Den Virkelig Store Balansen


Vanligvis – hvis man i det hele tatt reflektere over temaet- tenker man på balanse som to polariteter som er i likevekt. Man ser for seg en akse, eller kanskje en vippe, eller rett og slett en vektskål, for å ta det litt bokstavelig, i hvert fall hvis man ser på det astro-logisk. Det er i og for seg riktig. Men bare delvis, fordi den Store Balansen handler om mye mer.  Her er det ikke EN akse som trenger å være i tilnærmet likevekt, men SEKS akser.  12 polaritetspar som henger på seks akser konstituere Livets store balansering sakt. Får man det til, på alle seks akser, da har man virkelig kommet et stykke på vei. Derfor ser jeg for meg en slags stjerne med tolv stråler, 
Jeg tror det er smart å tenke på sitt Liv som en balansering akt mellom disse seks polaritetspar. 
Livet er en sirkus og en dans på seks mer eller mindre tynne liner.