Jun
11
5:00 PM17:00

Nytt kull starter Oktober 2019

6ecef85afbfca72bbbf1a9416bedbc53.jpg

Akademiet er i full drift.

Av logistiske grunner legges modul og seminar datoer ikke ut her på siden, men sendes individuelt til studentene i hvert kull.

Vi starter opp et nytt kull i Oktober 2019, og kommer til å ha info & inspirasjons møter både i Juni og en i slutten av August 19. Er du interessert å deltar i hAPPenings før det, for eksempel en Åpen Konstellasjoner, eller ønsker å avtale astro/terapi sesjon, ta gjerne direkte kontakt: Olafsolarson@gmail.com eller mob 97186344.

View Event →
Jun
15
to Jun 17

105 Persona psykologi: individets 12 delpersonligheter

Hvert mennesket blir født med 12 delpersonligheter/personas. For at et individ skal kunne bli helhetlig lykkelig, må alle tolv personas bli utviklet parallelt. Ligningen lyder helt enkelt: P1+ P2+ P3+ P4+ P5+P6+ P7+P8 +P9+P10+P11+P12 = HELhet. Alle problemer som et menneske møter i løpet av sitt liv, kan føres tilbake til ett eller flerepersonas som er deprimert, bokstavelig talt; nedtrykt. Modulen introduserer innfallsvinkler og teknikker som fremmer evolusjonen av hvert enkelt av dem.

View Event →
Jun
10
12:00 AM00:00

Inspirasjon A.P.P.ening: Potensial Pyskologi & Coaching for det 21 århundret

Aldri har det vært mer poppis å være terapeut eller coach. Psykologi studiene står øverst på listen (og lysten) til avgangselever, akkurat som et år eller to med coaching, NLP eller yoga utdanning nærmest er obligatorisk i et bestemt alders og befolknings segment (når «den andre ungdomen» setter inn). Det som skjuler seg bak dette (p)sykt interessante fenomen er et kollektitivsavn etter mening i en tid der samfunnets hamsterhjul stadig akselererer. Og dette savnet blir i beste tilfelle til en søken.Så bra, er man fristet å si. Men fullt så enkelt er det nok ikke. Det er nemlig en jungel der ute: et hav av terapiformer og sertifiseringer med forvirrende like-lydene navn konkurrere med rent kliniske innfallsvinkler, yoginis med perfekte FB selfies- og det hele godt sammenblandet med lykkepiller skrevet ut av ulykkelige psykiaterer.Den gode nyheten er: det skjer mye spennende utviklinger i feltet av menneskelige potensialer. Og den kanskje nesten like gode nyheten: velger du å legge din bærtur ut til skogen denne søndagen, kommer du til å få en lyn-oversikt (og inn-sikt) i hvilken retning terapi, selvutviklings og coaching (r)evolusjonen er ment til å utvikle seg de neste 10-20 år. Kanskje blir du til og med inspirert til å være med på å skape denne utviklingen ? Vi får se. Men først ses vi på søndag i skogen ! 

View Event →
Symbologi 205: Drømmearbeid
May
25
to May 27

Symbologi 205: Drømmearbeid

Drømmer er språket til sjelens nattside. Som allsidig terapeut bør man kunne hjelpe sineklienter å komme i kontakt med budskapet som drømmene ønsker å kommunisere.Denne modulen formidler til studentene de mest grunnleggende prinsippene for drømmearbeidet, noe som er både superspennende og instrumentelt for å kunne arbeide effektivt med klientens prosess.

View Event →
Apr
6
to Apr 8

104 Livets Lover: Problem & Potensiale

Uten at man kjenner livets overordnede lovmessigheter, er det verken mulig å jobbe effektivt med seg selv eller virkelig fungere som terapeut. Kurset belyser prinsippene som styrer menneskets liv og hvordan man kan bruke denne grunnleggende grammatikken med gevinst for sin egen og den terapeutiske prosess.

View Event →
Feb
2
to Feb 4

103 Terapeutiske Redskap: Den indre software

 

En av A.P.P.-utdannelsens primære målsetninger er å utstyre sine studenter med en rik og variert terapeutisk redskapskasse. Denne modul introduserer noen av de mest vesentlige instrumenter for arbeidet med klienter. Fundamentale modeller av den menneskelige psyken presenteres og grunnleggende begrep i skjæringspunktet mellom kosmos og psyke avklares. Vi identifiserer delpersonligheten av «den indre terapeuten« som et avgjørende moment i alle personlige og terapeutiske utviklingsprosesser. 

