L.S.D. , 16 & 17 Mars 2012: Spirit in the Material World:

Interview med C.G.Jung i hans siste leveår:

”Så, Dr Jung, etter all de årene med søken høyt og lavt i sjelen og kosmos, gjennom drømmer, psykologi, mytologi og alkymi, tror du nå på Gud ? ”

C.G.Jung: ” Nei, jeg tror ikke på Gud ” (han tar en pause, og smiler lurt i kamera)….…..jeg VET. ”

Vi nærmer oss våren og væren. Så at våren kan virkelig blir det vi har forventning til, nemlig det virkelig blir en en begynnelse av lysere tider ny vår på alle plan,, må det skjer noe. Og dette noe er – motsetning til naturens organiske løp- ingenting som skjer automatisk hos oss. Som mennesker på en Selv-stendig evolusjonsreise er vi opp og utfordret til tilføre noe. Og dette noe kalles i min bok for bevissthet.

Alle endinger er alltid en begynnelse på noe nytt. Og ikke bare det: for at nybegynnelsen kan lykkes (i odets overordnet egentlige forstand), er det en forutsetning at det gamle er avsluttet. Misaktelsen av denne lovmessigheten resultere i det at de fleste mennesker har uendelig mange løse ender dinglende i luften. Grunnen til det er sjeldent dårlig vilje, men det at man er ubevissthet, at man ligger i sitt særegne Tornerose søvn.

Alle disse løse trådene forstoppet. De forstopper på flere plan. For å være helt presist: på tre plan. I forviklende kronologien i første omgang: det psykiske plan. Deretter ”faller” det inn i kroppen og relasjons plan. Men det er ”bare” (bare, bare…) en speiling, en refleksjon av ens egen utviklings dynamikk. Det har i grunnen og i høyden verken noe med ”den andre” (f x partneren) å gjøre, eller sitt årsak i kroppen . Det er viktig å lære seg å ikke forveksler det. Fristelsen er alltid like stor å enten skylde på den andre (relasjoner) eller lytter til sin allopatiske lege, som sier at årsaken er ”fysisk” (eller ”genetisk”…)

Vi trenger tydeligvis trenger å kjenne smerten først på disse refleksjon plan for å se oss selv. Alt dette som hører til vår personlighet.

Den alltid like gode nyheten er at vår trans-personlighet (”Selvet”) alltid vet bedre og har tilgang til denne bedre viten- en visdom av en annet dimensjon og klasse. Det er denne delen av oss Selv som vet om den overordnete løsingen og veien dit. Det gyldenen spørsmål i denne sammenheng er bare: Hvordan får vi tilgang til denne transperonlige (men likevel oss til-hørige)

kilden ?

Dette kjerne spørsmål skal vi stiller oss i dette modulen. Samtidig danner dette tema en overgang til en ny runde av kurs syklusen, spiralen oppover:

Høy på dyp intuisjon ! Trening til å blir sitt eget orakel

Mer da & der: fredag 16.03, 16-21 og lørdag 17.03., 10-16.