Den individuelle Solen


Den individuelle solen er ikke den samme som solen som lyser på himmelen. Den handler om et personlig avbilde av den objektive solen som individet bærer i seg. Individets andel i solen.(på Wallstreet hadde man sagt: ” his/her share”). Alle er delaktig i solen, har og er (begge modal verber) en del av den. Den individuelle solen er den mikrokosmiske solen som tilsvarer (i mindre og mer individualisert form) den makrokosmiske, der oppe.

Mikro Sol = Makro Sol

Og bra er det. Hvis man ser på det astrologiske symbol for solen, ser vi en tydelig hentydning til at den astrologiske solen dreier seg om et sentrering spørsmål. Akkurat som solen er sentrumet av universet, viser den astrologiske solen individets veien til individets Selv sentrering, veien til sin egen midtpunkt. Og her mener jeg Selv sentrering med stor ”S”. Ikke en ego fiksering. Selvet er ordet for ”jeg’ et” som er integrert i kosmos. Og det er kanskje cluen å få med seg her: jo mer et menneske virkelig kommer i midten av seg Selv, i sin kjerne, jo mer er den også i hjertet av Livet, verden, universet, Kosmos, Tao. Ingen motsetning, ingen paradoks. Pose og sekk. Personlig og Trans-personlig. Subjektivt og Objektivt.

Svaret om ”hvordan, da ?” er allerede besvart.

Ser i ditt horoskop.

Sol symbolet viser veien.