123f1da3be1a543f256c95a2bf4895aa.jpg

Om du vurderer å gå inn i en terapeutisk prosess ved O.slo Institutt for P.otensial P.sykologi, avtaler vi en første konsultasjon. Her vil vi starte med å belyse ditt fødselshoroskop. Horoskopet har vist seg å være den meste effektive inngangsporten til den terapeutiske prosessen (ser menyen til Potensial Astrologi). Hvis du så ønsker å fordype samarbeidet, avtaler vi en O.P.P.-følgingssesjon. Der blir vi blant annet enige om hvilket program som vil passe best for deg der du befinner deg på din reise.

NB! Alle programmer rundt tema partnerskapning & kjærlighetsutvikling finner du i O.P.T.I. menyen

                                                         ProgramOpsjoner

Det individuelle arbeidet ved O.slo Institutt for P.otensial P.sykologi er lagt opp som terapeutiske programmer. Programmene representerer essensen av 20+ års virksomhet som terapeut og utdanningsleder, og har gjennom lang erfaring vist seg å legge til rette for de best mulige rammene for klientens utviklingsprosess. Alle programmene er bygd opp med 11 sesjoner. Dette antallet har vist seg å til generere nok momentum for at prosessen virkelig kan komme i gang. 

                                         

vintage_toy__launching_rocket_by_canonto.jpg

FlyingStart

 Navnet er programmet: FlyingStart handler om å få opp nok momentum for at den terapeutiske prosessen virkelig kan ta av. I begynnelsen er det helt avgjørende å investere nok energi i takeoff-fasen for ikke å forbli grounded på rullebanen. Derfor er FlyingStart lagt opp som en universell O.P.P.startsopsjon, hvor grunnpremissene for din reise mot nye horisonter avklares. Vi begynner med opprydding av den psykologiske overvektsbagasjen. Gamle forviklingsmønstre blir tydeliggjort og forløsningsprosesser satt i gang. Utdatert indre software O.P.P.dateres slik at det kan erstattes med mer konstruktivt innhold. En annen sentral ingrediens i denne syklusen handler om å belyse hvilke potensialfrø som skjuler seg bak klientens tilsynelatende problemer. Enkelt sagt, vi setter en del hjul i gang -på det kognitive, psykologiske og visjonære planet -som får spiralen til å snu oppover igjen.

 

 

20e24286a03286af4d5153a5abd7afd3.jpg

Yrke & Virke

Tatt i betraktning hvor stor andel av livet vi tilbringer i våre yrkesliv, er det nesten litt skremmende hvor få mennesker som virkelig elsker det de jobber med. Flere og flere blir utbrente eller arbeidsnarkomane, og finner verken mening eller inspirasjon i sitt daglige virke. Mange godt voksne terapioppsøkende uttaler at de ikke vet ”hva de skal bli når de blir store”. Det virker med andre ord som om mange mennesker er på blåbærtur når det gjelder sitt yrke. Y & V programmet tar utgangspunkt i at hvert mennesket har en medfødt evne til å bli lykkelig gjennom utøvelsen av sitt yrke. Å heve nettopp dette (ofte ubevisste) potensialet fra havets bunn og dra det i land, er O.P.P.gaven og fokus i dette programmet.

095992a684cd66795a853b1c97e5f5a3.jpg

Psykogenealogi:

Psykologiens kanskje største kvantesprang de siste 20 årene handler om å betrakte individets psyke som del av et helt familiesystem. Man ser ikke lenger mennesket kun som et resultat av sin biografi og oppvekst, men som en gren av et levende familietre, med dype røtter, lang stamme og en kraftig krone. Det har vist seg at mange terapeutiske gjennombrudd først skjer når man retter sitt (røntgen)blikk inn i dybden av tidligere generasjoners sår & traumer. Et innovativt moment i dette arbeid hos O.P.P. - i samsvar med potensialpsykologiens grunnleggende filosofi – handler om å krystallisere ut hvilke uforløste, spesifikke potensialer og (be)gavelser forfedrene og mødrene faktisk holder for oss, og nærmest «venter» på at vi bevisst skal ta i bruk i våre liv.

54337a21aa58c1c269fa376812743fef.jpg

Symbol & Symptom

Symbol & Symptom: De fleste mennesker lider under en eller annen fysisk sykdoms symptom. Mange av dem har satt seg i systemet og blitt kroniske. Skolemedisinens svar er enten å bekjempe eller fortrenge fenomenologien. Dette er omtrent like virksomt som å ta ut sikringen på oljelampen i bilen som skal minne om at man har gått tom for olje, og tro - bare fordi oljelampen ikke lenger lyser - at problemet er løst. O.P.P. betrakter alle symptomer som symbolske pekepinner til et dypere/høyere tema som skjuler seg bak en tilsynelatende stygg fasade. I siste konsekvens er hvert sykdomssymptom et uforløst potensial. Dets eneste «problem» er at individet ikke har dette potensialet på sin bevissthetsskjerm. Som en konsekvens har den falt i skyggen av kroppen og somatisert seg. I dette programmet jobber klienten og terapeuten sammen for å skrelle potensialet ut av sitt skumle skall, slik at det på sikt kan bevisst integreres som en positiv kraft i ens liv. Dermed har symptomet blitt arbeidsledig, og kan med god samvittighet trekke seg tilbake.