View Event →
Jan
19
to Jan 21

203: Lov(e)messigheter: parforholdets grammatikk

Lov(e)messigheter: parforholdets grammatikk

Om kjærlighet blir til en oppover- eller nedoverspiral, er ikke et spørsmål om hell. Som navnet indikerer, er partner-skap noe man bevisst må skape. Heldigvis finnes det lov(e)messigheter som orienteringshjelp for å lykkes med denne krevende oppgaven. Uheldigvis kjenner få mennesker (eller terapeuter) til dem. Denne modulen skal forandre på dette dilemma for studenten selv og på sikt for hans/hennes klienter. 

View Event →
Jan
5
to Jan 7

302 Addictions & Avhengighet: indre logikk & løsninger

Flere og flere mennesker er hektet på et eller annet; alkohol, narkotika, piller, arbeid, pornografi, dataspill etc. Samfunnets forståelse av fenomenet er svært begrenset, og dette gjenspeiler seg i et langt fra optimalt tilbud av behandlingsmuligheter. Den gode nyheten er at løsningen er mye nærmere enn man tror. I denne modulen formidles de vesentlige prinsipper og redskaper for at terapeuten skal kunne hjelpe sine klienter å kutte gjennom jungelen av avhengighet.

 

 

View Event →
Dec
8
to Dec 10

102: Uten Røtten ingen Vinger ! Familiesystemets Psykologi

Familiesystemet representerer en av de gyldne nøkler til individets psyke. Mainstream psykologi fokuser primært på barndom & relasjonen til foreldrene. Så viktig som oppveksten er for menneskets utvikling, representerer den likevel kun toppen av isfjellet. Under overflaten skjuler det seg et hav av sår og traumer fra tidligere generasjoner. Uten å ha forfedrenes forviklinger med på skjermen, venter man ofte forgjeves på de vesentlige terapeutiske gjennombrudd. I samsvar med potensialpsykologiens grunnleggende filosofi betyr dette samtidig at forløsningen av tidligere generasjoners traumer vil komme til å sette fri et hav av kraftpotensialer som individet kan ta i bruk i sitt her & nå.

View Event →
Nov
24
to Nov 26

202: Skyggens Psykologi

Man kunne med rett påstår at temaet av den psykologiske «skyggen» er en av nøklene for å kunne låse opp Livet og Selv-utviklingsprosessen . Den fortrengte skyggen er årsaken til mennesket mest destruktive krefter, mens den gjennomlyste skyggen er kilden til individets største vekst. potensialer. I denne sammenheng belyser vi også Polaritetens Lov som det mest grunnleggende av Livets prinsipper.

View Event →
Nov
3
to Nov 5

302 Avanserte Lov(e)messigheter: Eros & Psyke

    

 

 

De gamle grekerne hadde det på skjermen (hvorfor ellers skrive en myte som Eros & Psyke), kinesiske Taoisten kultiverte det allerede for 3000 år siden og Tantriske tradisjoner har alltid visste om det: seksualitet og spiritualitet hører sammen. Det er bare den vestlige (u)kulturen som konsekvent fortsetter å redusere seksualitet til en usalig blanding av forplanting og biologisk-motiverte lystinstinkter. Da er det kanskje ikke så rart at mange par relasjoner etterhvert faller i en litt kjedelig, rimelig u-erotisk tornerose søvn. Eros er en av Livets fremste drivkrefter, og bevisst kanalisert, kan denne enerChi en fremme store psykologiske, fysiske og spirituelle kvantesprang. 

View Event →
Oct
29
10:00 AM10:00

Dagens ErnæringsLiv I, Intro !

Fysisk helse er et (u)rimelig underbelyst område i terapi- og coaching-verdenen og blir vanligvis delegert bort til legene og helse(u)vesenet. Å ta bevisst ansvar for sin fysiske hel-se (og som terapeut å lære opp sine klienter til å bevisst gjøre det) er en vesentlig del av en hel-hetlig psykologisk og spirituell utvikling. Akademiet er så hel-dig å ha med Ingvild, en ekspert i huset (bokstavelig talt), som har integrert dette tema konsekvent over mange år i sitt daglige liv. Gjennom dags-workshops deler Ingvild sine “best of” når det gjelder kosthold/ ernæring, energiøvelser, naturlig regulering av hormonsystemet, grønn helse og flere goodies. Det blir mye hands-on læring, en god blanding av teori og praksis. Hvis du vil lese mer om Ingvilds arbeid, sjekk wildwoods.no.

