Willy Wonkas Wisdom
Jeg leser for tiden " Charlie og den store  glassheisen " av Roald Dahl for Daniel.
Da stød vi på følgende  zen-aktige visdoms setningen av Willy Wonka:

" Skynd dere. Vi har mye tid og lite å gjøre "

Den synes jeg var veldig treffende. Like treffende som det omvendte vi vanligvis hevder er tilfelle.

La dette  vaere fremtidens mantra !