Det Nye Terapeutiske S.P.A.C.E. Menyen

Jeg har over sommeren revidert mitt terapeutiske meny og opplegget. I lopet av de neste dagene kommer jeg til a legge ut to nye programm punkter per innlegg.

Terapi Sykluser: Full sirkel Magi

Alt terapeutisk arbeid pa S.P.A.C.E. foregår i sykluser. En syklus virker som positiv magi: den tar utgangspunkt der hvor man star og går deretter –steg for steg, iht en implisitt og logisk arbeids kronologi - en hel (-hetlig) runde, til utviklingsprosessen har fullført en bevegelse av 360 grader. På engelsk finnes det treffende uttrykk «to go full circle» - og mener a fullføre en prosess. Mange terapier blir avbrudd, mangler kontinuitet eller blir behandlet som lineare prosesser. Dermed forblir arbeidet ofte forholdsvis virkningsløst og prosesser som venter i sjelen, i Livet og verden pa sin fullforing –sine fulle sirkel- forblir hengende i den løse luften.

I lyset av dette og som resultat av mange ars erfaring, har jeg valgt a legge opp alle mine terapeutisk tilbud i (kosmo-) logiske arbeids sykluser.

Alt sammenarbeid begynner med en gjennomgang av den terapi søkendes (TS) fodsels horoskop. Deretter blir TS og terapeuten (TP) enig om den mest passende terapeutiske syklus. Alle timene for sykluset settes opp for en periode fremover for a “jorde” TS og TP’s felles commitment til prosessen og dens fullforing.

Terapeutiske Syklus Opsjoner

Syklusene og antall sesjoner er strukturert slik at de tematisk og innholdlig bygger opp det optimale energiske felt til vekst. Antall sesjoner per program (s.nede) er erfaringsverdier som er bygget pa seg titusenvis av terapi timer. Indivdual timene komplementeres med et viss antall konstellasjoner. Dette hjelper betraktelig med a belyse dynamikken i relevante familie eller relasjons konstellasjoner.

P A D E N T E R A P E U T I S K E M E N Y E N :

@Tenarings Terapi

A vaere tenaring er utfordrende. Ikke lenger barn, ikke enda voksen, henger man mellom stolene og foler seg litt (eller veldig) pa villrede. Desverre mangler samfunnet (og foreldrene) virkningsfulle overgangs ritualer og “mekanismer” som kan virkelig hjelpe tenaringen gjennom krisen. Denne terapeutiske syklusen kan hjelpe sa vel tenaringen a ta spranget fra barnet til den voksne, som den kan lette trykket for foreldrene og familien som helhet. I den terapeutiske praksisen blir det slik at vi kommer til a gjenomfoere sesjoner med tenaringen, pluss noen separate timer kun med foreldrene, sammen og hver for seg.

Min 22 sesjoner + 4 konstellasjoner

@ Terapi for hele (eller deler av) familien


Dette er en meget effektiv mulighet til a fa skikkelig fart i familiens gamle psykiske strukturer og riste og roske opp gamle monstre- som kanskje har sittet i mange generasjoner. Om det er flere sosken som jobber parallelt i terapi eller foreldre og barn eller over flere generasjoner (jeg har jobbet bl.a. parallet med tre generasjoner kvinner: mormor, mor, datter, engang med fire sosken pa samme tid ) -sa er min erfaring at effekten potensere seg nar flere medlemmer av samme familien jobber synkront terapeutisk. Det generere et momentum som kan fa familie som helhet til a ta store utviklingssteg, bade med gevinst bakover (fortiden) og fremover (fremtidige generasjoner)

Min 22 sesjoner p.p + 6 konstellasjoner