Venus Manifesto


P O T E N S I A L P A R T N E R S K A P


Gjennom sommerens utlufting med planetariske vinder både i kosmos og mitt indre, har

årets kursopplegg på S.P.A.C.E. i Thorvald Meyersgate 56 gått en ny evolusjons runde &

utviklet seg til Venus Manifesto.


Venus Manifesto handler om en kort & intenst syklus av tre moduler. Vi kommer til å pløye kjærlighets feltet og belyse temaet fra sine høyeste spirituelle potensialer til sine dypeste

skygge daler. Modulene blir stappfull av inspirerende ingredienser, opplysende øvelser,

transcenderende teknikker, interessante impulser, vanvittige visjoner & utrolige utsikter. Det er kanskje ingen overraskelse at astrologi & konstellasjons arbeid kommer til å stå sentrale i arbeidet. I tillegg kommer vi -som årets store stilistiske nyhet- jobbe konsentrert med å integrere avanserte neo-taostiske visualiserings & affrmasjons teknikker i vårt . Dette redskap kan med gevinst brukes daglig for å transformere sine indre resonansmønstre. Og indre resonansmønstre har alt med partnerskap å gjøre:

blant annet styre det hva/hvem vi tiltrekker og hva/hvem vi er tiltrukket av.

Venus Manifesto om akkurat det som navnet tilsier: om å lære å manifestere våre

(individuelt medfødte) Venus potensialer, her på jorden. Kurset er ment som en investering i sine partnerskaps aksjer. Den kommer på sikt til å gi mer avkasting enn de beste fondene.


Opplegget, praktisk sett:


Venus Manifesto; Potensial Partnerskap

Modul I: torsdag 16 september -søndag 19 Sept

Modul II: torsdag 9 desember -søndag 12 desember

Modul III: torsdag 12 januar 2011- søndag 15 januar

Pris: kr 12 200

Kursdagene går fra kl. 10-16 torsdag-lørdag, og til kl. 15 på søndag.


Obs ! På dette tidspunkt har jeg fortsatt mulighet å skyve litt på datoer. Selvfølgelig ikke som en harepus på ecstasy som hopper frem og tilbake i henhold til andres ønsker, med med min Hara (uten pus) i dybden forbundet med jordens, og i høyden med universets midtpunkt. Dvs: skulle det vise seg at halve kurset gir meg tilbakemelding i løpet av de neste dagene at x -dato er helt håpløst, kan jeg muligens gjøre noe med det. Isåfall

feedback ASAOHP, as soon as over hode possible. !


Potensial Partnerskap Program Punkter (P.P.P.P.)


En liten preview om det som er mulig (=potensia):


Relevante kosmiske (Venus)lovmessigheter

Det fnnes en del kosmiske lovmessigheter som man trenger å ta til etterretning hvis

man ønsker å lykkes i parforhold. Ellers spiller man et spill uten å kjenne reglene,

eller prøver et språk uten å kjenne grammatikken. De viktigste lovene i denne

sammenheng er: Resonansloven, samt dens lille søster tiltrekningsloven (gjerne &

ofte sitert disse dager, men sjeldent forstått), polaritets loven (som er storebroren

til balanseloven), pluss Paretos lov i parforhold, for å fnne ut hvilke 20 % som

skaper 80 % av din partnerskap lykke & ulykke. Og så til det avgjørende spørsmål:

Hvordan kan jeg bruke lovmessigheter -forutsatt at vi forstår hvordan de virker- til

mitt, min partner & universets beste ?


Om å sende effektive bestillinger til kosmos

Avanserte neo-Taoistiske visualiseringer & affrmasjoner til partnerskaps

lykke:Ingvild & jeg har i de siste jobbet med å (videre-) utvikle avanserte

affrmasjons og visualiserings teknikker. Disse skal vi lære å bruke til

partnerskapens (og ellers) gevinst. I kjernen dreier det seg om å transformere de

gamle partnerskaps resonanser til virkelig å tilsvare mitt (dvs i ditt tilfelle: ditt !)

genuine partnerskaps vesen. Dette medfødte vesen står ofte i sterk kontrast med

ditt gamle bilde om hvordan du tror du skulle være som partner. Forstilling og

virkelighet, resitere Schopenhauer fra den flosofske olympen. Heldigvis fnnes det

et genialt hjelpemiddel ved navn astrologi. Det vil sier: vi skal ikke skyte elleville

partnerskaps illusjoner/ projeksjoner i form av blinde visualiseringer &

affrmasjoner som bestilling til kosmos (da må kosmos bare le) men vi skal

skreddersy dem -ved hjelp av det planetariske navigasjonssystem- for hver og en av

kursdeltakerne. Dette blir en meget sentral bit av vår arbeid, både i og mellom

modulene.


Positive Rollemodeller:

Har vi nok positive rollemodeller i henhold til partnerskap ? Har vi noen som helst ?

