de 7 utviklingstrinn av Skytte-prinsippet

Skytten: Fra Lykkepiller til Visdom

7: visdom, komplett Selv-utviklet, 100 % i samsvar med sin visjon & misjon, total lykkelig uansett omstendigheter, subjektivitet og objektivitet har blitt ett, religiøsitet uten «-isme» og bestemt trosretning,

6: store overordnede visjoner, handler ut i fra det store bildet, finner betydning i alt, Zen bueskytter som treffer målet uten å sikte, ser (genuint) det positive i alt, vet at Alt i Livet i siste konsekvens eren velsignelse og har en mening, spirituell veileder (uten egen agenda), syntese, hjelper andre mennesker å komme i kontakt med sine egne visjon, misjon & mening, «beyond therapy», inspirerer andre, har søkt OG funnet,åndelig veileder (ekte «guru»),

5: virksom terapeut, visjonært, ekte filosof (filo=elsker sofia=visdom) ; begeistring (geist=ånd), entusiasme, kan tyde livet (be=tydning) & sine symboler, lever sitt liv i samsvar med en overordnet mening, med ett ben i det subjektive & ett i det objektive, brobygger mellom det personlige & det trans-personlige,

4: satser på selvutvikling, går i terapi, på et genuint søken, utvikling av ekte tro, positiv innstilt, tolerant, målrettet (pilen peker oppover), suksessfullt, jovialt (fra =jupiter), ekspansivt, målsetninger er forbundet med et mer transpersonlig mening, grunnleggende optimisme

3: jet-setter, bedrevitende (alle har lov til å ha min mening), overtroisk, pseudo-søkende, blind positiv tenking, no-problem mentalitet, glemmer detaljer, ønsketenkning, leverproblemer, falsk guru, flukt i ytre reiser, «akademisk» filosof,

2: arrogant, patetisk, teatralsk, overflatisk, pseudo- religiøs (tro uten erfaring), blind mål fiksering, totalitær, eksessivt, lykkepiller, gambling/lykkespille (jakt etter lykken), låst i sin tro på systemet,

1: oppblåst; foraktende, korsfarer (tvinger sin tro på andre med vold), inkvisisjon, misjonær som frelser med vold.

Copyright Olaf Rademacher, 2014