Visjonen: veien til genuint lykke 16 & 17 desember, på S.P.A.C.E.

Årets siste KL helg avslutter med et knall modul !

Hver menneske bærer i seg en visjon.

Sin visjon om hvor ferden av ens liv, i det store og hele, skal føre hen.

Men hvor begynner reisen, oppdagelsesferden til sin visjon ?

Den begynner i første omgang med det at man realisere at den er der.

Der ? Hvor, der ?

Menneskets visjonen om sin overordnete vei, mening og oppgave eksisterer på tre plan:

1. Potensial: som urealisert, transpersonlige blueprint eksistere den i sin potensiell innhold i individet fra første åndedrag.

2. Psyke: i individets personlige psyke finnes det en personlig blueprint av den trans-personlige blueprinten (1). Med andre ord: man vet like-så i sin subjektive personlighet om den objektive visjonen. Denne viten er ofte ubevisst. Men ubevisst betyr ikke at det ikke finnes.

3. Realitet : Alle visjoner har et trang til å blir oversatt fra (1) & (2) til (3), den konkrete realitet.

Det som er spesiell spennende med visjonen, er at den -arketypisk sett- ligger rett i grenseland mellom det personlige og det transpersonlig. Man kunne si: den har et ben i hver leir. Visjonen representerer på en måte det høyeste trinn i individets personlige utvikling. Og bærer dermed – bare så at det er nevnt i forbifarten- det størst mulige personlige lykke potensial i seg ! Samtidig ligger på andre siden av visjonen et overpersonlig oppgave, noe som transcendere ren subjektive behov og ønsker. Man kunne gå så langt som å si at forbindelse med visjonen er individets stikk kontakt til det objektiv, kosmos.

Den gode nyheten er at visjonen finnes i hver av oss og at alle har akkurat de passende redskap og evner til å realisere den. Da er vi a priori svært heldige !

Den ikke fullt så gode nyheten er at folk stort sett ikke er i kontakt med den. Ikke i daglig kommunikasjon. Fordi – for å si det rett ut- uten en daglig forbindelse med ens overordnet visjon forblir man , i det store og det hele orienteringsløst i hver-dag-en Pilen suser gjennom luften uten at den vet hvor målskiven står. Det blir helgens oppgave å tydeliggjøre dette !

Ses da & der !

PS: Alle som er interessert å joine Kreativ Living: talk to me. Jeg har en fornyet organisatorisk opplegg på lur for 2012 !