Arbeids Fortider


Ja, dette er en plural. Det finnes forskjellige typer fortid, som i sin summe utgjør helheten av din arbeids ”fortid” .

Som kjent, er en uforløst fortid det som stenger for fremtiden. Bare når fortidens blokkeringer er de blokkert, er fremtiden fri. Og når fremtid og fortid er i balanse (som de kan bare være når fortiden er avklart og plassert), har man en sjanse til å lande i det berømte ” her & nå ”, den SPACEN hvor tid & rom løser seg opp og blir til tids og rom-løst evighet.

Men før det skjer, må det strømme en del vann ned Oslofjorden, og en god del arbeid til. Det første arbeid for å finne sine egentlig arbeids kall, er å finne ut hvor man henger fast i fortiden iht temaet. De fleste terapier går bare inn på en av disse lagene, noe som er virkningsfull på det plan, hvis det er god arbeid. Men hva med de andre plan ?

Nede noe stikkord til hver lag.

Fortid lagene iht ”arbeid” :

a) Opprinnelses familie: mønstre jeg har plukket opp gjennom min barndom rundt tema jobb, arbeid, yrke, kall…foreldrenes ”modelling”

b) Systemisk:

Arbeids ”moral ” i familien/slekten

Slektens verdier rundt arbeid

Arbeids skjebner (konkurs, noen som ”nektet seg” å bli arbeids lykkelig )

c) Yrkes Biografi

Gamle jobber

Tar avskjed med det som var, ”takker” for gamle jobber

d) Karmisk

Vi har alle hatt mange jobber, yrker, kall. Har vært slaver, arbeidsledig, slavedriver, hatt suksess, har faila sykt, utøvet og misbrukt makt etc. iht arbeid.

I hvorvidt spiller det inn i arbeids feltet ditt i denne inkarnasjonen ? Horoskopet kan gi noen indikasjoner !