Det er circa sånt jeg forestiller meg det kosmiske netting som forbinder Alt med Alt

Det finnes realitet og så finnes det virkelighet. Virkligheten er det som virker bak realitetens slør, kallt Maya i indisk mytologi. Med våre ytre øyene mener vi å se. Men det vi ser er bare fenomenologien, formen - som er uttrykket av innholdet. Bak det vi ser finnes en virklighet hvor i virklighet alt henger sammen med alt. Hver eneste lille ting er knyttet sammen alt via denne kosmiske nettingen, en "web" (som inter-nett er det naermeste vi kommer per idag i realiteten. Og den er ganske fantastisk i å vise oss/antyder hva som er mulig. Og det er bare begynnelsen !).
Og selv om det er vanskelig å se på det første blikk, så er det sikkert smart å vite at det ligger der, bak forhenget, som overordnet lovmessighet som vi alle må forholder oss til.