AnSVARets to ansikterAnsvar er et interessant ord. I hvert fall hvis man interessere for den. Tenk på det: forutsetningen for at noe kan bli interessant, er at man interessere seg for det. Den kan man tenke på leeeeenge, men det er ikke temaet her & nå.

Temaet i dag er ordet, eller heller begrepet: ansvar.

Ansvar er et av de kjerne-kjerne temaer i Selv utvikling.  Uten riktig forstått Selv-ansvar skjer det ingenting på Selv utviklingsfronten.

Og siden Selv utvikling er virkelig det eneste langsiktig virksomme vei til det vi kaller (og søker hele tiden, høyt og lavt) , nemlig” lykke ” , er det kanskje ikke dumt å tar ordet ”ansvar” litt nærmere i øyesyn:

An-SVAR. AntWORT. ReSPONSE.  RiSPOSTA (etc)

Ordet an-svar implisere altså på mange språk (så å si alle jeg kjenner) et svar.

Spørsmålet er bare: svar på hva  da ?  hvem svarer  og til hvilket spørsmål ?  hva slags svar  ?

Etter en del tiår med refleksjon rundt dette tema, er mitt fornemmelse per i dag det følgende:

Det finnes to hoved dimensjoner å besvare tema an-svar
i lyset av dette spørsmål:

1.   AnSVAR handler om å gjenkjenner at  alt man møter er ingenting annet enn Livets svar på ens individuelle valg

2.   AnSVAR handler om  individets svar på skjebnes anmodninger

Den korte forklarings versjonen:

1.   Det første implisere rett og slett av  at hver mennesket må lære å forstå at en er 100 % selv- ansvarlig for det man møter i sitt Liv.  Uansett hvor ”øyensynlig” det kan virke at det som møter en utenfra er ren tilfeldig eller vilkårlig- det man ”får” servert av Livet i form av møter, situasjoner, settinger etc. er alltid, alltid, alltid, kun Livets svar på individets valg, bevisst eller (stort sett) ubevisst. Individets oppgave er å lære seg å gi opp ideen er dette er tilfeldig og ikke har noe relasjon til en Selv. I andre omgang (etter man har begynt å ane ens Selv-ansvarlighet) gjelder det å lære seg å bli bevisst hvordan man selv produsere svarene fra Livet. Dette er et vesentlig dimensjon av det å tar ansvar for sitt Liv:

Jeg skaper alt realitet selv. Alt jeg møter av realitet ”der ute” er Livets svar på mine spørsmål.


2.   Ansvarets andre dimensjon – som er ikke mindre viktig- handler om individets svar på sitt skjebnes implisitte an-rop. Hver mennesket er født med et viss sett av implisitte potensialer og oppgaver. Det ligger i individets Selv-ansvar å svare på dette an-rop fra sitt transpersonlige skjebne, og kobler sine personlige vilje, valg og handlinger til det. Jo mer mennesket svarer på det, jo mer vokser-moder man inn i sitt overpersonlige ansvar.

Mitt Livs valg og handlinger er et svar på skjebnes an-rop.
Det finnes et Tysk ordtak (kanskje også på Norsk ?) som sier: ”som du roper inn i skogen, slik roper det tilbake ”.