Kollektive Projeksjoner

Den offentlige meningen og mediene er kjent for a vaere dum, kortsiktig, overflatisk og forbi poenget. Dette har bevist seg igjen de siste dagene i lyset av hendelsene på Utøya & Oslo.

Det beleilige er -som vanlig- a projisere alt på gaer-nings...ae...gjernings-mannen. Ikke at han er uten ansvar -selvsagt har han det- og må - i likhet med oss alle -bære konsekvensen for sine handlinger.

Noen utvidete perspektiver:

1) Ingen av oss mennesker sjeler har ikke drept andre eller blitt drept under lignende omstendigheter i løpet av vare mange inkarnasjoner. Vi har alle utført grusomme gjerninger, og vært offer for dem. I stedet for a peke på han og si ” hvordan kan man ? ”, hadde det vært mer opplyst a si : ” ja, det er kjent. Jeg har også vært der ”. Proev deg engang, a kjenn inn i de lagene av deg Selv. Hvordan ser du på det hele da ? På deg, på han ?

2) Det andre er: han og hans gjerninger er en del av en kollektiv undertrykkelse av aggresjon. Også i den er vi alle delaktig, vi har & er et stykke av denne bløytkaken som ikke vil har aggresjon. Den kollektive Norske Marsen er med andre ord meget undertrykket, og samfunnet og sine individer vet ikke enda hvordan aggresjon kan leves på konstruktiv og vis vis. Derfor er disse hendelsene uttrykk av et kollektiv problem. Som vi, igjen, er alle en del av, de snille, ufarlige, gode mennesker som (tror) vi er...

3) Det tredje er: hvis noen ”klikker” , er det Vannmann/ Uranus som star arketypisk bak fenomenet. Vi lever na i Vannmann tidsalder og der har vi som oppgave a de-polarisere og blir virkelig omfattende human, hele mennesker, in-divider, u delbar forbunnet med hverandre. Jipp, du og jeg og gjerningsmannen og offerne er u delbar forbunnet med hverandre, om vi ser det eller ikke. Derfor reagere vi også på det som har skjedd. Vi kjenner at det også angår meg. Spørsmål er bare hvordan vi tolker det (hint: ikke som VG, dagblad, politiker, retts(u)vesen etc.).

4) Det fjerde: kollektiv sett speiler han også samfunnets problem med ”utestående” , mennesker som ikke finner sin plass. Akkurat som med narkomanene som blir jaget bort fra Plata, tror samfunnet at det holder a glemme eller skyve bort. Jeg foreslår heller mer opplyste terapeutiske tilbud, noe som treffer poenget og mennesket. De systemene som finnes for dette er velmenende, men ligger 101 ar bak sine muligheter. Det trengs en radikal reVisjon for dette.