Penger og Fortid

OBS ! husk å være så ærlig som mulig overfor deg

Selv og din Coach

Det er ingen som liker å se sin egen skygge

Og ingen som liker å vise den

Men uten at den dras opp i lyset

Kan den ikke transformeres !

Dette lille schema kan hjelpe deg og din coach å komme i dybden av temaet. Du kan bruke den som en sjekk liste….bonne chance !

a) Opprinnelses familie: mønstre, verdier, trossystemer, etikk, redsler jeg har plukket opp gjennom min barndom rundt tema penger

…foreldrenes ”modelling”

hvordan var foreldrenes relasjon til penger

mor ?

far ?

hvor er foreldrenes ”terskel” rundt dette (det er ok å ha så og så mye, men mer enn det…etc

b) Systemisk:

Gjennomgående (”rød trå”) tema rundt penger/materielle verdiene i familien/slekten

Tros setninger, redsler rundt temaet

Penger skjebner (konkurs, noen som ”nektet seg”)

c) Penger Biografi

Hvordan har du så langt forholdt deg til tema penger ?

Hvor bevisst / ubevisst ?

Hvilke gjennom gående temaer/ mønstre finnes hos deg?

Hvordan har du sørget for dine materielle midler ?

Er du fornøyd med det du har (ærlig !) ?

Har du tatt ansvar, eller delegert det bort til din partner ?

Eller har du tatt all ansvar ?

f) kollektiv:

gamle kollektive penger ”felt” som har vært/er pre dominant i samfunnet (eller samfunnet hvor familien kommer fra) .

Hvilke av disse kollektive antagelse har du tatt til deg, hvilke styrer deg ?

En underliggende kollektiv antagelse i Norge er f x:

” man kan ikke tjene penger med det man har lyst å gjøre ”

d) Astrologisk: gjenspeiler på forskjellige plan dine medfødte temaer, forviklinger, utviklinger, potensialer rundt temaet . Det hadde tatt et helt års kurs å gå gjennom dem, men for øyeblikket bare de viktigste:

1) Venus personar, AC & Ac hersker

2) Venus i Radix (fødsels horoskop)

3) Det andre hus

4) Tyr i Radix

For den ”forvirrete” (fordi det finnes for mange steder å ser etter): Den gode nyheten er alle horoskop lagene rundt et gitt tema egentlig bare bekrefter kjerne budskapet for individet. Det er som om de alle sier det samme, bare på litt forskjellig vis. Derfor trenger man ikke å gå inn i absolutt alt. Det holder hvis man starter ett land sted og få essensen med seg da & der.

--------------------------------------------------------------------

Dette lag er også relevant, men kanskje ikke så lett å grave opp via en samtale

f) Karmisk: Penger Karma

Vi har alle vært rike, fattige, og noe midt i mellom.

Vi har grov misbrukt penger, blitt finansiell misbrukt.

Vi har tatt på de fleste masker rundt temaet. Summen av det vi har lært og ikke enda lært utgjør vår ”penger karma” per i dag. Karma er ikke til å misforstår (de blir det stort sett!): det handler ikke om straff, men rett og slett om det som gjenstår å lære rundt et tema.

Det får vi ”servert” av skjebne. Så at vi har en mulighet å lære det nå.