Back to All Events

Symbologi 202: Soma, sykdom & symptom


Terapeuter har en tilbøyelighet til å delegere kroppen og fysisk sykdom til leger, som om det ikke fantes en sammenheng mellom kropp og sjel. Det motsatte er tilfelle; all sykdom har sin opprinnelse i en uforløst psykologisk tematikk. I denne modul lærer studenten å lese kroppens symptomer som symbolske veivisere til en veksttematikk.