Kreativ Living 21 & 22 Okt: Skap din egen Realitet !


Det at det astrologiske hus for ”realitet” og ”hverdag” befinner seg i det 6. hus, og at det 6 hus befinner seg i II. kvadrant (hus 4-6), som er psykens område, er signifikant i sin symbolikk. Psyken er individets personlige indre landskap (i motsetning til f x det IV kvadrant, hus 10-12, som dreier seg om det trans-personlige, eller kollektive).

At astrologien ”plassere” realitets begrepet i et hus som er knyttet til den personlige psyken, forklarer i sin implisitte logikk hvorfor og at det er riktig at hver mennesket skaper sin egen realitet. Realitet – eller kanskje heller: realitets oppfatning- er noe som blir skapt i det personlige indre.

Det 6 og og det 12 hus henger energetisk og innholdig sammen- på EN akse. Dvs: alt som skjer på den ene siden av aksen alltid automatisk affektere den andre siden. Positiv sagt: jo mer utvikling som skjer, uansett på hvilken siden av aksen, jo mer blir den andre polariteten parallelt løftet opp.

Iht tema ” realitets skapning” betyr det: jo mer ubevisst man er måten man skaper realiteten utfra sitt indre realitetsbilde, jo mer blir realitet skapt for en. Ofte på en måte hvor man synes at det er subjektiv lite hyggelig, fordi man føler seg ut-satt. Som man er uten kontroll over realiteten.

Omvendt: jo mer man er aktiv bevisst hva & hvordan man realiserer (i dobbelt forstand = a) bevisstgjøring, b) virkeliggjøring) , desto mer opplever man at man er i en skapende, dynamisk relasjon med virkeligheten. Og dermed virkelig virksomt styrer sin realitet Selv ! Og – selv om ordet ”kontroll” har fått lit dårlig bismak