Natten på nettet

Hvor bra er det egentlig for søvn & drømmene å tilbringe kvelden, natten på nett ?

Ikke at jeg vil sitte her som en moraliserende sur-pump. Jeg elsker internett og sine muligheter. Den kosmologiske nettingen som mystikere har snakket om i mange tusen år har nå blitt en realitet. Og i god Vannmann tidsalder ånd kan plukke seg inn i. Et stort evolusjonsskritt.

Men alt som er nytt må først testes ut, og blir ofte trukket over grensene, før man erkjenne grensene.

Hvis man tar i betraktning hvor mange mennesker bruker sin kvelds og natt tid på å være på nett, er det jo et interessant spørsmål å stille seg selv: hva gjør det egentlig med søvn kvaliteten, og drømmene ? Det mest opplagte er at søvnens er å ser første på kvantitet – den bllir ofte dramatisk forkortet (spesiell hos ungdommer). Konsekvensen er at kroppen & sjelen har mindre tid å hente seg inn på Yin polariteten av Livet, den regenerative, kvinnelige polen.

Hvis vi vil ser på kvaliteten av søvn & drømmene er det lov å tenke litt arketypisk. De to astrologiske tegnene som har mest med det å gjøre er Kreps (søvn, natten, månen) og Fiskene- som hersker over drømmene, det ubeviste og kollektive. Når har det seg slik at tegnene som har mest med internett og data å gjøre er Tvilling og Vannmann. Disse tegene ligger henholdsvis direkte foran Kreps (Tvilling) og Fisk (Vannmann) i dyrekretsen. Hvis man tenker på ascendent utvikling, så vet man at tegnet foran ascendenten ofte representere (i sin forviklete form) en blokkering av ascendent temaet. Ascendere betyr «å stige opp» = å utvikle. Ville man vite hva som utvikle søvn og drømmene, måtte man sette henholdsvis Kreps og Fisk som ascendenter = utviklings tema. Og ville man vite hva som arketypisk forvikle søvn og drømmene måtte man ser på tegnene foran dem. Altså Tvilling foran Kreps og Vannmann foran Fisk. Og: Bingo ! De typiske data & nett tegnene virker dermed heller blokkerende hvis man har som hensikt å stige ned i søvn & drømmens rike for full regenerasjons utbytte. Og det skjønner man jo også uten astrologi (selv om den levere den beste forklaringen): tankene blir gearet opp, hjernen dirrer, venstre siden blir ueber stimulert (den er det allerede fra dagens logistiske spill opp og ned), spesielt hvis man henger flere timer foran skjermen.

Alle er fri til å velge selv, det må være premissen i vår tidsalder. Likevel betyr ikke frihet at man må gjøre alt bare fordi det er mulig. Etterhvert lærer man at frihet og frivillig begrensning hører til modningsprosessen.