Obs ! Alle inter-modulære A.P.P.enings krever påmelding til 97186344 eller Olafsolarson@gmail.com

View Event →
Oct
13
to Oct 15

A.P.P.start av nytt kull: 101 Intro til Potensial Psykologi

Et nytt kull, en ny lykke! Alle grupper har sin dynamikk, potensialer og særegen alkemi. For å bygge opp maksimalt momentum setter vi clutchen rett på gir: vi introduserer potensialutviklingens grunnleggende prinsipper, konsepter og instrumenter i teori og praksis. Vi oppdager horoskopet som universalnøkkel i alle terapeutiske sammenhenger, får et første innblikk i betydningen av familiesystemet for psykens utforming og studentene får smake på sine første konstellasjoner. Velkommen til en psykt spennende reise gjennom kosmos & psyken!

View Event →
Sep
22
to Sep 24

A.P.P.start av År 2 for kull 3, 201: Symptom & Phantom

Det er et åpent hemmelighet kropp og sjel er to sider av samme sak. Terapeuter og coacher er i grunnen lite villig til å befatte seg med fysiske symptomer og foretrekker derfor å delegere kroppen og sykdom til leger og helse(u)vesen. All sykdom har sin opprinnelse i en uforløst psykologisk- og i siste konsekvens: spirituelt-tematikk. Vi lære i denne modul kunsten å lese kroppens symptomer som symbolske veivisere til en veksttematikk. Sykdommen er nemlig egentlig kun et fantom, noe som ikke virkelig finnes, selv om den virker så... realt . Enhver symptom er kun et potensiale som ønsker å bli oppdaget gjennom kroppen. Blir utviklingen som skjuler seg i symptomets kjerne tatt på alvor, har den mistet sin funksjon og funnet sin mening. Sykdommen kan trekker seg med god samvittighet tilbake.

View Event →
Sep
8
to Sep 10

A.P.P.start, år 3/kull II, Modul 301: Jobb – Økonomi - Kall: Den magiske jord-trekanten

Jeg tipper at de fleste mennesker (mis)bruker ca. 85 prosent av dagen sin til å fekte med jordlig-materielle vindmøller. Og selv om vi investerer såpass mye energi på dette, virker det som læringskurven er relativt flat: Mennesker fortsetter å slite med (sin) økonomi, finner lite tilfredsstillelse i yrket sitt og lurer på "hva jeg skal bli når jeg blir stor" (som mange formulerer det i terapien). At man i tillegg mangler en balansert hverdagsrytme ("tidsklemme"), for ikke å snakke om bevissthet om sin overordnete oppgave og sitt kall her på jorden, gjør ikke det Livet akkurat lettere. Sett fra et potensialastrologisk ståsted, indikerer et slikt sett av utfordringer at enerChi´en i individets jord-trekant enda ikke er i flyt, og at den potensielle jord-magien ikke kan utfolde sin kraft & skjønnhet.

Derfor virker det (astro-)logisk at vi starter Akademiets tredje studieår med en realiseringsmodul, hvor vi adresserer de tre store jord-temaer Manifestering - Realisering - Kall både hver for seg og i relasjon til hverandre. Dermed skapes en solid grobunn for det siste studieåret og det som er ment å manifestere seg deretter.

 

View Event →
Aug
27
12:00 AM00:00

Inspirasjons A.P.P.ening: Potensial Psykologi & Coaching !

