I anledning dagens kurs:Skorpionens Virkelige Betydning:

alchemist.jpgHvis naermere 30 000 terapi timer i dette Liv og 30 000 inkarnasjoner i det store og det hele, har laert meg en ting, så er det at mennesker er sta som okser. Mon dieu, som vi holder fast i vår gamle ”tryggheter” (som selvsagt er i grunnen u-tryggheter)- for alt det er ”verdt” (som er del av illusjonen). Det er helt utrolig hvor lite vi virkelig er villig er lå gå våre de gamle mønstrene & vaeremåter som ligger programmert i vår gamle forviklings software.

Ja da, intellektuelle tros bekjennelse har jeg hørt mer enn nok av. Alle ”vil” jo forandre seg, er alle så å si ”klare”, for å ikke si: fornemmer seg selv nesten ”der”. Bare en liten vri og så er vi ferdig-transformert.

Keep dreaming. Det er dessverre en stor illusjon. For å holde oss i okse jargonen: det er bull-shit. Det er det bokstavelig: det er den uforløste Tyr energien som holder fast, som er sta som en okse. Selvsagt er det ikke Tyren som arketyp (som ”couldn’t care less” ) men vår egne indre Tyr delpersonlighet som er stabeisten.

Kurset om den indre alkymisten kjøres i gang i ettermiddag, derfor bare kort fortalt som oppvarming til temaet: det er DERFOR vi trenger den indre Alkymisten så sårt i våre Liv. Skorpion kraften er den livsviktige mot-giften hvis vi ikke vil stivne for alltid i vår egen rigididet, den uforløste Tyren, som fortsette å stå der , på samme sted som alltid, på ”sin” side av gjaeret , tygge på gresset i det misforståtte håpet at gresset fortsette å vaere grønne på sin side av gjaeret og si: no way, José.

Takk og lov for Skorpion kraften !