Søsken konflikter

Mens jeg er i Berlin, leser jeg en bok som heter ” Det Først Fødte”, som befatter seg med de spesifikke psykologiske problemer som er knyttet til posisjonen i søsken flokken. Hvor man er født i rekken, er utvilsomt av betydning for barnets psykologiske utvikling. Hver posisjon har sin ”sjarm” og sine implisitte og eksplisitte utfordringer. Og alle er like gyldig, dvs ingen er bedre enn den andre, ingen er lettere enn den andre, selv om vedkomne selv ofte tror at gresset er grønnere på den (eller de) andre posisjonene. Den yngre misunner den eldre for sin dominerende posisjon og holdning, den yngre er sjalu på oppmerksomheten den yngre far av foreldrene, nr to synes at det er urettferdig hvor mye mer frihet (og mindre regler) nr fire får etc..

Jeg har naturligvis jobbet med mangfoldig søsken tematikker over de årene.

Når det gjelder psykologisk harmoni mellom søsken vil jeg påstår at mine teser rundt dette har vist seg om og om igjen til å være vanntett:

1 ) 99 % av alle søsken problematikk har ingenting med de søsken per se a gjøre

2) Alle problemer søsken i mellom speiler bare dypere (og eldre) familie systemiske forviklinger

3) Ofte gjelder dette det ”psyko analytiske lag”, dvs

foreldrenes oppdragelses metoder, fordeling av oppmerksomhet, foreldrenes egne forvikling ut ifra hvilken posisjon de selv hadde i sin søsken flokket

4) Ofte må man dykke dypere inn i systemet for å finne årsakene for søsken konflikter

5) Løsninger for søsken konflikter må derfor primært søkes ved å bearbeide de dypere lagene av systemiske forviklingene