Venner konstellasjonerJo eldre jeg blir, jo mer realisere jeg den utrolige verdien som ligger i venner og vennskap. Selvfølgelig har jeg ”visst” det før, men i dag forstår jeg det på en annet måte enn før. Det er to aspekter jeg vil trekke frem i denne sammenheng (det er mange flere, men det måtte da bli bok no 987), nemlig

venner som ressurs og

venner som Alter Egos

Ressurs er et nydelig ord. Misforstått kan man tolker det som opportunistisk social nettworking. I en dypere tolkning dreier det seg om å tar ordet bokstavelig:

En måte å forbinde seg igjen med en dypere kilde (surrs/ source = kilde, re = igjen). Vennskap forbinder oss med veldig dype, eller heller veldig høye kilder.

Alter ego betyr ” det andre/alternative Jeg”. Venner reflektere tilbake andre deler av oss Selv som vi ikke enda ser. Kvaliteter som jeg bærer potensiell i meg men som enda ikke er realisert. Våre venner minner oss om disse kvaliteter, fordi de lever dem allerede. Derfor kan man alltid spørre seg selv med gevinst: hvilken kvalitet i den andre synes jeg er spesiell, og som jeg også vil/skal utvikle ?

Tema” venner som ressurs” henger direkte sammen med det. Jeg har spesiell lagt merke til det denne sommeren hvor jeg har tilbrakt utrolig mye tid, sa å si hele sommeren, i forskjellige venner konstellasjoner. Og ble så klar over hvordan alle disse mennesker representere og reflektere forskjellige deler av meg Selv. Jeg har derfor aktivt tatt del i deres Liv-stil, prøvd ut selv noen av deres kvaliteter, spurt dem en del, vært med dem i sine aktiviteter. Ved å gjøre det, har jeg blitt så mye mer. Mye mer meg Selv og samtidig også mer som dem.

Det føltes ut som en veldig berikelse, en rik sommer.