Kreativ Living, 26 & 27.08: Arbeit macht gluecklich

Arbeids Lykke-lig

Kreativ Living’s august modul faller i Jomfru tiden.

Fra perspektivet av Potensial Psykologien – som har som premiss at alt tjener i siste konsekvens utviklingen, og at alt uvikling leder til Lykke - er det Jomfru arketypen som primært befatter seg med tema arbeid, jobb, yrke.

Vi snakker ikke hvilken som helst arbeid, eller arbeid generelt sett, men det arbeidet som passer for deg, arbeidet som har potensialet til å gjøre en lykkelig, hver dag.

Dessverre og heldigvis faller arbeidslykke verken fra himmelen eller pæretreet (selv om jeg elsker pærer ), men må bevisst jobbes for. Er noen overrasket ?

Fordi man kan (nesten) ikke sier det ofte nok, engang til: arbeids lykke er noe man må jobbe for, erverve seg -hver dag på nytt- via konsekvent bevisstgjøring.

Bare å jobbe og håpe for det beste som trofast og litt blind sliter er en dårlig oppskrift. Denne naive tilnærmingen har vist seg i mange generasjoner ikke til å fungere. Kollektiv sett baerer vi konsekvense dette videre: har vi virkelig en rett til å lykkes i arbeidslivet og blir hver dag lykkelig i og med det vi jobber med ?

Tatt i betraktning hvor utrolig mye tid et menneske tilbringer i arbeidslivet er det fantastisk og litt skremmende hvor lite bevissthet som finnes rundt det man jobber med.

Den evige (like) gode nyheten er at det arbeidet som gjør en lykkelig hver dag finnes. Det vet jeg. Men jeg vet også at det må først finnes. Og faktumet at det finnes betyr ikke nødvendigvis at det blir funnet. For å finne det, må man gå på en aktiv søken. En oppdagelses reise til seg Selv i hverdagen, hver dag. Og så – fra en viss punkt, etter en viss momentum har blitt opp-arbeidet- finner (arbeids) lykken en. Men da er det ikke en tilfeldighet, men en resultat for-arbeidet man har ytet. Avansert Kosmisk Ping-Pong: du gjør ditt daglige bevisste innsats (”ping”) og universet svarer ved å spille den rette ballen(”pong”) i samsvar med resonsans loven i felte ditt. Dette respondere du på ved å plukke opp ballen og spiller den videre (”ping”)….som igjen gir et videreførende svar fra universet (”pong”). Osv ! What a fun game !

Arbeids hypotesen for dette modul lyder:

Passende arbeid i hverdagen skaper hverdags lykke

Denne helgen skal vi bevisstgjøre for hver enkelt deltaker hvordan man finner og skaper sin individuelle arbeidslykke, hver dag.

Organix:

Fr 26 august 16-21

27 august 10-16

S.P.A.C.E.

Åpene, sykliske Løsninger:

Modulet er del av Kreativ Living sykluset.

I prinsippet er den åpen for alle. For mer informasjon, klikk deg inn på:

http://spacebok.blogspot.com/2011/06/kreativ-living-syklus-na-som-apent-on.html