Kapitalisme, konkurs og selvmord


Ofte leser man (både i aviser og i litteratur) om mennesker som har gått konkurs og står ” på randen av selvmord”. Eller at de faktisk tar livet av seg, ”etter å ha mistet alt ”. Det er selvfølgelig en trist konsekvens. Og like selvfølgelig å unngå hvis man skjønner den overordnete mekanikken bak en slik logikk.

Hvordan henger det sammen, at mennesker som går konkurs faller i såpass dypt fortvilelse i de ikke lenger ønsker å fortsette å leve ?

Det er bemerkelsesverdig (altså verdt å merke seg) at en slik fall i helvete egentlig bare rammer folk som har hatt masse penger, og mistet det.

Sammenhengen er relativ enkelt på det arketypiske plan. Vi befinner oss på aksen Tyr (penger, materie) – Skorpion (tema: å la gå/ det undertrykte som blir til helvete). Som med alle akser, ønsker sjelen begge sider balansert: like mye av det ene som det andre. Kommer det ene i overskutt, kommer det andre automatisk i underskutt.

Det som er for mye her, blir for lite der.

Hvis altså et mennesker har investert (ofte bokstavelig) utrolig mye energi på Tyr-penger-materie siden, kommer Skorpionen i underskutt. Og siden Skorpion er det naturlige regulativ av materien (den som spiser-Tyr, må kunne gå på do, Skorpion), krever den etter hvert som aksen kommer mer og mer ut av balansen, sin rett. Det er nemlig slik at systemet alltid regulere seg selv. Og med systemet mener jeg både individet i sine personlig OG trans-personlige dimensjoner, OG det overordnete Tao/Kosmos. (det trans-personlige i individet er den linken mellom mennesket og kosmos). Hvis individet ikke frivillig velger å legge noe på den siden som har kommet i underskutt (Skorp), tar det overordnete prinsipp konsekvensene for mennesket. Ikke for å straffe, men bare for å balansere, vel å merke.

Hvis altså den Tyr overvektige ”plutselig” (det er ikke plutselig, det er bare at vedkomne har valgt å overse alle signalene underveis) mister hele sin fysiske materie

, faller den totalt i kjelleren. Kjelleren er den skorpionske underverden. Er man der fortsatt ikke villig å møte Skorpion prinsippet ved å si: ok, jeg stiller meg forvandlingen, la dette gå, og bevege meg endelig videre i min utvikling”, kan selvmord være den ytterste konsekvensen. Selvmord er et Skorpion prinsipp, men en meget uforløst, ubevisst vis å ”leve” den. Den er ikke å anbefale, fordi man må stille seg uansett denne opp-gaven igjen, i neste inkarnasjonen.

Derfor: det er helt ok å har penger, tjene dem. Til og med rikelig er i orden – HVIS man legge LIKE mye på andre siden av vektskålen. Like mye zen meditasjon og fasting, som festing, mat og champagne. En uke på børsen og en uke jobbe i by misjonen. For hver krone man tjener, gi bort 50 øre. Bruke sin økonomisk kunnskap for å støtte idealistiske prosjekter. Like mye ”min materie” som ”din materie”… Etc etc.

Happy ’ elg !

…..fra en regnfylt uteklima (jeg sitter som vanlig ute, og det er litt over syv morgen) og en solfylt inneklima i sjelen.