Back to All Events

Terapeutiske redskap 104: Den indre softwaren


Modul 4, år I: Kurset formidler den mest grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskap for arbeidet med terapeutiske prosesser. Psykologiske basisbegrep avklares, og relevante psykologiske retninger presenteres. Det gis opplæring i de første terapeutiske basisredskap.