Spåkonens vakre spådom om den tradisjonelle familiens død


Jeg vil ikke nødvendigvis sier at min foretak dreier seg om spådom. Jeg vil ikke hvert fall ikke si det. Høyt. Selv om jeg hadde sikkert vært ganske god til å spå kollektive bevegelse, trender (men er ikke like god på trønder). Ikke hadde, men er god til det. Konjunktiv som fiktiv fiende. Hvis man ikke har noe fiender, må man lage dem selv. Eller lager man uansett alle sine fiender selv ? Kanskje ingen av dem virkelig finnes ?

Uansett: la meg komme med et spådom om utviklingen av fremtidens familie eller familiens fremtid:

Den tradisjonelle familien og dens strukturer kommer til å løse seg mer og mer opp. It’s a gonner. Og det ikke til tross for Hellingers & Dunklingers arbeid, men på grunn av den. I hvert fall hvis dette arbeidet vises seg til å være suksessfullt. Suksessfullt betyr i denne sammenheng: virkelig for-løser i ordet egentlig forstand. Jo mer fortidens familie tradisjonelle strukturer blir forløst, jo friere blir mennesker til fremtidens familie.

Fremtidens familie kommer til å være mye mer åpen og inkluderende enn den tradisjonelle bilde av ”oss i familien” og ” de andre ” (ikke familie). Fremtidens stor familie kommer i økende grad til å inkludere venner og venner familier. Venner kan blir en fantastisk utvidelse av barnets bilde hva det betyr til å være voksen, blir voksen. Det kommer ikke bare til å være mor og far som tjener som orientering, men også mer og mer deres venner. Og bra er det. Tenk hvor mye rikere barnas perspektiv blir. De kan lære fra foreldrenes venner, foreldrenes venner får et større felt å dele og videreføre sin kunnskap, viten, visdom. Hvorfor skulles kunnskap, viten, visdom finnes, hvis ikke for å gi det videre ?

Det begynner allerede å bli slik. Fremtiden er allerede her. Tenk patchwork familier, helikopter og curling foreldre. Alt symptomer at den gamle familien holder på å dø. Jeg gleder meg å se hvordan dette utvikle seg videre…