Ut-danning

I økende grad sender foreldre sine ungdoms barn til meg for å hjelpe dem finne en orientering fremover i henhold til skolering, utdannelse, yrkesvalg etc..

Dette må tydes (eller: jeg velger å tyder det) som et godt tegn. Times are a-changin’ . Og jeg forsetter å påstå: tidene forandrer seg - til det bedre. Uansett.

For engangs skyld vil jeg ikke utale meg spesifikk iht til individuelle astrologiske indikasjon for yrkes og utdanningsvalg, men ønsker å si noe generelt:

Jeg tror at unge voksne i den fasen at Livet er best tjent med en ut-danning, som virkelig danner dem UT, i retning av en UT vikling av generell menneskelig kunnskap og evne. Altså ikke en tidlig spesialisering som spisser kompetansen i et bestemt (ja, ofte fatalt bestemmende for resten av Livet !) retning, men mer dannende som helhetlig mennesker. La dem samle mest mulige erfaring i alle type felt: litt psykologi, litt å jobbe med jorden, litt kreativ, litt data, litt økonomi, litt håndverk, litt undervisning, litt med barn, litt med gamle, litt…av alt. La dem reise, erfare mest mulig på farten, ikke abstrakt, men i møte med mennesker, med verden, i Europa, USA, Cuba, Burma whereever the wind will carry them. Det er det som gjør dem til helere mennekser, til mer og mer helhetlig tenkende, følende, handlende mennesker. Jo mer helhetlig et (ung) menneske betrakter og møter verden, jo mer hel oppfatter den seg Selv – og i relasjon til omverden. Å spesialisere seg – det kan man tidlig nok. Astrologisk anbefaler jeg ingen start på en spesialisering før man er 28 år gammelt. Før det: dypp dine tåer i flest mulig vann (selvsagt på en bevisst og smart måte). Foreldre: oppmuntere deres barn til det. Støtt dem, ikke press dem i en form for tidlig. Og resten vil ordner seg, nesten av seg Selv.