den kultiverte natur), det realiserte potensialet,

6: helbredelse, formidler av Livets grammatikk, mester i det å vite hva som passer (på alle plan); universell forfatter, bevissthetsarbeider, helhetsmedisiner, ekspert på helhetlig ernæring, drømmearbeid, brobygging mellom himmel og jord (begge veier !), læremester,

5: fornuften og det irrasjonelle kommer i balanse; genuin beskjedenhet; fremragende vitenskap, fredsmekler som kan forsone motparter, utmerket pedagog, hjelper andre med å bevisstgjøre seg Selv; helhetlig økonom; realitet og fiksjon møtes, renhet («pure»), flyt i hverdagen,

4: ordenssans, økonomisk klok, pedagogisk, nøktern, god strateg, psykoanalytiker; beredskap til kompromiss, flittig/ arbeidsom, smart, sakkyndig, selektiv,

3: den indre kritiker, smålig, snever, bare det bevisbare gjelder, guvernante, gml. jomfru, inntørket, grå mus, kortsiktig, kjedelig, uten drømmer; frigid; klinisk, steril, sarkastisk, redd, må forbli uskyldig («ikke min feil») , redd for å gjøre feil, tilpasser seg til selvutslettelse, hodestyrt, byråkrat, overforsiktig,

2: kontrollfreak, pedantisk, veldig engstelig, trangsynt, overkritisk (mot seg selv og andre); desillusjonert, arbeidsnarkoman, hypokonder, overrasjonell,

1: fobisk, angst for absolutt alt, vasketvang, Kafka-realitet

 

Copyright Olaf Rademacher, 2014

 

 

 

 

 

de 7 utviklingstrinn av Løve-prinsippet

                                                               Løve: Fra falsk konge til ubetinget kjærlighet

7: ett med universets senter; gudommelig kreativitet; solar kraft: gir til alle uten å forbruke seg selv; gudommelig hjertekraft; i flyt med det evige her & nå; det personlig-subjektive ego og det objektiv-transpersonlige Selv har blitt ett; ubetinget kjærlighet, meditasjon, JA til Alt

6: den ekte kongen; grenseløst giverkraft, stort hjerte, lekende skaperglede; 100 % til stede; hviler i sitt senter, hersker over sitt liv, karisma; som en sol for andre

5: godt sentrert; kjenner sin identitet, elsker Livet; elsker å leve sitt liv; generøs, genuin giver; gleder seg selv; utstråling; varmekilde; Livet som lek; hjelper andre å finne sitt senter og kreative kraft; god leder; fruktbar kreativitet

4: selvbevissthet, kraftfull, leve og la leve, modig, vet hvem man er, uttrykksfullt,  emosjonell, ekte stolthet, selvsikkerhet, viljestyrke, vital, maskulin, leken

3:  subjektivt fiksert på sine egne ønsker, trenger hele tiden bekreftelse på sin viktighet (applaus fra fotfolket!), må alltid være best & størst, bråkete, over-sexed (alltid på rypejakt), playboy; kongen på haugen, «ut-festet», overidentifisert; overmot, falsk stolthet

2: maktmennesker, bortskjemt (kongebarnet), den falske kongen (i eventyr), oppblåst, utnytter de svake, drama-queen, hjerteproblemer

1: super-egoist, jeg-fiksert (universet snurrer bare rundt meg), Nero-syndrom; kolerisk, tyrannisk

 

Copyright Olaf Rademacher, 2014

De 7 utviklingstrinn av Tvilling-prinsippet

                                         Tvillingene: Fra bla-bla til kosmisk budbringer

7: Kosmisk budbringer; direkte kanal for det åndelige; All-intelligens, det universelle nettverket; forbindelse med Alt og Alle, Guds tunge

6: transpersonlig intelligens; spirituell lærer; brobygger mellom himmel og jord; formidler riktig informasjonen til riktig person til riktig tid; mester i å kommunisere (=finne det som er felles)

5: begavet formidler; lærelysten/vitebegjær; nettverk med mening; dømmer ingen; kan fikse alt; flink i forretninger, megler, tankevirksomhet; genial tegner; talentfull taler, forstår funksjonalitet;

4: nøytral, kommunikativ, interessert, nysgjerrig, fleksibel, kontaktskapende, har stort nettverk, teknisk begavet, merkurial, flink til å se detaljer, ukomplisert, lett, verbal, allsidig, intelligent, bevegelig, easy-going

3: mangler visjoner; stadig påkoblet; leksikonviten; journalist i sladderblad (Se og hør); møte-uvirksomhet; flaksende; wheeling & dealing; uforpliktende; som en sommerfugl som flyr fra blomst til blomst, uten å virkelig «finne», much ado about nothing

2: mange ord om ingenting; ingen egne meninger; uten eget ståsted; fortapt i detaljer; uten oversikt; kaos i hodet; nervøsitet; for lettvint; suser blind fra det ene til det andre; fortapt i sosiale medier; bruke sin tid på ting som å «like» /FB

1: hypernervøs; overfladisk; bare bla-bla; opplever Livet som meningsløst; uvitende; stadig hodespinn; hektet på mobil/nett

 copyright Olaf Rademacher 2014

De 7 utviklingstrinn av Tyr-prinsippet

                                                Tyren: Fra Iberiasnegle til transcendent natur

7: det materielle & spirituelle er ett; røtter både i himmelen og på jorden; kosmisk sanseapparat; opplevelse av den transcendente naturen; dyp forbindelse med sin Hara (japansk, bokstavelig «jord-midten»); Gaia/moder jord

6: manifestere det himmelske på jorden; som et fjell som mennesker kan støtte seg til; sans for det skjønne; jordens rikdom; føttene dypt i jorden og hode i himmelen; leser jordens visdom; naturen som religion, skaper paradisiske hager; filantropi; hjelper andre å utvikle sin egenverdi; natur-ånder

5: sansene som inngangsport til det spirituelle; manifestasjons kraft; utpreget sensuell; skaper samhold; kjærlighet til jorden; nærende; utholdenhet; hjelper andre å manifestere; mesterkokk; økonomi i samsvar med økologi; det materielle og det åndelige balanseres; formidabel gjestgiver; naturmenneske(t) (mother nature´s son); sterke røtter

4: real, jordnær, rolig, koselig, tålmodig, vertskap; god mat & drikke; samler av det skjønne; fredelig; stabil; kan håndtere kapital; produktiv; fredelig; fordragelig, bakkekontakt;

3: treg; ubevegelig; passiv; materialistisk; trangsynt bonde, tett; lukket; utestengende; avvisende; ufleksibel; kapitalist; sikrer seg på alle kanter (forsikringer); redsel for det usikre; penger under madrassen; tjukk (i "hue")

2: supersta; forstoppelse; livredd for tap; vil ikke gi noe fra seg; fastgrodd; svært overvektig; daff (”den som spiser bare kjøtt og pølser hele dagen..”); pengefiksert; trenger hele tiden bekreftelse på sin egen-verdi

1: grådig; fullstappet; overkonsum; feit; grisk; ofrer alt og alle for sin egen gevinst; Iberiasnegle

 copyright Olaf Rademacher, 2014