Foreldrene har -for de aller feste- ikke vært det. Ofte tvert i mot har vi fått en

impresjon om hvordan man ikke skal gjøre det. Blant venner og bekjente er det

heller ikke så mye inspirasjon å hente, spesielt når man ser litt under overfaten. Så:

hvordan skal man egentlig orientere seg, hvordan skal man utvikle en (par-) visjon,

uten noen som helst målsetning ?Eller skal det primært være Hollywood som mater

oss med forvrengte bilder (som dreier seg mest om tema forelskelse men ikke om

hvordan man bygger varig partnerskaps lykke)

Navigasjonssystem partnerskap:

Navigasjonssystem Partnerskap

Hver mennesket er født med en individuelle navigasjonssystem (og fødselsrett, vel å

merke, for de som fortviler !) for å lykkes i parforholdet. Hva er din ? Vi skal mer

spesifkt ta utgangspunkt i din Venus personar (horoskopet av din indre

partnerskaps person) og jobbe oss innover mot kjernen av den.

Om å transcendere seksualitet:

De åpne hemligheter bak tantrisk & taoistisk sex og hvordan de kan anvendes i ditt

liv, for første gang avslørt på (i ?) S.P.A.C.E.


Partnerskaps demoner = kjærlighets daimoner:

Det fnnes en del spesifkke par forholds demoner som stenger for fri fyt av

kjærligheten. Vi skal jobber med å forvandler dem til kjærlighets daimoner , som

gjør eksakt den motsatte av demonene, nemlig nærer & støtte utviklingen av

relasjonen.


Den systemiske oppgaven:

Hva (verdier, gamle bilder) & hvem (falske lojaliteter til medlemmer i familie

systemet som ikke har vært lykkelig i parforhold) må jeg gi opp (opp-gave!) for å bli

genuint lykkelig i par relasjonen ? Hvilke gamle partner spøker forsatt i min psyke

og forstopper min indre partnerskaps lykke ?

101 praktiske psyko-spirituelle par øvelser:

for å gjøre med en sin reale partner eller med sin indre partnerskaps person

(Venus), felles visualiseringer etc etc


Kjærlighet på agenda:

det høres jo temmelig teit ut. Men etter man har brukket bena trenger man først en

par gode krykker før man kan sprinte ned Thorvald Meyers gate igjen. Derfor er det

viktig -mens man holder på å bygge opp et konstruktiv partnerskaps felt- å legge inn

tid for kommunikasjon, utvekslinger, kosetider, felles time-outs/reiser (uten barn !),

felles Selvutviklings seminarer, par terapi etc...


Pluss assorterte:

Astro Feng Shui: hvor i huset ditt (det reale-for en gangs skyld- ikke det astrologiske)

befinner seg ditt partnerskaps område, hvordan kan du sprøyte energi der ?

Fysio-psykiske øvelser som hever energien i de partnerskaps i det organene som er

relevante for partnerskap (f x nyrene)

Partnerskaps felt; hvordan skaper man et konstruktiv energi felt for at kjærligheten

lykkes ?

SoulMates: fnnes det egentlig SoulMates ? Og hvis de fnnes, hvor i kosmos land og rike

fnner man dem ?

Fremtidens Parforhold: kollektivt sett står tema parforhold foran et utviklingsmessig

kvante sprang. Hvordan blir fremtidens partnerskap, nye type kjærlighets

relasjoner i Vannmann tidsalder, og hvordan kan jeg -kanskje allerede nå- stille meg

inn på det ?


Enkle program punkter har jeg gleden av å presentere sammen med Ingvild.


Hvem eigner kurset seg for ?

For mennesker som per idag ikke er i par relasjon og som ønsker å skape de best

mulige indre forutsetninger for partnerskaps lykke. Det vesentlige i denne

sammenhengen er å rydde veien i ens sjel for alt som stenger, blokkere, demper,

sabotere. Er den jobben gjort skjer resten nesten av seg selv- akkurat som Venus

stiger opp på den østlige horisonten hver morgen uten at det er noe stort vi trenger å

styre med...

For mennesker som er i en par relasjon og ønsker å gi kjærligheten en skikkelig

utviklings boost fremover i retning av sine potensialer og store visjonen. Mange

partnerskap har falt i en tornrose søvn hvor utvikling står på 739. plass av

prioriteringslisten. Eller man har kjørt seg fast i sine projeksjonen og bruker sine

energier på å pirke og irritere hverandre. I alle tilfelle beveger partnerskapet seg

nedover spiralen. Og det er ingen andres ansvar enn ens egen å snu trenden til en

oppover spiral.

Din partner er hjertelig invitert å delta i kurset. Hvis din partner ikke har anledning, så er

det i positiv betydning like-gyldig og like-passende. Der gjelder det for deg å utvikle din

indre partnerskap person så optimal så mulig.

For eventuelle spørsmål står jeg gjerne til disposisjon, mobil 971 86 344 eller jolis@c2i.net