Introduksjon til de 7 utviklingstrinn av de 12 astrologiske arketypene

                                 Betydningen av hvert enkelt plan 1-7

I. Plan: Den Totale Forviklingen

Det første plan reflekterer arketypens minst utviklede uttrykk. Prinsippet presenterer sine aller verste sider, viser sine styggeste ansikter og mest skremmende masker. Å være støkk på dette plan (n ) oppleves i virkelighet som et helvete på jorden. (Det er forresten like helvete-ish uansett hvilken av det 12 arketyper man peiler seg inn på.) På dette planet hersker komplett mørke i bevisstheten. Polariseringen er totalt. Ratioen mellom utvikling og forvikling er fra 0 til100 %. Med andre ord: plan I suger maksimalt, både for en selv og for alle rundt en.

II.Plan: Tornerose Søvn

Arketypens bevissthet ligger fortsatt i dyp Tornerose søvn. I motsetning til eventyret virker man ikke så veldig søt, heller. Utvikling er det veldig lite snakk om her, det råder først og fremst uforløst ubevissthet. Opplevelsen (eller kanskje heller: nedlevelsen) kjennes kanskje ikke fullt så eksistensiell ut som på plan I, men likevel: det er rimelig lite lys som slipper inn. The shit still hits the fan ved de fleste anledninger arketypen aktiveres.

III. Plan: Forvikling light

På det tredje nivå viser ur-prinsippet seg fortsatt fra sine problematiske sider. Man har tatt noen viktige skritt bort fra arketypens mest håpløse symptomer og dratt seg selv ut av den dypeste sumpen. Man befinner seg likevel fortsatt i forviklingen, er mer ubevisst enn bevisst, nærmere problemet enn potensialet. Tornerose sover fortsatt, men ikke lenger i like dypt hypnotisk søvn. Drømmen av prinsen har begynt å jobbe subtilt i systemet. Man aner at oppvåkningskysset er rett rundt hjørnet (eller på vei opp i tårnet). Man begynner å ane lys i den andre enden av tunnelen. Det skinner inn... fra Plan IV !

IV. plan: Svitsjen

På det fjerde plan skjer svitsjen, omsjaltingen. Det er det store vendepunktet: Tornerose har våknet. Man forlater det primært forviklede og trer inn i UT-viklingen av arketypen.Spiralen begynner å bevege seg oppover. Som så ofte i transformasjons-stadier, vingler man fortsatt frem og tilbake. Det gamle mønsteret, forviklingen, har fortsatt en relativt kraftig dragning bakover, det ligger fortsatt der rett rundt hjørnet. Det nye er at utviklingen kontinuerlig gir impulser som «vil» trekke en fremover. Det som karakterisere dette stadiet er at man begynner å være mer bevisst enn ubevisst. Plan IV handler også om en slags nullstilling, før man kan tar neste sprang oppover, og for alvor inn i arketypens potensiale. Av alle syv nivåer, er IV det videste. Mange mennesker virker å forbli «forever» på plan IV . For å kommer til plan V, trengs det å gjøres en ordentlig utviklings (inn-)sats!

V. plan: Spranget

På det femte plan har man lagt ned en del mil mellom seg Selv om forviklingen. Arketypens forviklede sider virker som et ekko fra fortiden, og man står i liten fare for stygge tilbakefall. Man har på alvor kommet i overskudd, on top of things. Når man er såpass tydelig på pluss-siden, er det naturlig å dele noe av det man selv «eier» av kraft, bevissthet, energi. Man utvikler mentorkvaliteter, man stråler ut av sitt overskudd. Andre mennesker gjenkjenner dette og blir tiltrukket til energien i samsvar med sine egne utviklingstemaer. På plan V befinner man seg i grensesnittet mellom det personligsubjektive og det transpersonlig-objektive. Med ett ben i hver leir, så å si.

