O.slo Institutt for P.otensial P.sykologi

Problem & Potensiale: O.P.P. basere sitt terapeutisk arbeid på premissen at hver mennesket er født med et set av enestående potensialer. Lykke, glede, kjærlighet, balanse -alt det vi mennesker alltid leter & lengter etter- la seg på sikt kun O.P.P. nå ved å utvikle flest mulig av sine medfødte potensialer/begavelser. Omvendt formulert: hver depresjon, nedstemthet, sykdom-alle såkalte «problemer» vi møter i Livets speil- er i grunnen ingenting annet enn enn ikke-enda-realiserte potensialer. Så lenge et potensiale ligger bortgjemt i kjelleren av individets ubevisste, oppfører den seg som et barn som ikke blir sett: den er nødt til å ut-agere for å få oppmerksomhet -og blir etterhvert til det som vi oppfatter som «et problem».

Enhver problem er et ikke-realisert potensial i uhyggelig utkledning

Med andre ord: et problem er slettes ikke det som det tilsynelatende virker til å være- noe negativ som man skal bli kvitt fortest mulig, men faktisk det eksakt motsatte: noe positivt, essensiell, noe man så absolutt trenger å ha med seg. Så snart som potensialet-frøet a) blir erkjent og b) bevisst utviklet, snur nemlig problemets tilsynelatende negative natur seg 180 grader og blir en talent, en gave, en kilde av kraft og glede.

Jo mer potensialet utvikles-realiseres, desto mer trekker problemet seg tilbake

Det finnes ingen problem som ikke bærer et potensial-frø i sitt senter. Det gjelder for absolutt alle problemer, uansett om de ytrer seg på det psykiske, fysiske, partnerskapelige, økonomiske, mentale eller spirituelle plan. Å hjelpe den terapi-O.P.P.søkende å dyrke sine egne, enestående potensial-frø (det finnes totalt 12 hovedpotensialer i hvert individ) er terapi prosessens overordnete O.P.P.gave.