98a82a64b7fc840368148c0a3e3af36f.jpg

Våkner du av og til med en gnagende fornemmelse at du lever livet langt under dine muligheter? At du bare tar ut en brøkdel av det som du egentlig er god for? At mange av dine fremste potensialer aldri ser dagens lys? Velkommen til klubben. Einstein
estimerte engang at mennesket bare tar i bruk 10 % av sine potensialer. Det betyr det at hele 90 % av dine potensialer, gaver, talenter aldri ser dagens lys! Ikke rart at så mange mennesker sliter. Det blir som å ha et fantastisk orkester til disposisjon, men kun spille Symfonien av sitt Liv med 2-3 instrumenter, mens resten av ens orkesteret samler støv i kjelleren. At dette også har en negativ effekt for samfunnet, hvis 4, 5 millioner mennesker lever "under par" forstår seg selv. For å ikke snakke om 4, 5 milliarder mennesker på verdensbasis som lever langt under sine muligheter. Men andre ord: utviklingen av ens egne potensialer er ikke en egotripp, men en win-win på alle plan. Basert på denne premissen har Akademi for Potensial Psykologi utviklet et enestående system for å fremme hele spektrumet av individets potensialer og begavelser. Som bonus tilegne man seg i løpet
av studiene på A.P.P. en proppfull og effektiv redskapskasse for å hjelpe andre å utvikle sine potensialer -uansatt om det handler om coaching klienter, sine barn eller medarbeider.Høres dette spennende ut, legg turen innom skogen denne søndagen. I løpet av en par timer introdusere vi grunnkonseptene til potensialutvikling og besvarer alle spørsmål rundt metoden og utdanningsforløpet.
Påmelding: Olafsolarson@gmail.com

 

 

View Event →
Jun
10
12:00 AM00:00

Inspirasjons A.P.P.ening: Potensial Coaching !

Våkner du av og til med en gnagende fornemmelse at du lever livet langt under dine muligheter? At du bare tar ut en brøkdel av det som du egentlig er god for? At mange av dine fremste potensialer aldri ser dagens lys? Velkommen til klubben. Einstein
estimerte engang at mennesket bare tar i bruk 10 % av sine potensialer. Det betyr det at hele 90 % av dine potensialer, gaver, talenter aldri ser dagens lys! Ikke rart at så mange mennesker sliter. Det blir som å ha et fantastisk orkester til disposisjon, men kun spille Symfonien av sitt Liv med 2-3 instrumenter, mens resten av ens orkesteret samler støv i kjelleren. At dette også har en negativ effekt for samfunnet, hvis 4, 5 millioner mennesker lever "under par" forstår seg selv. For å ikke snakke om 4, 5 milliarder mennesker på verdensbasis som lever langt under sine muligheter. Men andre ord: utviklingen av ens egne potensialer er ikke en egotripp, men en win-win på alle plan. Basert på denne premissen har Akademi for Potensial Psykologi utviklet et enestående system for å fremme hele spektrumet av individets potensialer og begavelser. Som bonus tilegne man seg i løpet
av studiene på A.P.P. en proppfull og effektiv redskapskasse for å hjelpe andre å utvikle sine potensialer -uansatt om det handler om coaching klienter, sine barn eller medarbeider.Høres dette spennende ut, legg turen innom skogen denne søndagen. I løpet av en par timer introdusere vi grunnkonseptene til potensialutvikling og besvarer alle spørsmål rundt metoden og utdanningsforløpet.
Påmelding: Olafsolarson@gmail.com

View Event →
Mar
26
10:00 AM10:00

Mat som Medisin

«Aldri har vi vært mer overforet og mer underernært « uttalte en Norsk overlege nylig i aftenposten. Hun bekrefter noe som har vært tydelig for oss en stund, nemlig at maten i den formen vi spiser idag ikke gir kroppen (og sjelen) den næringen den trenger for å kunne fungere optimalt. Overfloden av kvantitet blir forvekslet med kvalitet, og man lever i illusjonen at kroppen får det den trenger. Men det motsatte er tilfelle. Kroppene våre er stor stett kronisk underernært på de mest vesentlige elementer. At dette i kombinasjon med stress og tidsklemme resulterer i livsstil sykdommer av både fysisk og psykisk natur, er ingen overraskelse, men kun en logisk konsekvens.Den gode nyheten er at det er fullt mulig å snu denne nedoverspiralen til bli en oppoverspiral. Dette forutsetter et mer bevisst forhold til ernæringen spesielt, og livsstilen generelt. I løpet av retreaten kommer du til å lære de mest grunnleggende prinsippene om hvordan du på enkelt vis kan bygger deg selv opp fra innsiden.

