In Spiritus SanctusGrunnen hvorfor folk drikker (for) mye alkohol er opplagt: de jobber for mye. Jo mer man jobber jo stoerre er faren for alkohol misbruk. Astro logisk er sammenhengen logisk: Tilbringer man for mye tid i 6 felt = jomfru energi , som er feltet av arbeid og hverdag, kommer det 12 felt, arena av det spirituelle, ikke hverdag (hellig-dag) = spiritus = alkohol i underskott. A legge for mye a sin energi i arbeidsfeltet skaper et vakuum i det 12 felt. All underskott skaper en underfundig sugende energi. Man blir sa a si suget inn i det 12 felt. Ikke fordi det 12 felt er ”slem” eller vil en ”vondt”, men fordi hvert individs overordnete (tranpersonlige) intelligens alltid vet mer enn ens rasjonale lille jeg. Og når en av Livets seks store tematisk akser kommer i ubalanse, er det den transpersonliges oppgave a regulere det, et forsøk a gjenopprette balansen. Men siden dette er et ubevisst impuls, og mennesket ikke ”vet” virkelig at den har en lengsel etter noe mer spirituelt, griper man ubevisst etter spiritus, som ligger selvsagt på samme analogi kjeden. Alkis er med andre ord en uforløst forsøk a innløse sin spiritualitet.
Losingen er selvsagt ikke a drikke mer alk=spiritus, men heller a blir mer alk- emisk & spirituell. A legge mer vekt på den siden av aksen hvor spiritualitet har sitt tilholdssted, løfter automatisk (”leverage”) arbeidet og hverdagen opp på et annet, mer spirituelt plan. Når spiritualitet og arbeid er i likevekt, moetes i midten , finnes det ikke lenger splitten mellom arbeid og ikke arbeid, hverdag og hellig-dag. Hver dag blir hellig og mennesket kjenner seg held-ig. Lykke er….a være hellig-heldig !