Felt Skift


En av de store kunst grepene som kjennetegner en virkelige mester, er evnen å skifte ”felt” vil-kårlig, dvs ved bruk av sin bevisste vilje. Bevissthet kommer selvsagt først, siden viljen trenge noe den skal utrette seg etter. Og Bevissthet med stor ”B” inkludere alltid den kosmiske perspektivet. Menneske og kosmos sammen kjørt skaper den best mulige avgjørelses instansen i valg øyeblikket.

Skift av felt. Hva vil det sier ? La oss sier du (eller jeg) er sur, drit forbannet. Man er man så identifisert med emosjonen at man er låst i den. Fengslet og fanget i sine følelser. Man ser, kjenner ingenting annet. Alt er bare overflodet av dette ene ”felt”. En indre Tsunami bølge.

Men: dette er bare ett av mange mulige felt som finnes i mennesket. Man tror i sin lille ego realitet at den momentane emosjonen er alt som finnes. I virkelighet, er den realiteten bare ett av mange som eksistere parallelt. Hvis de andre ”felt” er det samtidig, er det -akkurat som på radioen – mulig å skifte kanal. Svitsje felt.

At det er vanskelig det vet vi alle. Men at det er mulig, man vi kanskje minne oss om, får i bevisstheten. Ingen trenger å forbli låst i en eller annet mindset. Opsjonen til å skifte felt-kanal er alltid til stede.

Men hvordan gjør man det ? Som sagt: det første er alltid at man kaller frem bevisstheten at der er slik , at man er låst i et bestemt identifikasjon. No 2: at det bare er en identikasjon, og at det finnes alternativer. No 3: øve seg å skifte over til en av de andre 11 del-personligheter. Øvelse gjør mesteren, virkelig. Men det må først bygges opp et nytt resonansfelt rundt dette. I begynnelsen er det vanskelig og man får det ikke til. Men hvis man ikke gir opp, bygger det seg opp. Dråpe for dråpe. Og fra et vis punkt går det. Bedre og bedre.

Avslutningsvis en liten astrologisk refleksjon. Når man er (ueber-) identifisert med en eller annet del personlighet, er det mulig å gjenkjenne denne biten i horoskopet. Man kan ser hvilken del går i spinn. Og dermed også får løsnings informasjon. Horoskopet supplere alltid også en løsning for hver utfordring. Det finnes et svar for hvert spørsmål. Det som står i horoskopet er spørsmålet OG svaret, utfordring OG problemet, i en pakke.

Det å skifte felt, kunne man tar astrologisk bokstavelig. Man kunne lære seg å hoppe fra det ene opplevelses rom, det astrologisk hus hvor dette tema har låst seg, til et annet. Man kunne f x erkjenne: ” aha, dette er min Pluto i det 6. hus som går i spinn”. Da blir bevisstheten med engang løftet til et nytt plan (astrologi har en tendens til å gjøre det, hvis man bruke dette redskap på de-polarisende vis). Og så ser man plutselig opsjoner. Kanskje man ser det i sitt indre bilde av sitt horoskop: ” aha, kanskje kunne/ burde jeg skifte kanal/felt over til min Venus i det 11 hus ? ” Og der er man på vei. Det lykkes kanskje ikke med engang. Men man er på vei, og det er det viktigste. Ingen er født perfekt, og prosessen er det mest vesentlige ingrediens til utvikling.

Den som klarer å skifte felt i ett fei har blitt en mester. En master of the options, langt på vei til fri-het. Step by step….