View Event →
Jan
6
to Jan 8

303: Barne- og ungdomspsykologi

Barn og ungdommer er magiske vesener. Problemet er bare at vi som voksne stort sett ikke forstår dem. Vi har vanskelig for å se barna slik de virkelig er - og holder på å bli. Vi misforstår deres vekstprosesser og tolker dem gjennom våre egne verdier, trossystemer og uforløste barndoms- og ungdoms-sår. Dette speiler seg så vel i de familiære relasjonene som i måten samfunnet prøver å "takle" dem på. Flere og flere barn og ungdommer får medisiner og lider under (p)sykdommer som trenger nye, innovative terapeutiske innfallsvinkler. Heldigvis finnes det allerede mange effektive løsningsmuligheter, som stort sett ligger der ubrukte som "åpne hemmeligheter". I dette seminar  for avanserte (år III) studenter vinkler vi mange av de redskapene som har blitt lært de siste 2  1/2 år, i retning av barn og ungdommer, og ser hvordan de spesifikt kan finne sine applikasjoner i dette utrolig spennende og underutviklete felt.

View Event →
Dec
4
10:00 AM10:00

Dagens ErnæringsLiv II

tumblr_ndxrb6Ks2c1rhh5pjo1_400.jpg

 Fysisk helse er et (u)rimelig underbelyst område i terapi- og coaching-verdenen og blir vanligvis delegert bort til legene og helse(u)vesenet. Å ta bevisst ansvar for sin fysiske hel-se (og som terapeut å lære opp sine klienter til å bevisst gjøre det) er en vesentlig del av en hel-hetlig psykologisk og spirituell utvikling. Akademiet er så hel-dig å ha med Ingvild, en ekspert i huset (bokstavelig talt), som har integrert dette tema konsekvent over mange år i sitt daglige liv. Gjennom dags-workshops deler Ingvild sine “best of” når det gjelder kosthold/ ernæring, energiøvelser, naturlig regulering av hormonsystemet, grønn helse og flere goodies. Det blir mye hands-on læring, en god blanding av teori og praksis. Hvis du vil lese mer om Ingvilds arbeid, sjekk wildwoods.no.

Obs ! Alle inter-modulære A.P.P.enings krever påmelding til 97186344 eller Olafsolarson@gmail.com

View Event →
Nov
22
4:30 PM16:30

FireSideTalks

Peis4-2-1-199x300.jpg

Et mer innadvent A.P.P.ening, gjennom høst og vinter, i dype stoler foran peisen i Gildehallen (André Bjerke hadde servet en pjolter sammen med en psykologisk spøkelselse historie). Her er det tid og rom å ta vi opp alt mellom himmel og hav, barken og veden, flammen og te koppen (eller vinglasset, hvis man ikke kjører). Vi kan drøfte drømmer, kontemplere ekistensielle spørsmål, trekker symbolon kort, snakker om bøker eller bare stirre inn peisen.

 

Obs ! Alle inter-modulære A.P.P.enings krever påmelding til 97186344 eller Olafsolarson@gmail.com

View Event →
Nov
3
10:00 AM10:00

No A.P.P.ologies: Zupervisjoner !

I denne settingen får A.P.P. studenter fra alle trinn anledning til å fordype sin praksis og praktisere sin fordypning. Sammen belyser vi deres «cases». Det kan handle om arbeid med enkeltindivider, par, grupper, organisasjoner, whatever. Vi setter opp konstellasjoner for klient-terapeut-relasjonen, ser på mulige overføringer (transference/ counter-transference) og reflekterer astrologiske aspekter av prosessen. Med andre ord; alt som er relevant for å skjerpe dine evner som best mulig terapeut.

Obs ! Alle inter-modulære A.P.P.enings krever påmelding til 97186344 eller Olafsolarson@gmail.com

View Event →
Symbologi 202: Soma, sykdom & symptom
Mar
9
to Mar 13

Symbologi 202: Soma, sykdom & symptom

Terapeuter har en tilbøyelighet til å delegere kroppen og fysisk sykdom til leger, som om det ikke fantes en sammenheng mellom kropp og sjel. Det motsatte er tilfelle; all sykdom har sin opprinnelse i en uforløst psykologisk tematikk. I denne modul lærer studenten å lese kroppens symptomer som symbolske veivisere til en veksttematikk.

View Event →
Livets lover 101: Problem & potensial
Feb
10
to Feb 14

Livets lover 101: Problem & potensial

Modul 3, år I: Uten at man kjenner livets overordnete lovmessigheter, er det ikke mulig å jobbe virksomt som terapeut. Kurset belyser prinsippene som styrer menneskets liv og hvordan man kan bruke denne grunnleggende grammatikken med gevinst for den terapeutiske prosessen.

View Event →