Symbolon


Et symbol er et buskap fra det transpersonlig-objektive Selv til det personlig-subjektive jeg. I symbolet transporteres det en meningsfull melding til mottakeren, som handler om den delen av helheten som man skal nå laere å (re-) integrere. Dermed er hvert symbol et forsøk av Tao’ en å gjøre individet et stykke mer hel,  å tilføre ett pusslespill bit til til  vedkomnes individuasjon -og dermed i utvidet forstånd også: ens forståelse av Livet i kosmos i sin helhet. Symbolene kommer alltid med perfekt timing til riktig person. Det står i individets fri vilje å plukke opp symbolet og reise med den, både innover (indre prosess, hvor symbolet gror), utover (=oversatt i konkret handling, etter hvert), nedover (jording, røtter skapende) og oppover (treets krone som strekker seg mot himmelen og planetene). Alternativ står man fri til å ignorere symbolets anmodning til å modning, og forblir i sitt diabolon (det diametral motsatte begrep på gml Gresk som beskrive den splittete, delte, ambivalente, polariserte vaerematen).
Symbolene flodes daglig ned elvene av våre Liv, i alle former og fassonger. Som drøm, som sykdom,  som fugler, sanger, som en setning jeg resonere med i en bok,  planeter, bilder…. listen er endeløst.

Det ligger i indivets ansvarsområde å
a)  blir bevisst symbolenes eksistens i enhver øyeblikk
b)  åpner seg for dens budskap
c)   utvikle innholdet i budskapet til den…
d)  …har vokst seg til en integrert del av ditt Livs puslespill.

Så lett og så vanskelig !