Venus Vippen: penger eller kjærlighet ?


Empirisk sett kjenner jeg ytterst få mennesker som har både mye penger og mye kjærlighet. Det forholder seg heller omvendt: de fleste mennesker jeg kjenner med mycket spenn, sliter på kjærlighets plan. På Tysk sier man: ”Glueck im Spiel, Pech in der Liebe” (=heldig i penge spill, uheldig i kjærlighet). Jeg har reflektert over dette en god stund: utelukker kjærlighet og penger hverandre ? Hva er sammenhengen mellom disse to faktorer ? Hvilke prinsipper virker bak relasjonen penger-kjærlighet ?

Jeg har bodd for lenge i California for at jeg har noen puritanske hang up’s rundt penger. Jeg liker penger og setter pris på dem som et middel av energetisk utveksling. En slags energi valuta, kunne man si. Filosofisk sett har jeg alltid ment at det kan være en både og: penger og kjærlighet. Ingen motsetning. Nettopp derfor har det vært en puzzle for meg å møte igjen og igjen dette reale faktum at mennesker med mye $ virker til å ha lite lykke på parforholds kjærlighet fronten.

Nøkkelen til forståelsen finner jeg – som sa ofte- i astrologien, fordi den viser hvordan lovmessigheter og arketyper henger logisk i hop. Både tema penger og par kjærlighet blir behersket av samme planet, nemlig Venus. Men: de representere to sider av den Venusiske Vektskålen – eller vekst skalaen. Penger hører til Tyr Venus, mens partnerskap-kjærlighet til Vekt Venus. Hvis vi ser for oss en vektskål, en vippe, blir sammenhengen virkelig tydelig. For mye fokus på den ene siden, altså for eksempel Tyr-penger siden, vipper den andre siden av den Venusiske Vektskålen – nemlig Vekt siden (og dermed parforhold/kjærlighet)-av pinnen. Overvekten på den ene siden skaper alltid automatisk en underkutt på den andre av vippen. Og jo større den energetiske investeringen er på den ene siden, jo større blir underskuddet på den andre. Det ”for mye” på den ene siden blir det ”for lite” på den andre siden.

Konklusjonen er zen enkelt, makes zen-se: Venus er to delt, og det mennesket som er kosmologisk smart (astro wise) fordeler bevisst a sine energier i lik grad på begge sider av Venus Vippen. Ikke for mye av den ene eller det andre (det gjelder åpenbart i begge retninger !). Like mye oppmerksomhet på parforhold som på penger siden gir en balansert Venus. Og en balansert Venus er en lykkelig Venus.

Og en lykkelig Venus gir rikelig fra sitt fyllhorn.

Apropos ”Glueck im Spiel, Pech in der Liebe”. En av mine personlige favoritter, PreFab Sprout, som har skrevet noe av de mest intelligente tekster i pop historiene, har en laget en låt som belyser noe av denne dynamikken (nesten like god som Rumi)


Wild Card in the Pack

When she walked in

I was losing

She took a long look

At my hand, at my hand

And said, 'There's one card you're not using.'

She said,

'King, queen or jack

Love's the wild card in the pack.'

'King, queen or jack

Love's the wild card in the pack.'

I said, sit down,

I'm pleased to meet you

Where'd you learn to

Play this game, play this game?

She said 'Thankyou, this game is not new.

You see, King, Queen or jack

Love's the wild card in the pack

King, Queen or jack

Love's the wild card in the pack.'

Luck comes and goes

Well, it's a tumbleweed

The wild wind blows

Love's constant flame

Well, it's the card that keeps you in the game

Now ill fortune

May pursue you

Still here's how to

Beat the odds, beat the odds.

You seat someone smart beside you

If they're watching your back,

Love's the wild card in the pack

Luck comes and goes

Well, it's a tumbleweed

The wild wind blows

Love's constant flame

Well, it's the card that

Keeps you in the game

You need someone smart beside you

If they're watching your back,

Love's the wild card in the pack.

King, Queen or jack

Love's the wild card in the pack

King, Queen or jack

Love's the wild card in the pack

King, Queen or jack

Love's the wild card in the pack