de 7 utviklingstrinn av Stenbukk-prinsippet

Stenbukk: Fra fariseer til åndelige mester

2f4309f478eb1fabd7c57b533a60050f.jpg

7: åndelig mester, i ett med skjebnen, formulerer kosmiske lovmessigheter, kosmisk autoritet , ER objektiviteten,

6: i ett med sitt kall, tar overordnet ansvar (samfunn, menneskeheten), utkrystalliserer sannhet, klar som krystall, hjelper andre å finne sitt kall/sin oppgave, ser det essensielle, konsentrert om sin kjernenatur, forstår sitt karma, den karmiske lov, overordnet etikk, Yoga-mester, kjenner og formidler Livets grammatikk, det subjektive & det objektive har blitt ett,

5:  klar (som den kalde luften på fjellet), rene motiver, krystall, disiplin, modenhet, virkelig voksen, konsentrert, objektivitet, ekte autoritet, yoga, when the going gets tough, the tough get going, displin til lykke, rettferdig dommer, ekte autoritet, utholdenhet, tydelig leder,

4:  tar ansvar for sitt liv, det subjektive blir skilt fra det objektive, rettferdighet, alvorlig, rak i ryggen, sterk immunsystem, displinert, bevarende, konsentrert, barnet & den voksne kommer i balanse, kjenner og aksepterer grenser (sine egne og andres), fjellfører, systematisk,

3: sta, begrenset og begrensende, går rask i selvforsvar, for streng, (meg seg selv og andre), ueberautoritaer, stengt for input, firkantet, kategorisk, Tante Sofie, reumatisk, stiv, mye dårlig samvittighet (uten at det har hold i realiteten), moraliserende (moral-politi), låst i fortiden, formelt, upersonlig, ueberansvar,

2: dømmende (seg selv og andre), tungt, ufølsomt, rigid, selvrettferdig, gjerrig, skyldfølelse, "født gammel", i motstand mot alt, bærer for mye ansvar som ikke er ”eget”, bremser alt,

1: depresjon, kald, hard, ubarmhjertig, kronisk syk, straff-ende, erkekonservativ

 

copyright Olaf Rademacher, 2014