L.S.D. , 10 & 11 Feb 2012: Attachment-Detachment-Mindfullness

Både akkurat nå i årets reise gjennom dyrekretsen (som varer ca en måne-d), og i en litt større rytme –Vannmann tidsalderen (som varer ca 2000 år). Og selv om den lineare, kvantitative, kronologiske tiden er av et viss betydning for oss (vi bruker korset av tid og rom som hoved parameter som spenner opp Livet), er tidens kvalitet det som er egentlig av betydning. Hvis man ikke lever i samsvar med tiden kvalitet, opp-lever (eller heller: ned-lever) man etterhvert som illusjons slørene dropper Livet som menings-løst.

Vannmann tiden (i det store og det mindre) dreier seg i sin kvalitative kjerne om temaet detachment. Den beste oversettelsen til Norsk er vel ordet ”løsning”. Mange kjenner ordet, men å leve for-løst/detached i ordets best mulige forstand er en vanskelig øvelse.

Det som ”gjør” det såpass utfordrende, ligger logisk nok på den polare ”andre siden”. Og nå snakke jeg for engangs skyld ikke om våre partner, men om detachmentens motpol, attachement.

Men hva er egentlig attachement ? Hvis vi skjønner

det , kan vi jobber med å skifte vektskålen i retning balanse.

Attachement har alltid, alltid, alltid sin opprinnelse i individets uforløste ego. Som jeg har sagt 1001 ganger før og sier 1001 igjen: alle mennesker trenger –psykologisk sett- en ego. Den står sentral i individets personlighets utvikling. Det er derfor ingen tilfeldighet at egoet har sin homebase i det 5. astrologiske hus, som er det eksakte midtpunkt av de 9 husene som hører til individets personlighet: fire hus før (1-4) og fire hus etter (5-9).

Det er altså i og for seg ingen ”problem”, men bare naturlig og på sin plass. Det som skaper ”problemer” er når det (uforløste) ego oppfører seg som den sitter med alle svarene og at ”dens vilje skal skjer” . Og hvis resten av personligheten også hører på det, bare fordi Løven brøler høyest. Så lenge personligheten tror på Løven-Egoet, blir resultatet = attachement. Man binder (=attach) sin personlighet til egoets kortsiktige ønske-verden. Og mister i konsekvensen det store bilde. Det er kun det store bilde som kan avsløre ”den falske kongen”. Det falske kongen vi kjenner som arketyp fra de klassiske eventyr eksistere nemlig like realt i vårt eget Liv… og roter det til. Falske konger mister som kjent alltid til slutt kongerikene og prinsessen.

Det evige gode nyheten –hipphipphurra- er at hver mennesket eier en visdomskilde som er myyyyye smartere enn kongens vilje attachement. Og den ligger –astrologisk sett- på andre siden i Vannmannen. Vannmannen jobber hele tiden iherdig med å balansere Løvens blinde vilje. Den prøver å få kontakt med ”oss” via intuisjonen. Hallo, liksom ! Og prøver å minne oss om kanalene (Visdom FM) som vi kan skifte til, når som helst, akkurat som en radio program. Men vi hører ikke. Først når den ser seg nødt til å kjøre på med tyngere”våpen”, tvangs våkner vi. Fri-villighet er en mye lettere vei. Hvis vi kan lære oss å velge mer og mer fri-villig, i samsvar med det overordnet bilde, kan vi sparer oss massevis av enerChi. Og bruker det på noe bedre enn å bekjemper vår egen overordnet intelligens.

I denne modulen skal vi se hvordan vi kan knytte oss til denne overordnet visdom, finner denne kanalen av ”bedre viten” , så at Ego og Selvet står i stadig & konstruktivt utveksling. Faller det mer og mer på plass, kjører verken egoet blind av garde og den høyere visdom Selvet har funnet en konstruktiv kanal i personlig til å realisere sin ”bedre viten”.

Mer da & der: fredag 10.2., 16-21 og

lørdag 11.02., 10-16.