Virkning som den virk-elige årsaken


En av de dypst forankrete antagelse i mennesker er troen på kausaliteten. Uten at vi er bevisst det, basere vi så å si hele (!) vår realitets oppfatningen på det paradigme. Dette er så inngrodd og virker så naturlig at vi ikke stiller noe spørsmål rundt det. Sånt er det bare, liksom.
I konsensus realiteten går vektoren fra kausalitet  > til  virkning:  Fattet i ord, mener vi å være sikkert at
kausaliteten er årsaken for virkningen. På engelsk: cause and effect.
.        Jeg vil suggerere her at det er like riktig (hvis ikke: mer !) å argumentere omvendt: det er virkningen som er den årsaken til kausaliteten. Dette kaller jeg ikke konsensus realitet (som en filosof sa: ”massene har aldri rett ” ), men kosmos realitet. Eller bedre: kosmos virkelighet. Virkningen har sitt ursprung, sitt opprinelse, sitt opphav (Fisk, som opp-havet av Alt !) i virkningen- og ikke i årsaken.

I enkle ligninger:

Konsensus Realitet:
årsak > bringer frem = virkning

Kosmos Realitet(Virkelighet):
virkningen > bringer frem = årsaken

Språket vet og sier det allerede (selv så å si ingen  hører det): hvor-for skjer dette ? What-for betyr egentlig : for hva -og peker dermed fremover og ikke bakover, i fortiden som vi vanligvis forstår det. Det er som om det som det skal bringes frem i fremtiden
som er avgjørende. For at dette potensialet kan realiseres må fremtiden virker inn i nåtiden og skaper en årsak, en for-år-saker, som setter i gang en prosess som gir individet eller kollektivet en mulighet til å fremme det potensialet.

Potensial Astrologi vet det allerede. I den IV kvadranten  finnes allerede all viten om fremtiden, om hva og  hvo individet skal utvikle seg hen. Den
IV. kvadranten styrer de tre andre kvadranten, som et slags overordnet intelligens, og iverksetter impulser som ”skaper” i kvadrant I-III situasjoner, settinger, møter, bevegelser, hendelser etc. som er ment til å bringe frem den overordnet ”ønskete” effekten, altså = virkningen. Dermed blir årsaken skapt i virkningens tjeneste. Virkningen er den egentlige årsaken og forårsaker det som vi kaller årsaken (men ikke er årsaken)

Tenk hva det betyr for eksempel for psykologien og alle terapi former, hvis man hadde relatert til problemer fra den innfallsvinkelen. Hvor mye mer effektiv hadde det vært, hvis man kunne fjerne seg fra årsaks tenkning a la ” det at din far ikke så deg er årsaken til din dårlige selvfølelse”. Så å si alt terapeutisk arbeid er basert på denne paradigme !
Hva hvis det er omvendt (som jeg tror): kosmos’ har en intensjon om noe individet skal lære- i dette tilfelle kanskje: utvikle  kraft ut ifra sitt eget kjerne, via motstand, akkurat som man trener opp en muskel gjennom motstand- og derfor ”sendte” det IV. kvadrant vedkomne denne faren/settingen.

Dette er selvsagt ikke mindre enn revolusjonerende, hvis man hadde organisert sin realitets oppfatningen utefra denne nye paradigme. Alt i Livet hadde blitt snudd på hode. Eller: Livet forblir selvsagt det samme, objektiv sett. Men subjektet, mennesket, er satt på hode. Eller heller: man står på hode så lenge man er fanget i konsensus realitetens årsak-virkning misforståelse. Ser man mer og mer tydelig hvordan virkningen er den egentlige årsaken, begynner man å har hode der hvor den virkelig hører hen: i himmelen, og føttene på jorden. Bingo bra.