VI. plan: Master-plan

Man har tatt skrittet over grensen, fra det personlige inn i det transpersonlige. Ja, det finnes fortsatt en subjektivitet, noe man si jeg til, men den blander seg ikke lenger så massivt inn. Det er primært selvet, det forløste jeg, som styrer sjappa nå. På plan VI er det kallet som står i sentrumet. Apropos sentrum: på dette stadiet har man zoomet seg nær den magiske sirkelens sentrum. Det er det ordet «esoterisk» betyr: den indre sirkelen. På plan VI er oppgaven å bruke enerChi´en -som er forankret i individet, både i mikrokosmos og makrokosmos- for å drive frem den kollektive evolusjonen.

VII. plan: OPPlysing

Ekstase, paradis, altomfattende kjærlighet, opplysning, nirvana, buddha-bevissthet, Gud.Samme hva man kaller det: på dette plan betyr alle ordene egentlig bare en ting, nemlig DET (all-)ENE. Etter en tilsynelatende endeløs vandring gjennom mange liv og alle over (og under- )hode mulige erfaringer, har man nådd frem ved Livets innerste midtpunkt. Dette er individuasjonens høyeste og endelige mål og samtidig universets kjerne(essens). Polariteten er oppløst: subjekt og objekt, inne og ute, makro og mikroksomos, univers og individ, har blitt ett.

PS:Hvis vi relatere dette system til problem-potensial dynamikken, kan man si at plan I viser arketypens mest problematiske sider- rett og slett fordi man er minst i kontakt med prinsippets potensialer. På plan VII derimot- for å se på det ekstreme i den andre enden av forviklings/utvikling-skalaen, finner vi potensialet i sin fulle realiserte form. Problemet har løst seg komplett opp i det store intet og all. Hele skalaen fra I til VII skisserer altså hvordan potensialet, for hvert steg av vekst, skreller av seg mer og mer av sitt problematiske skall.

                                 Intro: La SCALA astrologica

En av de mest berømte operaer i verden heter La Scala og ligger i Milano. Scala betyr trapp eller stige. I det følgende vil jeg lansere ideen om den oppstigende skalaen i astrologien. Nesten alle astrologibøker (& utdanninger) gir et (u)rimelig udifferensiert bilde av arketypenes forskjellige uttrykksformer. Fenomenene sauses sammen til en stor astro(u)logisk lapskaus- noe som gjør at det blir vanskelig for studenten å finne rim og mening i det. Satser man på å sortere symptomene i samsvar med dette skalerte system, fra arketypens dypeste forvikling til dens høyest utvikling, faller plutselig både det ene og det andre astro-logisk på plass.Nedenfor finner du derfor et systematisk overblikk som skalerer hver av de 12 astrologiske arketyper. Jeg har valgt å skape et system på 7 utviklingstrinn for hvert dyrekretsprinsipp : progresjonen går fra Plan I -som står for det mest forviklede og skygge-fylte-, til Plan VII, som viser arketypen mest utviklede og (opp)lys(t)e sider.

                                                            Kort og godt:

                            Plan I-III: arketypens for-viklete sider.

                            Plan IV: svitsjen fra for-vikling til ut-vikling

                            Plan V-VII: arketypens ut-viklete sider

At det finnes 7 chakra er menneskets energi kropp er heller ikke tilfeldig 

At det finnes 7 chakra er menneskets energi kropp er heller ikke tilfeldig 

 

                     Analoge Begrep

plan I-III                        plan IV                    plan V-VII

forvikling                      nullstilling               utvikling

ubevissthet                  nøytral                     bevisst

problemet                    svitsj                        potensialet 

tornerosesøvn             oppvåkningen         våken

Selvsagt kunne man ha differensiert systemet enda mer, f x i 12 plan, eller 22, eller 111. Men for formålet å formidler konseptet av skaleringen, virker 7 som en passe antall trinn. Tross alt er det hele jo kun et modell, noe som skal avbilde virkeligheten. Men en modell er aldri virkeligheten, akkurat som veikartet ikke er landskapet.