De 12 virkelighets feltLitt tidligere denne måneden foreslo jeg at det som tradisjonelt betegnes som astrologiske ”hus” , boer i tredje årtusen omdøpes til ” felt”. La meg tar den tanken enda noen skritt videre:

Det som for var kjent som de 12 astrologiske ”hus” , er i virkelighet virkelighetens 12 virklighetsfelt.

Virkelighet er det som virkelig virker. Realiteten er dens sendebud, dens symptomatiske ut-trykk, den formen som virkeligheten tar. Men virkeligheten er innholdet som ligger bak realitetens form.
Denne betraktnings- vis (for a ikke si: denne vise betraktningen) viser husenes virkelig dybde, høyde og bredde. En virklighetsfelt er et vitende felt. Astrologisk sett handler ” the spaces formerly known as houses ” (”the artist formerly known as Prince” spiller i Juli i Oslo. Jeg har sett han spiller live tre ganger og det var noe av de beste konsertene ever) altså om tolv differensieringer av helhetens realitet. Helheten splittes her på jorden (fordi vi ikke er i paradiset, nirvana enda, bevissthetsmessig) i 12 kjerne virkelighets felt. Hver av de 12 felt transportere en spesifikk virkelighet som knytter makrokosmos (universet) via planetene (budbringer) til ”mikrokosmos mennesket” her på jorden. Hver av dem er dermed et stedfortreder for en kosmologisk innhold på jorden, en slags real kontainer.
Hver av oss bære alle tolv virkelighets felt i seg og har som oppgave a forbinde seg med deres virkelighet slik at den virkelig kan virke gjennom ens Selv. Jo mer vi gjør oss Selv transparent og til en bærer av denne virkeligheten, desto mer virksom blir denne kraften for og gjennom oss som individer. Dette gjelder bade subjektiv (det virker for meg personlig) og objektiv (i relasjon til andre, det kollektive, var kall, var transpersonlige utvikling)
Det a oppdage alle feltene og tar dens innebodene virkelighet i bruk ligger i enhvers egen- ansvar.