Fra Utsiden, Inn: Hus som prosess
 
         På mange bosteder – hus, leiligheter, hytter- blir ting stående på samme sted, i mange. mange år. Det kan virke som om disse tingene har grodd fast. Og det ikke bare virker slik: energetisk gjør de det . Og mens vi snakke om energi, for å ikke si ener-Chi: det er verken spesiell utviklende for husets enerChi eller husets beboer å la ting gro fast.
         Som alltid: nomen est omen: navnet tilsier faktisk hva det betyr. Mange må bare tyde det, så får det be-tyd-ning.
Det internasjonale begrep for det som har en tilbøyelighet til å gro fast av møbler, ting og tang er mobiliar, som betyr bokstavelig: i bevegelse. I motsetning til immobiliar, altså huset eller tomt (som selges som immobilier) som regnes for å være ubevegelig.
         Arketypisk er det riktig: alt som står fast, er Tyr prinsippet. Står noe fast for lenge, begynner Tyren å stagnere, og enerChi’en forstopper. Som alltid har det magiske sirkel av dyrekretsene løsningen parat i form av mottegnet. På andre siden av Tyren ligger Skorpionen, den rennende elven. Elvens oppgave er å  bringer det som har stått for lenge på stedet hvil i flyt igjen.
         At jeg mener at huset interiør er en symbolsk refleksjon av beboernes indre (=psyke) vet det fleste som har arbeidet med meg en stund. Derfra er det ikke langt å spørre seg Selv hva det sier om husets beboer hvis  ting & tang har stått for lenge  i interiøret og akkumulert energetisk støv. Riktig: psykisk immobilisering, stagnasjon.
Det betyr selvsagt ikke at man må flytte daglig på sine møbler, da hadde balansen tippet igjen for mye i retning Skorpion og blitt rotløst. Kunsten, som med alt annet i Livet, er å finne en balanse mellom det faste og det bevegelige. Ikke la ting står for lenge, men heller ikke for kort.
Er et hus (fysisk eller astrologisk) eller et menneske i god utviklende bevegelse, fortjener det å bli kalt prosess.
Er man bevisst denne sammenheng og de energetiske implikasjonene, kan det å jobbe med husets indre være et fantastisk ritual som faktisk virker på sjelen fra utsiden inn.