Foreldre, et ukjent Univers   
   
Jeg har ofte tenkt, at det er noe som virkelig mangler: en bok som kan lære (voksne) barn til å se sine foreldre på en mer nyansert måte og å realisere at ens foreldre i grunnen og høyden er et så å si terra incognita, et ukjent univers. Jeg sier bevisst grunnen og høyden, fordi det er de lagene som vi kjenner minst.  De midlere lagene av våre foreldre er det vi er fortrolig med. Men det er som å tro (feilaktig) at man kjenner et samfunn, hvis man kjenner dens gjennomsnitt. Men ingenting kunne være fjernere fra sannheten. Det er ofte i sine spisser og dypeste avgrunner at man blir virkelig kjent med den (samfunn) eller dem (individ).
 Apropos samfunn: vår samfunn er  nærmest (p)sykelig over fiksert på barnets perspektiv av saken. Det finnes endeløse hyller meter av bøker om hvordan barnet kan helbredes fra  foreldres upedagogiske, umodne, sårende oppdragelses metoder. Vi trenger selvsagt ikke diskutere at bevissthet rundt barnets psykisk helse er svært viktig.  Men det virker for meg som om det hele har kommet litt i ubalanse. Fremstillingen av barn-foreldre relasjon er totalt barnesentrert. Hva med andre veien ?  Hvem tenker noen gang på de stakkars foreldre ?  Eller finnes det noen gode argumenter hvorfor barn skulle være viktigere mennesker enn voksne ? (bortsett fra det faktum at voksne er eks-barn,  og har alltid et indre barn i seg, som trenger pleie og oppmerksomhet)
Det jeg prøver å si er at det er på tide med litt mindfull bevisstgjøring fra (det voksne) barnets side i henhold til sine foreldre. Hvis vi ser på temaet uten skyklaffer, så må vi  konstater at barnet kjenner sine foreldre like lite som barnet hevder at sine foreldre kjenner den.  Det slår  meg om og om igjen - både i det reale Livet  og i mitt terapeutiske arbeid- at barn  (selv om de i mellomtiden har blitt  tilsynelatene voksen) fortsatt ser og bedømme (ja, det sitter en dommer i det !) sine foreldre ut av sitt gamle ”barn-slige” perspektiv.  Og selv om man mener å ha blitt et betraktelig stykke mer psykologisk opplyst og ”skjønner” sine foreldre bedre, så er de fleste i virkelighet svært lite villig til å revidere sitt gamle, fastkjørte bilde av dem. Det finnes en slags arroganse hos mange barn overfor sine foreldre, fordi de tror at de er så utrolig mye smartere. Enda smartere hadde det selvsagt vaert å innse at man ikke er det !  Barn kjenner sine foreldre like lite som omvendt, og all arroganse er feilplassert. Klart at barn plukker opp en del, instinktivt og med en barnslig intuisjon om hvor sine foreldre ”er” psykisk sett. Men det er bare et lite utsnitt av en mye større virkelighet som foreldrene er.


Det aller beste hadde  vært hvis man kunne nullstille seg  og lære å se på sine foreldre med ny undring: hvem er du egentlig ? Hva drømmer du virkelig om,  i dybden eller i høyden ? Hva skuler seg bak fasaden ? Hva med alle de potensialene som aldri har kommet til syne (men som du likevel har gitt videre til meg som mulighet) ?
Denne nullstillingen er  lettere skrevet om enn gjort, og krever nok for de fleste et god stykke arbeid med en knakende god terapeut. Men det gjør  ingenting: Livets store evolusjonsreise forlanger uansett at man stadig investere energi i det å utvikle en større våkenhet . Dette bevisste forhold til sin Selv utvikling er Livets minimumskrav, i hvert fall i en tid og rom hvor ingen av oss har virkelig grunn til å føler seg eksistiell truet på det materielle plan .
Både barn og foreldre  er mennesker, individer på en overordnet utviklingsvei, og fortjener like mye oppmerksomhet. Begge veier er det viktig å dyrke forståelse. Også DET er i siste (karmisk) konsekvens en 50/50 regning, selv om mange barn, psykologer og andre i hjelper yrker er lite villig å akseptere en slik ligning. Det finnes en balanse som må opprettes. Voksne barn trenger å lære å se sine foreldrene i et større, mer omfattende, lys. At det  tjener relasjonen  i sin helhet er opplagt og er sist endelig en win/win på alle plan .

PS: Jeg skrive selvsagt gjerne boka. Så hvis noen vet om en god stipend ordning som kan gi meg mer skrivetid, la meg vite
 !