Light Bulb Idea - GoofyIdeaBulb-1.jpg

Transforma:

 Hvem kjenner ikke fenomenet; man sitter bomfast i et tema, en situasjon, en relasjon eller hva som helst, og det virker som om det verken finnes en vei fremover eller bakover. Heldigvis er det kun subjektivt at det føles slik. Objektivt sett finnes det alltid veier ut av den tilsynelatende rottefellen. Problemet er at man selv (og de som står en nær) har vanskelig for å se hvilken vei skiltet «utgang» peker. Før man kjører kjerren enda dypere ned i sumpen, kan det være lurt å søke ekstern hjelp i form av terapeutisk arbeid. Transformaprogrammet konsentrerer de mest virkningsfulle redskapene for å iverksette forvandlingen. Det gamle slippes, slik at det nye kan bli født. Larvens metamorfose til sommerfugl er komplett.

 

Preventiv Psykologi: Erfaringen viser at de fleste mennesker først oppsøker en terapeutisk situasjon når man allerede er nede for telling. Det skjer ytterst sjeldent at det vandrer en klient inn i praksisen fordi han/hun har lyst til å jobbe med seg selv. Det er selvsagt psykologiens best mulige fremtidsscenario; å komme problemene i møte før de i det hele tatt trenger å bli til problemer. I grunnen er det hele ikke så komplisert. Ved å jobbe bevisst og kontinuerlig med sin egen individuasjon, kan man i stor grad unngå å bli (p)syk. Skulle du for øyeblikket ha en «litt rolig» fase av livet ditt, ville jeg nettopp derfor anbefale deg å investere energi i å jobbe litt preventivt-psykologisk. På den måten kan du spare deg selv mye tid, energi og smerter i fremtide

Dream-works: Det kan virke som om verden er delt opp i såkalte drømmere og realister. Dette enten-eller er en kjedelig misforståelse. I grunnen er alle mennesker, og de trenger absolutt å lære seg å være det, både drømmere og pragmatikere. Det er nemlig nettopp når de to møtes i midten at magien skjer. På hvilken side av elvebredden befinner du deg ? Hvilken side bør du utvikle mer av? D & R-programmets fokus er å etablere denne ”missing link”; forbindelsen mellom den delen av deg som vet å fiske de dype drømmene ut av det grenseløse potensialhav, og din kapasitet til deretter å virkeliggjøre visjonene i realiteten. Dette programmet passer både for mennesker som trenger «fiskehjelp» for å få drømmene på kroken, og dem som allerede har en fornemmelse av drømmen og som ønsker hjelp med å implementere realiseringstrinnene.

42 +: Livets bedre halvdel: I den kollektive (u)bevisstheten eksisterer det en misforståelse om at det er livets første halvdel som er mest verdt å leve. I løpet av min terapeutiske virksomhet mener jeg å ha O.P.P.daget at det motsatte ofte er tilfelle; det er først i livets andre halvdel at mennesket virkelig tar tak i seg selv og sine verdier. Den «kule» første halvdelen av livet, hvor man tilsynelatende kan gjøre som man vil, er ubevisst ofte eksakt det motsatte. Mennesket er farget og fanget av opplærte forestillinger om hvem man skal være. Livets andre halvdel, derimot, kan psykologisk og spirituelt sett utvikle seg til en ekte høytid. Dette forutsetter en del bevisste valg og «guts» til å la innsiktene bli fulgt av handlingskraft. Hvordan man visjonært skal sikte og peile seg inn, kan kun besvares individuelt, og er O.P.P.gaven til nettO.P.P. dette programmet.

Rekalibrering: Midtliv som positivt vendepunkt: Du kan nærmest stille klokken etter det; så å si alle mennesker opplever en eller annen eksistensiell midtlivskrise. Vanligvis svarer man ved å forandre livets ytre former. Man skifter jobb, partner, bosted, osv. Det er en typisk menneskelig reaksjon, som i siste konsekvens ikke virkelig fører en ut av sumpen. Den egentlige O.P.P.fordringen som ligger bak krisen, impliserer først og fremst et skifte på det innholdsmessige plan. Forblir den indre softwaren den samme, møter man etter kort tid ”same shit, different wrapping”-fenomenet. Er du i aldersgruppen 38-44, kan det være et smart grep å ta utfordringen ved hornene (heller enn å blir spiddet bakfra). Den magiske 42-årsterskelen er som et usynlig springbrett, som er ment å katapultere individet inn i sin egen fremtid.

Inspirert Hver-Dag: De fleste mennesker lever en relativt uinspirert hverdag. Man har låst seg i rutiner, kjeder seg, er fanget i sitt eget garn. Terapeutisk erfaring viser at denne subtile, snikende gift er en av hovedårsakene til folkesykdommen depresjon. I stedet for å gi lykkepiller (som ikke gjør noen lykkelig), mener O.P.P. at en av de fremste grunnene ligger i det at man lever i utakt med seg selv. Akkurat som et musikkstykke som har falt ut av rytmen, opplever man at noe basalt ikke stemmer. I.H. programmet jobber ut ifra premisset om at hvert individ er født med helt unike rytmer når det gjelder energetiske høy- og lavpunkter i døgnet, årstider osv., og at en virkelig balansert hverdag kun kan kreeres ved å leve i synk med disse særegne rytmer. O.P.P. har utviklet et enestående sett av redskaper for å finstemme individets egen rytmologi. Vi kommer til å adressere alle vesentlige rytmer (hverdag, uke, måned, årstider, 7-årssyklus osv.) og finne ut hvordan klienten praktisk sett kan integrere dem i sin mer og mer inspirerte hverdag.

Disclaimer:   Jeg er i prinsipp åpen og i stand til å jobbe med de fleste utfordringer av psykisk natur. Samtidig er jeg verken lege eller psykiater og kan dermed ikke ta på meg medisinsk eller klinisk ansvar i rettslig forstand. Med andre ord; har du som klient spesifikke behov for klinisk oppfølging, må dette adresseres og ivaretas utenfor Oslo Institutt for Potensial Psykologi.

audio Block
Double-click here to upload or link to a .mp3. Learn more