Kreativ Living, 23 & 24 September: Øko-Logos: Pengenes kvalitet

Let’s face it: Det finnes få mennesker som har et virkelig genuint, balansert forhold til penger og materielle goder. Etter min terapeutisk erfaring finnes det faktisk bare et tema som er like betent- nemlig: partnerskap. Interessant nok er begge temaer arketypisk sett venusiske temaer. Obs-y-daisy ! For en spennende sammenheng å realisere ! Dem som var klar over det at penger/materie blir styrt - på et overordnet plan- av kjærlighetens og skjønnhetens gudinne, rekk opp hånden ! Og hva er implikasjonene for en riktig-forstått relasjon mellom individet, kosmos og materie ? Dette er et av de sentrale spørsmål vi kommer til å besvare i helgen.

Et annet svært underbelyst punkt rundt temaet er pengenes kvalitet. 99, 9 % av alle spørsmål rundt penger er av kvantitativ natur og lyder i realiteten” hvor mye ? ” Hva hvis et av menneskenes hovedproblemet i relasjonen til penger ligger i denne totale fikseringen på pengenes mengde aspekt ? Kanskje det dreier seg ikke om det å få mer (den kollektive illusjonen) ? Dette er et superspennde aspekt som har potensialet til å transformere vår penger realitet komplett ! Vi skal derfor finner ut hvordan det er mulig å få til en svitsj fra kvantitet til kvalitet…. til begge er i balanse (som det skal være i Venusland).

Sist, men ikke minst, skal vi belyse hver enkelt kurs deltakers individuelle –astrologisk indikerte- innfallsvinkel til temaet. Hver av oss blir nemlig født med unike potensialer i relasjon til materielle goder. Om og i hvilken grad disse potensialene blir realisert , er i første omgang avhengig fra ens bevissthet om dette individuelle (gave-)pakke. Det er nesten som om Venus har sagt på forhånd (før du blir født): ”hmmm, få ser ….for hun/han er det mest passende i denne inkarnasjon med en slik relasjon til materie”. Selvsagt står denne venusiske vurdering i samsvar med individets helhets utviklingsplan. Skjønner vi dette (for oss Selv), og lever mer og mer i samsvar med denne kosmo-logiske indikasjonen, kommer vi som individer i flyt med pengene og materie.

Well- come !

Organix:

Fr 23 sept 16-21

24 sept 10-16

S.P.A.C.E.

Åpne, sykliske Løsninger:

Modulen er del av Kreativ Living syklus.

Det er åpen for alle til å deltar i et syklus av 12 konsekutive moduler.

For mer informasjon, klikk deg inn på:

http://spacebok.blogspot.com/2011/06/kreativ-living-syklus-na-som-apent-on.html