Lengden av terapi prosessenLengden av terapi prosessen

Jeg blir ofte spurt hvor mye tid man må beregne for en terapi prosess. Dette er selvsagt meget vanskelig å besvare, siden man

a)...ikke skifte ut en oljepumpe i bilen (det er en mekanisk prosess og dermed kan kalkuleres relativ lett), men «dealer» med sjelen, som i sin natur ikke er kalkulerbart.

b) ...ikke virkelig kan bedømme (selv med mye erfaring) hvor mye vedkomne har allerede jobbet med sitt indre materialet

c)...ikke enda vet hvor «hardt» skyggene sitter (eller heller: hvor mye vedkomne holder sine mønstre ubevisst fast)

d) ... ikke enda vet hvor «klar» pasienten virkelig er til å gjøre sitt forvandlingarbeid.

e) ....først måtte sjekke ut hvorvidt astrologisk tidskvalitet ligger til rette for transformasjonen

Men:nå at det er sagt, så finnes det likevel en rule of thumb ! Jeg ville ikke kaller det for en lovmessighet, men heller en orienteringsmulighet for å gi pasienten en antydning av en tidsperspektiv. Her er denne tommel regelen:

antall år at problemet/såret har bestått = antall måneder det tar å jobbe med det

Eksempler:

  • Har man båret en overgreps tematikk i sitt indre siden man har vært 11 år, og man er nå 41 år, og man har aldri jobbet med det terapeutisk, så måtte man påregne ca 30 måneder (2 ½ år) terapeutisk arbeid. (11-41 =30 år= 30 måneder).

  • Har man hatt 10 år med ekteskapsproblemer så tar det ca 10 måneder å bearbeide.

  • Har man vært utilfredsstilt i sitt yrke i 20 år = 20 måneders transformasjons arbeid

Har man viklet seg inn i et mønstre, må man vikle seg ut. Innvikling tid og utviklings tid står i en relasjon til hverandre.

Selvsagt må dette betraktes mye mer differensiert. For eksempel: Hva betyr «lengde av terapeutisk arbeid « ? Er det basert på en gang per uke, eller tre ganger ? Går det like fort med psykoanalytisk samtale terapi som det går med konstellasjonsarbeid ? Hva med temaer som kommer fra de dypere lagene av familiesystemet ? (skulle man da si: antall år man har levd =antall måneder det tar å jobbe med det ?) Gjelder «tiden det tar « det bare et spesiell tema (f x overgrep) ? Men hvordan er det hvis man jobber med flere temaer (som neste alle gjør) ? Summere seg tiden i så fall opp (tema 1+ tema 2+tema 3) ? Må man regne på samme måte for fysisk-somatiske temaer som for psykiske eller åndelige konflikter (som utvilsomt har en helt forskjellige resonans hastigheter, og dermed reagere fra langsomt-kroppen, via middels fort -psyken til lynrask-ånden)

Samtidig som jeg har mange spørsmål rundt en slik psykisk regnskaps føring synes jeg likevel at dette er en interessant tankegang som ligger i denne tommel regelen. Den minner oss at den finnes ulike rytmer i livet som gjenspeiler og tilsvarer hverandre i forskjellig størrelser, som for eksempel i denne korrelasjonen mellom makro rytmer (år) og mikro rytmer (måneder). Livets fenomener henger på grep i analoge rytmiske lovmessigheter. Og erfaringen viser jo: jo lengre man har båret et sår i sitt indre, jo lengre tid tar det å forløse det. Derfor er det jo også mye vanskeligere å hjelpe en 70 åring som aldri har gjort indre arbeid enn en 30åring. Derfor: jo snarere jo bedre. Det kan vi sikkert være enig om.

Enda en ting som denne regelen minner oss om: utviklings arbeid tar sin tid. Den er ikke gjort i en hånd omdreiing, selv om vår funksjonal-praktiske ego gjerne ville har hatt det slik.

Og den egentlige sannheten er- glem å regne på det.Det eneste du kan virkelig regne med er at selv -utvikling tar et helt liv.

Minst.