Den andre drømmen

Drømmen er et speil

som viser

det andre

og

den andre

siden,

natten til dagen,

skyggen til lyset,

det vonde

til det gode,

og det gode

til deg vonde,

uansett hva egentlig-

alltid

den andre

siden.


Og hvis du mener det andre

så er faktisk det ene

-likeså -

den andre siden

til det ene.


Alt og alle som du møter i din drøm,

er ingen andre

enn Deg Selv,

deler av Selvet,

alter egos-

selv om det kan virke

som om

det er noen

Andre

eller

Annet.Det samme gjeder

Alt i Livet ditt:

alle du møter

alle settinger

situasjoner

hendelser

happenings

er likeså

ingenting annet

& ingen andre

enn bare

Deg.


Akkurart som drømmen,

er Livet en drøm

-bare den andre siden

av drømmen

en annet type drøm

kan du si,

som vi kaller for Livet

men som vi kunne like gjerne

kunne kalle « den andre drømmen».

Begge

Drømmen og Livet

bare speiler

hverandre

stadig,

er gjensidige

refleksjoner

av hverandres

andre sider.


Lære man seg

kanskje

en dag

eller natt

å skue gjennom

denne illusjonen

av Livets Drøm

og Drømmens Liv

og fikse

å løfte sløret,

så blir det plutselig

veldig tydelig

at det er alltid bare Deg

du ser

selv om det kan virkelig virke

som om det er

den Andre

eller

det Andre


Men først

trenger du å finne

flere og flere deler

av Deg-et

og

pusslespillet

trenger å bli

mer og mer

komplett


Og veldig rart:

Jo flere deler

du finner

og passer inn

i dette spillet

jo mer realisere du også

at alt som du endelig fant ut

at det var deg

dette er meg, og dette og også det, liksom

finner du også

at det er sant

at alle partikler av Deg-et

faktisk var

eller heller: er

alltid har vært

Alle og Alt

Deg

pluss alle de Andre.